Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380616226 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor
Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor
46,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym
[9788380616226]
66,00zł
Product available

Paweł Wrzaszcz
ISBN:
978-83-8061-622-6
Pages: 304
Format: B5
Year: 2018
Language: Polish


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Wierzyciel rzeczowy i realizacja jego praw w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym
1.1. Wprowadzenie
1.2. Pojęcie wierzyciela rzeczowego
1.3. Uwarunkowania historyczne uprzywilejowanej pozycji wierzyciela rzeczowego
1.4. Zabezpieczenia rzeczowe
1.4.1. Zastaw, zastaw rejestrowy i zastaw skarbowy
1.4.2. Hipoteka, hipoteka przymusowa i hipoteka morska
1.5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
1.6. Realizacja uprawnień wierzyciela rzeczowego w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym
1.7. Podsumowanie

Inicjacja postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i postępowania upadłościowego a pozycja wierzyciela rzeczowego
2.1. Wprowadzenie
2.2. Udział wierzyciela rzeczowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości
2.2.1. Ograniczenie uprawnień wierzyciela rzeczowego do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika
2.2.2. Znaczenie składników majątkowych dłużnika obciążonych rzeczowo dla podjęcia przez sąd decyzji o ogłoszeniu upadłości 2.3. Zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym
2.4. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo a lista wierzytelności
2.5. Podsumowanie

Realizacja uprawnień wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym
3.1. Wprowadzenie
3.2. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym i jej skutki
3.3. Przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym
3.4. Oddzielny plan podziału sum uzyskanych z likwidacji rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
3.5. Koszty postępowania upadłościowego obciążające wierzyciela rzeczowego
3.6. Podsumowanie

Realizacja uprawnień wierzyciela rzeczowego w odrębnych postępowaniach upadłościowych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Ogłoszenie upadłości dewelopera a sytuacja prawna wierzyciela rzeczowego
4.3. Likwidacja w ramach osobnej masy upadłości wierzytelności zabezpieczonych poprzez wpis do rejestru listów zastawnych
4.4. Zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym roszczeń obligatariuszy zabezpieczonych zastawem lub hipoteką na majątku emitenta obligacji
4.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Polskie akty prawne
Orzecznictwo
Literatura
Inne
Abstract of doctoral dissertation
Legal status of secured creditor in bankruptcy proceedings

This product was added to our catalog on Thursday 09 May, 2019.
Reviews
Previous product  Product 304 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym
Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
Z literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku. Szkice
Z literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku. Szkice
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej
Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne
Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce