Wydawnictwo KUL
  Start » Prawo i administracja » 9788380617063 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego
[9788380617063]
100,00zł
Produkt dostępny

red. Elżbieta Szczot, ks. Damian Kwiatkowski, ks. Wojciech Lech
ISBN:
978-83-8061-706-3
Stron: 1100
Format: B5 (twarda oprawa)
Rok wydania: 2019


SPIS TREŚCI
WSTĘP 
LITURGIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH


Kodeks Prawa Kanonicznego Uświęcające zadanie Kościoła  (kan . 834-843, 845-848)  
Jan Paweł II List apostolski motu proprio wprowadzający pewne przepisy do Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich Ad tuendam fidem 
Benedykt XVI List apostolski motu proprio na temat zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego Omnium in mentem 
Sobór Watykański II Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (fragmenty)   
Sobór Watykański II Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (fragmenty)  
Święta Kongregacja Obrzędów Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o liturgii świętej Inter oecumenici 
Święta Kongregacja Obrzędów Druga instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o świętej liturgii Tres abhinc annos  
Święta Kongregacja Obrzędów Trzecia instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o świętej liturgii Liturgicae instaurationes 
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Czwarta instrukcja dla poprawnego wprowadzenia soborowej konstytucji o liturgii Varietates legitimae  
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Piąta instrukcja „Dla poprawnego wprowadzenia Konstytucji Soboru Watykańskiego Drugiego o liturgii świętej” (art . 36) Liturgiam  authenticam  
Pius XII Encyklika o świętej liturgii Mediator Dei et hominum (fragmenty)  
Pontyfikał Obrzędy poświęcenia oleju katechumenów i chorych oraz sporządzania oleju krzyżma  
Kongregacja do spraw Duchowieństwa Ogólna instrukcja katechetyczna (fragmenty) 
Konferencja Episkopatu Polski Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (fragmenty)
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dekret dotyczący świąt zniesionych w Polsce 
Biskup Siedlecki Wskazania dla duszpasterzy diecezji siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE W ASPEKCIE EKUMENICZNYM 
Kodeks Prawa Kanonicznego Uświęcające zadanie Kościoła (kan . 844)  
Sobór Watykański II Dekret o katolickich Kościołach Wschodnich Orientalium ecclesiarum (fragmenty) 
Sobór Watykański II Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio  (fragmenty) 
Benedykt XVI Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Medio Oriente (fragmenty) 
Sekretariat do spraw Jedności Chrześcijan Deklaracja na temat stanowiska Kościoła Katolickiego w sprawie współudziału w Eucharystii chrześcijan różnych wyznań  
Sekretariat do spraw Jedności Chrześcijan Instrukcja określająca szczególne wypadki dopuszczania innych chrześcijan do Komunii eucharystycznej w Kościele Katolickim  
Sekretariat do spraw Jedności Chrześcijan Wyjaśnienie co do interpretacji instrukcji określającej niektóre wypadki dopuszczania innych chrześcijan do Komunii eucharystycznej w Kościele Katolickim z dnia 1 czerwca 1972 
Kongregacja Nauki Wiary List do biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia  Communionis notio 
Papieska Rada do spraw Jedności Chrześcijan Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu (fragmenty) 
Kongregacja Nauki Wiary Informacja dotycząca wyrażenia "Kościoły Siostrzane" - L’esspresione ”Chiese Sorelle” 

CHRZEST ŚWIĘTY  
Kodeks Prawa Kanonicznego Chrzest (kan . 849-878) 
Rytuał Obrzędy chrztu dzieci . Wtajemniczenie chrześcijańskie 
Rytuał Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych . Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
Rytuał Obrzędy chrztu dzieci . Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
Kongregacja Nauki Wiary Instrukcja o chrzcie dzieci Pastoralis actio  
Kongregacja Nauki Wiary Odpowiedź na wątpliwości co do ważności chrztu 
Kongregacja Nauki Wiary Komentarz do dokumentu – odpowiedź na wątpliwości co do ważności chrztu
Konferencja Episkopatu Polski Sakrament chrztu znakiem jedności . Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia  
Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom 
Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych  
Pierwszy Synod Diecezji Legnickiej Instrukcja o przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka 
Pierwszy Synod Diecezji Legnickiej Instrukcja o przygotowaniu dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego 
 
BIERZMOWANIE 
Kodeks Prawa Kanonicznego Sakrament bierzmowania (kan . 879-896) 
Pontyfikał Obrzędy bierzmowania . Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
Paweł VI Konstytucja apostolska o sakramencie bierzmowania  
Papieska Komisja Interpretacji Dekretów Soboru Watykańskiego II Odpowiedź dotycząca materii w sakramencie bierzmowania  
Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Instrukcja duszpasterska dotycząca przygotowania i udzielania sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

EUCHARYSTIA 
Kodeks Prawa Kanonicznego Najświętsza Eucharystia (kan . 897-957)  
Rytuał Komunia Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą . Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (fragmenty)   
Pius XII Encyklika o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa i o naszym w nim zjednoczeniu z Chrystusem Mystici Corporis Christi (fragmenty)  
Paweł VI Encyklika w sprawie nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu Misterium fidei (fragmenty) 
Jan Paweł II Encyklika Redemptor hominis (fragmenty)
Jan Paweł II Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia  de Eucharistia (fragmenty)
Jan Paweł II Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa  (fragmenty)  
Benedykt XVI Posynodalna adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Sacramentum caritatis (fragmenty) 
Kongregacja do spraw Duchowieństwa i inne Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów Ecclesiae de Mysterio  
Drugi Polski Synod Plenarny Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II (fragmenty)
 
CELEBRACJA EUCHARYSTII  
Paweł VI Motu proprio zawierające niektóre zarządzenia odnośnie do uprawnień dotyczących stypendiów mszalnych Firma in traditione  
Jan Paweł II List apostolski Dies Domini (fragmenty) 
Benedykt XVI List apostolski motu proprio Summorum Pontificum 
Benedykt XVI List Jego Świątobliwości Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji listu apostolskiego motu proprio  Summorum Pontificum
Kongregacja do spraw Kultu Bożego Instrukcja dotycząca odprawiania Mszy św . dla grup specjalnych Actio pastoralis 
Kongregacja do spraw Kultu Bożego Wyjaśnienie na temat koncelebry Declaratio de concelebratione  
Kongregacja do spraw Kultu Bożego Dyrektorium o Mszach św . z udziałem dzieci 
Kongregacja do spraw Kultu Bożego List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Paschalis sollemnitatis 
Kongregacja do spraw Duchowieństwa Dekret w sprawie intencji mszalnych Mos iugiter  
Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią Redemptionis sacramentum 
Kongregacja Nauki Wiary Normae de gravioribus delictis (fragmenty) 
Konferencja Episkopatu Polski Zalecenia duszpasterskie w związku z dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci 
Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja wydana w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego  
Konferencja Episkopatu Polski Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (fragmenty)  
Konferencja Episkopatu Polski Sprawowanie Mszy św . według ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI listu apostolskiego w formie muto proprio Summorum Pontificum . Wskazania dla diecezji polskich  
Konferencja Episkopatu Polski Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach  

KULT EUCHARYSTII  
Święta Kongregacja Obrzędów Instrukcja o kulcie tajemnicy Eucharystii Eucharisticum Mysterium (fragmenty)  
Kongregacja do spraw Kultu Bożego Instrukcja dotycząca sposobu udzielania Komunii świętej Memoriale Domini   
Kongregacji do spraw Kultu Bożego Instrukcja poszerzająca możliwość udzielania Komunii pod dwiema postaciami Sacramentali Communione (fragmenty)  
Kongregacja Nauki Wiary Deklaracja o cząsteczkach eucharystycznych Cum de fragmentis  
Kongregacja do spraw Dyscypliny Sakramentów Instrukcja na temat ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania Komunii sakramentalnej Immensae caritatis  
Święta Kongregacja do spraw Sakramentów i Kultu Bożego Instrukcja w sprawie niektórych norm dotyczących kultu tajemnicy eucharystycznej Inaestimabile Donum  
Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Recognitio dotyczące wprowadzenia zwyczaju udzielania Komunii Świętej na rękę wiernym diecezji w Polsce 
Konferencja Episkopatu Polski Zarządzenie księży biskupów wydane w związku z instrukcją Świętej Kongregacji Obrzędów o kulcie tajemnicy eucharystycznej Eucharisticum Mysterium 
Konferencja Episkopatu Polski Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego
Konferencja Episkopatu Polski Przepisy wykonawcze do instrukcji Kongregacji ds . Sakramentów i Kultu Bożego Inaestimabile Donum  z 3 IV 1980  
Konferencja Episkopatu Polski Wyjaśnienia w sprawie wypełnienia obowiązku przyjęcia Najświętszej Eucharystii w okresie wielkanocnym 
Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja Episkopatu Polski o kulcie Tajemnicy Eucharystii poza Mszą świętą 
Arcybiskup Metropolita Poznański List pasterski o sposobach przyjmowania Komunii świętej . Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii 

MATERIA EUCHARYSTII 
Kongregacja Nauki Wiary Wyjaśnienie w sprawie użycia chleba z zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej 
Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski Nowa nota dotycząca udzielania Komunii św . chorym na celiakię 
Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski Wskazania w sprawie materii Eucharystii  
Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski Zarządzenie do wskazań w sprawie materii Eucharystii dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii  

NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ 
Konferencja Episkopatu Polski Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej 
Konferencja Episkopatu Polski Modyfikacja instrukcji z dnia 22 VI 1991 r . w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej 
Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom 
Biskup Diecezjalny Kaliski Instrukcja Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w diecezji kaliskiej  

POKUTA 

Kodeks Prawa Kanonicznego Sakrament pokuty (kan . 959-997)  
Rytuał Obrzędy pokuty . Wprowadzenie teologiczno – pastoralne 
Paweł VI Konstytucja apostolska w sprawie pewnych zmian w karności kościelnej dotyczącej pokuty Paenitemini  
Jan Paweł II Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła Reconciliatio et paenitentia (fragmenty)  
Jan Paweł II List apostolski w formie motu proprio o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty Misericordia Dei  
Kongregacja Doktryny Wiary Normy duszpasterskie dotyczące udzielania sakramentalnego rozgrzeszenia ogólnego Sacramentum Paenitentiae  
Kongregacja Nauki Wiary Deklaracja o obronie godności sakramentu pokuty Sacra Congregatio 
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów List okólny dotyczący integralności sakramentu pokuty  
Kongregacja Nauki Wiary Normae de gravioribus delictis (fragmenty)
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Sakrament pokuty i pojednania w czasie Mszy świętej  
Konferencja Episkopatu Polski Wskazania dla spowiedników w zakresie spowiedzi małżonków
Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa dotycząca wprowadzenia w życie nowych obrzędów pokuty
Biskup Płocki Komunikat Biskupa Płockiego w sprawie możliwych prób profanacji sakramentu pokuty i pojednania 
Paweł VI Konstytucja apostolska o odpustach Indulgentiarum doctrina (fragmenty)  
Penitencjaria Apostolska Dekret dotyczący czwartego wydania Enchiridion Indulgentiarum  

NAMASZCZENIE CHORYCH
Kodeks Prawa Kanonicznego Sakrament namaszczenia chorych  (kan . 998-1007)  
Rytuał Sakramenty chorych . Wprowadzenie teologiczne i pastoralne  
Paweł VI Konstytucja apostolska o sakramencie namaszczenia chorych  
Kongregacja dla spraw Kultu Bożego Dekret promulgujący nowy obrzęd sakramentu namaszczenia Infirmis  
Kongregacja Nauki Wiary Nota dotycząca szafarza sakramentu Namaszczenia Chorych  
Konferencja Episkopatu Polski Słowo biskupów do duchowieństwa z okazji nowej księgi liturgicznej: Sakramenty Chorych 
I Synod Archidiecezji Białostockiej Sakrament namaszczenia chorych (fragmenty) 

ŚWIĘCENIA  
Kodeks Prawa Kanonicznego Święcenia (kan . 1008-1054) 
Pontyfikał Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów 
Sobór Watykański II Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis (fragmenty)
Paweł VI Encyklika Sacerdotalis caelibatus (fragmenty)
Paweł VI Motu proprio Sacrum Diaconatus Ordinem
Paweł VI Motu proprio Ministeria quaedam 
Jan Paweł II Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis  (fragmenty)  
Jan Paweł II List apostolski o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom Ordinatio sacerdotalis
Kongregacja Nauki Wiary Deklaracja o dopuszczeniu kobiet  do kapłaństawa urzędowego Inter insigniores  
Kongregacja Nauki Wiary Odpowiedź na wątpliwości dotyczące doktryny zawartej w liście apostolskim Ordinatio Sacerdotalis  „Utrum doctrina”
Konferencja Episkopatu Polski Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych  
Konferencja Episkopatu Polski Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce  
Dokumenty i Statuty Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008 - Kapłaństwo  

MAŁŻEŃSTWO  
Kodeks Prawa Kanonicznego Małżeństwo (kan . 1055-1165) 
Rytuał Sakrament małżeństwa . Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
Pius XI Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim na tle obecnych stosunków, potrzeb, błędów i wykroczeń w rodzinie i społeczeństwie Casti connubii 
Jan Paweł II Adhortacja apostolska Familiaris consortio (fragmenty) 
Kongregacja Nauki Wiary List o nierozerwalności małżeństwa Haec Sacra Congregatio 
Kongregacja Nauki Wiary Instrukcja o rozwiązaniu małżeństwa na mocy przywileju wiary Ut notum est 
Kongregacja Nauki Wiary List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii świętej przez wiernych rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach Annus Internationalis Familiae  
Papieska Rada do spraw Rodziny Przygotowanie do sakramentu małżeństwa 
Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Postępowanie w sprawie dyspensy od małżeństwa zawartego ważnie a niedopełnionego Pro memoria  
Konferencja Episkopatu Polski I instrukcja o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin (fragmenty)  
Konferencja Episkopatu Polski II instrukcja dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa (fragmenty) 
Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej (fragmenty)  
Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim  
Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla księży dotycząca małżeństw konkordatowych  
Arcybiskup Metropolita Częstochowski Instrukcja w sprawie małżeństw zawieranych na terenie Archidiecezji Częstochowskiej
  
APPENDIX 
Franciszek List apostolski w formie «Motu Proprio» papieża Franciszka Magnum Principium zmieniający kanon 838 
Kodeksu Prawa Kanonicznego  
Franciscus PP . Litterae apostolicae motu proprio datae De concordia inter Codices Quibus nonnullae normae Codicis Iuris Canonici immutantur 

WYKAZ ŹRÓDEŁ 


Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 01 lipiec 2019.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 316 z 351 
w kategorii Prawo i administracja
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Tom 2
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Tom 2
$ Wkład polskich kanonistów do nauki prawa kanonizacyjnego
$ Wkład polskich kanonistów do nauki prawa kanonizacyjnego
Prawo rzymskie. Marginalia
Prawo rzymskie. Marginalia
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
$ Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego
$ Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce