Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380616905 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ugoda w postępowaniu cywilnym. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawa rzymskiego
[9788380616905]
80,00zł
Product unavailable

Joanna Misztal-Konecka
ISBN:
978-83-8061-690-5
Pages: 506
Format: B5 (hard cover)
Year: 2019
Language: Polish


Spis treści
Wykaz skrótów
Wprowadzenie
 

 Rozdział 1
Transactio w prawie rzymskim 
1.1. Uwagi wprowadzające 
1.2. Rozwój historyczny rzymskiej transactio 
1.3. Istota rzymskiej transactio
1.4. Dopuszczalność transactio 
1.5. Zawarcie ugody 
1.6. Skutki prawne ugody 
1.7. Wadliwości ugody 
1.8. Podsumowanie 

 Rozdział 2
Historyczne uwarunkowania uregulowania ugody w polskim postępowaniu cywilnym
 
2.1. Uwagi wprowadzające 
2.2. Ugoda w Kodeksie zobowiązań 
2.3. Ugoda w Kodeksie Postępowania Cywilnego z 1930(32) r. 
2.4. Zmiany procesowych regulacji dotyczących ugody  w latach 1945-2015 
2.5. Podsumowanie 

 Rozdział 3
Pojęcie ugody 
3.1. Uwagi wprowadzające 
3.2. Ugoda w wybranych systemach prawnych państw europejskich 
3.3. Definicja ugody w polskim Kodeksie cywilnym 
3.4. Definicja ugody w polskim Kodeksie postępowania cywilnego 
3.5. Ugoda w prawie administracyjnym 
3.6. Ugoda w prawie karnym 
3.7. Ugoda w prawie procesowym cywilnym a instytucje zbliżone 
3.8. Podsumowanie 

 Rozdział 4
Dopuszczalność ugodowego załatwienia sprawy cywilnej
 
4.1. Uwagi wprowadzające 
4.2. Zasada (?) dążenia do ugodowego załatwiania spraw cywilnych
4.3. Istota zdatności ugodowej 
4.4. Materialnoprawne kryteria zdatności ugodowej sporów 
4.5. Procesowe czynniki zdatności ugodowej 
4.6. Podsumowanie 

 Rozdział 5
Zawarcie ugody przed sądem, sądem polubownym lub mediatorem
 
5.1. Uwagi wprowadzające 
5.2. Zdolność ugodowa 
5.3. Czas i miejsce zawarcia ugody 
5.4. Forma i treść ugody 
5.5. Podsumowanie 

 Rozdział 6
Wadliwość ugody zawartej przed sądem, sądem polubownym  lub przed mediatorem
 
6.1. Uwagi wprowadzające 
6.2. Sprzeczność z prawem lub zmierzanie do jego obejścia 
6.3. Naruszenie zasad współżycia społecznego 
6.4. Naruszenie słusznego interesu pracownika 
6.5. Sprzeczność z dobrymi obyczajami lub rażące naruszenie interesu  członka grupy 
6.6. Sprzeczności w ugodzie lub jej niezrozumiałość 
6.7. Sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz naruszenie standardów ochrony  konsumenta 
6.8. Wzruszalność ugody 
6.9. Bezskuteczność względna ugody - wzmianka 
6.10. Podsumowanie  

 Rozdział 7
 Sądowa kontrola ugody zawartej przed sądem, sądem polubownym  lub mediatorem
 
7.1. Uwagi wprowadzające 
7.2. Relacja przesłanek kontroli ugody wskazanych w przepisach prawa procesowego do regulacji materialnoprawnych 
7.3. Uznanie ugody za niedopuszczalną 
7.4. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem 
7.5. Uznanie i stwierdzenie wykonalności ugody zawartej przed sądem polubownym lub wyroku wydanego na podstawie ugody 
7.6. Kontrola ugody po zakończeniu postępowania, w którym została ona zawarta lub zatwierdzona 
7.7. Podsumowanie 

Rozdział 8
Skutki prawne zawarcia ugody przed sądem, sądem polubownym  lub mediatorem
 
8.1. Uwagi wprowadzające 
8.2. Materialnoprawne skutki zawarcia ugody 
8.3. Procesowe skutki zawarcia ugody dla postępowania, w którym ugoda  jest zawierana lub zatwierdzana 
8.4. Wykonalność ugody 
8.5. Res transacta 
8.6. Podsumowanie 

 Rozdział 9
 Natura prawna ugody zawartej przed sądem, sądem polubownym  lub przed mediatorem
 
9.1. Uwagi wprowadzające 
9.2. Czynności materialnoprawne a czynności procesowe 
9.3. Charakter prawny ugody zawieranej przed sądem - przegląd stanowisk 
9.4. Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem - przegląd stanowisk 
9.5. Charakter prawny ugody arbitrażowej - przegląd stanowisk 
9.6. Stanowisko własne  
9.7. Podsumowanie 

Zakończenie 
Bibliografia
 

This product was added to our catalog on Monday 01 July, 2019.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 308 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem - Tekst i tłumaczenie / Pliniusz Młodszy. Korespondencja z cesarzem Trajanem - Komentarz
Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem - Tekst i tłumaczenie / Pliniusz Młodszy. Korespondencja z cesarzem Trajanem - Komentarz
Ibidem. Tom XI
Ibidem. Tom XI
The Biblical Annals. Volume 8 (65) no. 1-4
The Biblical Annals. Volume 8 (65) no. 1-4
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...
Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce