Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380616592 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Przestępczość ubezpieczeniowa w międzywojennej Polsce
[9788380616592]
92,00zł
Product available

Waldemar Bednaruk
ISBN:
978-83-8061-659-2
Pages: 346
Format: B5 (hard cover)
Year: 2019
Language: Polish


Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.Polski system i rynek ubezpieczeń w okresie dwudziestolecia międzywojennego

1.1.Narodziny systemu u progu niepodległości.Dziedzictwo zaborców. Pierwsze regulacje prawa ubezpieczeniowegoUstawa z 23 czerwca 1921 roku
1.2.Reformy systemu ubezpieczeń publicznych
1.2.1 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej.z 10 października 1924 roku
1.2.2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej.z 27 maja 1927 roku
1.2.3 Zmiany w systemie ubezpieczeń publicznych w ostatniej dekadzie.dwudziestolecia międzywojennego
1.3.Prywatne zakłady jako istotna część systemu ubezpieczeń
1.3.1 Pierwsza dekada po odzyskaniu niepodległości
1.3.2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej.z 26 stycznia 1928 roku
1.4.Polski rynek ubezpieczeń
1.4.1 Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości
1.4.2 Po reformie Grabskiego
1.4.3 W okresie wielkiego kryzysu
1.4.4 Ostatnie lata istnienia II Rzeczypospolitej
1.5.Nadzór nad rynkiem ubezpieczeń
1.5.1 System nadzoru w pierwszej dekadzie.istnienia II Rzeczypospolitej152 System nadzoru oparty na rozporządzeniu.Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 roku

Rozdział 2. Ochrona rynku ubezpieczeń przed bezprawnym.działaniem zakładu
2.1.Instrumenty ekonomiczne
2.1.1 Wprowadzenie
2.1.2 Kapitał zapasowy
2.1.3 Kapitał akcyjny i zakładowy
2.1.4 Fundusze rezerwowe
2.1.5 Kaucje wymagane od zakładów zagranicznych
2.1.6 Lokaty środków pozostających w dyspozycji ubezpieczycieli
2.1.7 Zasada nieodpowiedzialności ubezpieczonych.w jednym dziale za wyniki innego działu
2.2.Narzędzia administracyjne
2.2.1 Reglamentacja działalności ubezpieczeniowej
2.2.2 Kontrola bieżącej działalności ubezpieczycieli.– obowiązek sprawozdawczy
2.2.3 Narzędzia do podejmowania bezpośredniej ingerencji
2.3.Instrumenty represyjne
2.3.1 Zakaz prowadzenia działalności ubezpieczeniowej bez zezwolenia
2.3.2 Zakaz działania na szkodę zakładu ubezpieczeń
2.3.3 Zakaz wprowadzania w błąd organu nadzorczego
2.3.4 Zakaz zawierania niedozwolonych umów
2.3.5 Przymusowa likwidacja zakładu ubezpieczeń

Rozdział 3.Ochrona rynku ubezpieczeń.przed bezprawnym działaniem klientów
3.1.Instrumenty oddziaływania ekonomicznego
3.1.1 Odsetki i dodatkowe opłaty za nieterminowe uiszczanie składki
3.1.2 Pomniejszanie kwoty wypłacanego odszkodowania
3.1.3 Potrącenia
3.1.4 Elementy samoubezpieczenia
3.1.5 Odmowa wypłaty odszkodowania
3.2.Rygory administracyjne
3.2.1 Zgłoszenie nieruchomości do obowiązkowego ubezpieczenia
3.2.2 Przymusowe ściągnięcie składki
3.2.3 Kontrola wartości ubezpieczonego mienia
3.2.4 Wstrzymanie wypłaty odszkodowania
3.3.Prawnokarna ochrona zakładów przed przestępczą działalnością klientów
3.3.1 Odpowiedzialność za utrudnianie wykonywania obowiązków przez pracowników zakładu
3.3.2 Odpowiedzialność za spowodowanie szkody
3.3.3 Zakaz ubezpieczania wielokrotnego
3.3.4 Zakaz pozorowania szkody

Rozdział 4.Proceder łamania prawa przez ubezpieczycieli
4.1.Ekonomiczny aspekt bezprawnej działalności zakładów
4.1.1 Utrzymywanie kapitałów zapasowych na niewłaściwym poziomie
4.1.2 Niewystarczający stan kapitałów zakładowych
4.1.3 Niewłaściwy stan rezerw i kaucji
4.1.4 Niezgodne z prawem lokowanie środków
4.1.5 Zbyt wysokie koszty prowadzonej działalności
4.2.Unikanie stosowania przepisów obowiązującego prawa
4.2.1 Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej bez zezwolenia
4.2.2 Działania na szkodę zakładu ubezpieczeń
4.2.3 Fałszowanie ksiąg handlowych
4.2.4 Unikanie bądź niewłaściwe realizowanie obowiązku sprawozdawczego
4.2.5 Sprzeczna z prawem polityka władz zakładów w zakresie konkurencji oraz stosowania regulacji wewnętrznych
4.2.6 Nieprzestrzeganie polskich przepisów przez zagraniczne zakłady
4.2.7 Bezprawne działania agentów ubezpieczeniowych
4.2.8 Działanie na szkodę klientów w zakresie realizacji obowiązków wynikających z polisy
4.2.9 Opóźnienia w wypłacie odszkodowań

Rozdział 5.Przestępczość ubezpieczeniowa klientów
5.1.Unikanie obowiązków
5.1.1 Niezgłoszenie mienia do ubezpieczenia .mimo istniejącego obowiązku
5.1.2 Zaległości w opłacaniu składek
5.1.3 Fałszowanie wartości ubezpieczanego mienia
5.2.Klasyczne oszustwo ubezpieczeniowe
5.2.1 Fałszywe zgłoszenie szkody
5.2.2 Ukrycie rzeczywistej przyczyny lub okoliczności wypadku
5.2.3 Zniszczenie asekurowanego dobra
5.3.Pozostałe rodzaje przestępczości ubezpieczeniowej
5.3.1 Zawyżanie wartości zniszczonego mienia
5.3.2 Ukrywanie składników ocalałego mienia
5.3.3 Zawarcie umowy ubezpieczenia po szkodzie

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz table
Wykaz map i kopii dokumentów
Indeks osobowyIndeks rzeczowy
Insurance Crime in the Interwar Poland.SummaryThis product was added to our catalog on Monday 01 July, 2019.
Reviews
Previous product  Product 319 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...
Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Metodologia nauk. Część 1 i 2
Metodologia nauk. Część 1 i 2
Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej
Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej
Psychologia oczami filozofów. Klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii
Psychologia oczami filozofów. Klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce