Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380616349 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Układy kompetencyjne w samorządzie terytorialnym
[9788380616349]
154,00zł
Product unavailable

Magdalena Kisała
ISBN:
978-83-8061-634-9
Stron: 414
Format: B5
Rok wydania: 2018
Language: Polish


Spis treści

Wykaz skrótów
 
Wstęp

Rozdział I
Układ kompetencyjny - zagadnienia terminologiczne
1. Uwagi wprowadzające
2. Pojęcie kompetencji
3. Pojęcie układu kompetencyjnego
4. Typologia układów kompetencyjnych
5. Uwagi końcowe

Rozdział II
Struktura samorządu terytorialnego z perspektywy powierzanych mu zadań
1. Uwagi wprowadzające
2. Samorząd terytorialny w strukturze administracji publicznej
3. Podział terytorialny państwa z perspektywy realizacji zadań publicznych
4. Struktura samorządu terytorialnego
4.1. Samorząd terytorialny - uwagi wstępne
4.2. Gmina i powiat jako jednostki samorządu lokalnego
4.3. Województwo jako jednostka samorządu regionalnego
5. Uwagi końcowe

Rozdział III
Relacje prawne pomiędzy samorządem terytorialnym a administracją rządową
1. Uwagi wprowadzające
2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego
3. Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadańn gminy
4. Podział zadań pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego a administrację rządową
5. Powiązania prawne pomiędzy organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej wynikające z normatywnie ukształtowanych układów kompetencyjnych
6. Uwagi końcowe

Rozdział IV
Podstawy prawne kształtowania układów kompetencyjnych w samorządzie terytorialnym
1. Uwagi wprowadzające
2. Kształtowanie układów kompetencyjnych na podstawie Konstytucji
3. Kształtowanie układów kompetencyjnych na podstawie ustaw zwykłych
3.1. Kształtowanie układów kompetencyjnych w ramach jednostki samorządu terytorialnego pomiędzy jej organami
3.2. Kształtowanie układów kompetencyjnych w wyniku powstania przemijającej przeszkody w sprawowaniu urzędu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
3.3. Kształtowanie układów kompetencyjnych w związku z odwołaniem organu jednostki samorządu terytorialnego
3.4. Kształtowanie układów kompetencyjnych z powodu niewybrania samorządowego organu wykonawczego w określonym ustawowo trybie
3.5. Kształtowanie układów kompetencyjnych w związku ze zleceniem zadania z zakresu administracj  rządowej jednostce samorządu terytorialnego
3.6. Kształtowanie układów kompetencyjnych w zakresie kontroli i nadzoru
3.7. Kształtowanie układów kompetencyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych
3.8. Kształtowanie układów kompetencyjnych w związku ze zmianą granic jednostki samorządu terytorialnego
4. Kształtowanie układów kompetencyjnych na podstawie upoważnienia ustawowego
4.1. Kształtowanie układów kompetencyjnych w wyniku zawarcia porozumienia przez jednostki samorządu terytorialnego
4.2. Kształtowanie układów kompetencyjnych w wyniku zawarcia porozumienia pomiędzy organem administracji rządowej a organem jednostki samorządu terytorialnego
4.3. Kształtowanie układów kompetencyjnych w wyniku utworzenia związku komunalnego
4.4. Kształtowanie układów kompetencyjnych w wyniku utworzenia stowarzyszenia przez jednostki samorządu terytorialnego
4.5. Kształtowanie układów kompetencyjnych w związku z przystępowaniem jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
4.6. Kształtowanie układów kompetencyjnych w wyniku utworzenia jednostki pomocniczej
4.7. Kształtowanie układów kompetencyjnych w wyniku przeniesienia kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych
5. Kształtowanie układów kompetencyjnych na podstawie rozporządzenia z mocą ustawy
6. Uwagi końcowe

Rozdział V
Rola zasad prawa w kształtowaniu układów kompetencyjnych
1. Uwagi wprowadzające
2. Zasady prawa administracyjnego kształtowania układów kompetencyjnych
2.1. Zasada demokratycznego państwa prawnego
2.2. Zasada podziału władz
2.3. Zasada udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej
2.4. Zasada praworządności i legalności
2.5. Zasada pomocniczości (subsydiarności)
2.6. Zasada decentralizacji władzy publicznej
2.7. Zasada kompetencyjności
2.8. Zasada zespolenia administracyjnego
2.9. Zasada współdziałania władz
3. Zasady prawidłowej legislacji i ich wpływ na kształtowanie układów kompetencyjnych
3.1. Konstytucyjne zasady tworzenia prawa
3.2. Ustawowe zasady tworzenia prawa
3.3. Zasady prawidłowej legislacji wskazane w podustawowych aktach prawnych

Rozdział VI
Rola zasad organizacyjnych w kształtowaniu układów kompetencyjnych w samorządzie terytorialnym
1. Uwagi wprowadzające
2. Struktura samorządu terytorialnego z punktu widzenia racjonalizacji działań
3. Formalizacja organizacji struktur jednostek samorządu terytorialnego
4. Zasada organizacyjnej elastyczności w budowie struktury administracyjnej jednostek samorządu terytorialnego
5. Rola zasad prakseologicznych w kształtowaniu układów kompetencyjnych
6. Uwagi końcowe

Podsumowanie

Wykaz źródeł
 
Wykaz aktów prawnych

Wykaz orzecznictwa
 
Wykaz literatury


This product was added to our catalog on Tuesday 02 July, 2019.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 314 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Decydować samemu. Sfera publiczna jako locus autonomii według Jürgena Habermasa
Decydować samemu. Sfera publiczna jako locus autonomii według Jürgena Habermasa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce