Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380617230 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Studia Nauk Teologicznych PAN 15/2020
Studia Nauk Teologicznych PAN 15/2020
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
[9788380617230]
40,00zł
Product available

Włodzimierz Ćwil

ISBN:
978-83-8061-723-0
Pages: 256
Format: B5 (hard cover)
Year: 2019
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WSTĘP

GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ ŹRÓDŁEM PRAW CZŁOWIEKA
1. Godność najwyższą wartością osoby ludzkiej
1.1. Nadprzyrodzona godność osoby ludzkiej
1.2. Naturalny aspekt godności osoby ludzkiej
1.3. Niezbywalna godność podstawą praw człowieka
2. Podstawowe prawa człowieka
2.1. Integralny charakter praw człowieka
2.2. Treść podstawowych praw człowieka
2.2.1. Prawo do życia
2.2.2. Prawo do wolności religijnej
2.3. Korelacja praw i obowiązków
3. Podsumowanie
 
WOLNOŚĆ RELIGIJNA PRAWEM CZŁOWIEKA
1. Zarys ewolucji wolności religijnej
2. Kształtowanie się nauki o wolności religijnej w pracach Soboru Watykańskiego II
3. Pojęcie wolności religijnej
4. Wymiary wolności religijnej
4.1. Wolność religijna na płaszczyźnie osobowej
4.1.1. Wolność w kształtowaniu sumienia
4.1.2. Człowiek podmiotem wolności religijnej
4.1.3. Rodzina i rodzice jako podmioty wolności religijnej
4.2. Wolność religijna na płaszczyźnie wspólnotowej
4.2.1. Wspólnoty religijne
4.2.2. Wolność religijna Kościoła
5. Uznanie i ochrona wolności religijnej przez państwo
6. Granice wolności religijnej
7. Podsumowanie
 
GWARANCJE WOLNOŚCI RELIGIJNEJ
1. Wolność religijna w dokumentach Soboru Watykańskiego II
2. Podstawy prawne gwarantujące wolność religijną
2.1. Ochrona wolności religijnej w prawie krajowym
2.2. Międzynarodowa ochrona wolności religijnej
2.2.1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
2.2.2. Pakty Praw Człowieka
2.2.3. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
2.2.4. Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
3. Podsumowanie

WOLNOŚĆ RELIGIJNA WARUNKIEM POKOJU
1. Właściwy porządek prawny gwarantujący wolność sumienia
2. Nietolerancja poważnym zagrożeniem dla pokoju
2.1. Poszanowanie mniejszości religijnych na świecie
2.1.1. Prawa mniejszości
2.1.2. Sytuacja mniejszości na świecie
3. Pokojowa funkcja wolności religijnej
4. Podsumowanie
 
WOLNOŚĆ RELIGIJNA CELEM DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO
1. Dialog międzyreligijny drogą do pojednania wspólnot religijnych
2. Zachowanie tożsamości wyznaniowej w dialogu międzyreligijnym
3. Współdziałanie wszystkich religii dla dobra wspólnego
4. Podsumowanie
 
ZAKOŃCZENIE

WYKAZ ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ
1. Nauczanie papieskie
2. Dokumenty Kościoła katolickiego i akty prawne
3. Literatura


This product was added to our catalog on Wednesday 25 September, 2019.
Reviews
Previous product  Product 312 of 344 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych
Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce