Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380618350 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
[9788380618350]
46,00zł
Product available

Wojciech Lis
ISBN:
978-83-8061-835-0
Pages: 324
Format: B5
Year: 2020
Language: Polish 


Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I. Ochrona zabytków
1. Pojęcie zabytku
1.1. Wartość kultury i dziedzictwa kulturowego
1.2. Definicja legalna i klasyfikacja zabytków
2. Cel ochrony zabytków
3. Formy ochrony zabytków
3.1. Wpis do rejestru zabytków
3.2. Wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa
3.3. Uznanie za pomnik historii
3.4. Park kulturowy
3.5. Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzjach lokalizacyjnych
3.6. Wpis zabytku do gminnej ewidencji zabytków
4. Administracja ochrony zabytków
4.1. Organy ochrony zabytków
4.2. Organy pomocnicze organów ochrony zabytków
5. Obowiązki właściciela zabytków

Rozdział II. Zadania gminy w zakresie ochrony zabytków
1. Miejsce i rola samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej
1.1. Istota samorządu terytorialnego
1.2. Decentralizacja władzy publicznej jako akt prawa miejscowego
1.3. Pojęcie wspólnoty samorządowej
1.4. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego
1.5. Charakter zadań samorządu terytorialnego i sposób ich wykonywania
2. Zadania gminy na rzecz ochrony zabytków
2.1. Zadania własne i zadania zlecone
2.2. Finansowanie opieki nad zabytkami
2.3. Gminne programy opieki nad zabytkami
2.4. Rola gminnej ewidencji zabytków
2.5. Prawo pierwokupu
3. Przestrzeń jako dobro publiczne
4. Władztwo planistyczne gminy
4.1. Pojęcie i zakres władztwa planistycznego
4.2. Ingerowanie w prawo własności ze względu na ochronę interesu publicznego

Rozdział III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
1. Pojęcie i cel miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podstawą polityki rozwoju gminy
1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego
2. Budowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.1. Część graficzna
2.2. Część tekstowa
2.3. Elementy obligatoryjne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.4. Elementy fakultatywne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4. Procedura planistyczna
4.1. Poinformowanie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego .
4.2. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
4.4. Zaangażowanie społeczeństwa w procedurę planistyczną
4.5. Weryfikowanie projektu planu miejscowego
4.6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.7. Koszty sporządzenia planu miejscowego
4.8. Konsekwencje naruszenia procedury planistycznej
4.9. Ogłoszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5. Skutki sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ochrony zabytków

Zakończenie

Summary

Bibliografia
1. Akty normatywne
2. Inne dokumenty
3. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
4. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
5. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
6. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych
7. Opracowania  

This product was added to our catalog on Wednesday 14 October, 2020.
Reviews
Previous product  Product 346 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Medialne reprezentacje kultury. Kultura mediów a tożsamość. Tom 4
Medialne reprezentacje kultury. Kultura mediów a tożsamość. Tom 4
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Historia filozofii. Część 1-3
Historia filozofii. Część 1-3
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej
Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce