Wydawnictwo KUL
  Start » Prawo i administracja » 9788373639836 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
59,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    Zapowiedzi
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
$ Jezus Chrystus pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej
[9788373639836]
42,00zł
17,00zł
Oszczędzasz: 25,00zł
Produkt dostępny

ks. Janusz Lekan
ISBN:
978-83-7363-983-6
Stron: 510
Format: B5
Rok wydania: 2010

Jedyną drogą zbawienia ludzkości jest tajemnica Osoby i dzieła Chrystusa. Autor stara się ukazać w sposób systematyczny najistotniejszych elementów tajemnicy Chrystusa Pośrednika. Wykazuje, iż trzeba widzieć tę tajemnicę w pełni dynamicznie, gdyż Pośrednik nie jest kimś, kto stoi pomiędzy Bogiem i człowiekiem, lecz kimś, kto jednoczy człowieka z Bogiem, prowadzi do pełnej komunii stworzenia ze Stwórcą. Jednocześnie próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w rzeczywistości chrześcijańskiej mamy do czynienia z pośrednictwem zbawczym, jeśli Bóg jest Wszechmogący i w bezpośrednim kontakcie ze stworzeniem nie potrzebuje żadnego pośrednika pomiędzy Bóstwem i światem stworzonym?
Otrzymujemy w ten sposób po raz pierwszy w miarę całościowe w polskiej literaturze teologicznej opracowanie tematu zbawczego pośrednictwa Chrystusa. Opracowanie to pozwala jednocześnie polskiemu czytelnikowi poznać specyfikę refleksji chrystologicznej dokonywanej w Hiszpanii po Soborze Watykańskim II.


SPIS TREŚCI

Indice
Inhaltsverzeichnis
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Teologia hiszpańska w XX stuleciu

1. Teologia hiszpańska przed Soborem Watykańskim II
2. Teologia hiszpańska soborowa
3. Teologia hiszpańska posoborowa
3.1. Recepcja Soboru
3.2. Ważniejsze wydarzenia historyczne ostatnich dekad
3.3. Instytucje teologiczne
3.4. Protagoniści teologii w Hiszpanii
3.5. Wydawnictwa
3.6. Główne tendencje rozwojowe hiszpańskiej teologii posoborowej
3.7. Hiszpańska chrystologia posoborowa


Rozdział II
Juan Alfaro: Chrystus - Pośrednik Objawienia

1. Funkcje zbawcze Chrystusa jako Proroka, Pana i Kapłana
1.1. Fundamenty biblijne
1.1.1. Chrystus objawiający
1.1.2. Chrystus jako Najwyższy Kapłan
1.1.3. Chrystus jako Pan
1.2. Studium systematyczne ministeriów Chrystusa
1.2.1. Dane z historii dogmatów
1.2.2. Refleksja systematyczna funkcji Chrystusa w świetle wcielenia
2. Chrystus jako Objawiciel Ojca
2.1. Chrystus w centrum eschatologicznego samoudzielenia się Boga
2.2. Pośrednictwo Jezusa w samoobjawieniu Boga
2.3. Wcielenie jako klucz hermeneutyczny
2.4. Widzenie Boga w Chrystusie w wiecznej chwale
2.5. Teologiczne uzasadnienie funkcji Chrystusa uwielbionego jak Objawiciela Ojca
2.6. Chrystus, Sakrament Boga Ojca


Rozdział III
Manuel M. Gonzalez Gil: Chrystus - Pośrednik przez miłość jednoczącą

1. Biblijny obraz Chrystusa Pośrednika
1.1. Tajemnica Chrystusa w pismach Janowych
1.2. Listy Pasterskie
1.3. List do Hebrajczyków
2. Chrystus Pośrednik w historii teologii
2.1. Chrystologia pośrednictwa św. Augustyna
2.2. Prawdziwe człowieczeństwo Jezusa
2.3. Jedność bóstwa i człowieczeństwa
2.4. Jezus Chrystus — Pośrednik Objawienia
2.4.1. Jezus Chrystus — Najwyższy Pośrednik Objawienia
2.4.2. Jezus Chrystus - Pełnia Objawienia
3. Jezus Chrystus — Najwyższy Kapłan
3.1. Wyższość kapłaństwa Chrystusowego
3.2. Idea reprezentacji
3.3. Zmartwychwstanie Chrystusa: sakrament zbawienia
3.4. Perspektywa wieczności: pośrednictwo w visio beatified
3.4.1. Być z Chrystusem
2.4.1. Być podobnym do Chrystusa
2.4.3. Wieczne pośrednictwo Chrystusa
2.4.4. Przekazanie królestwa Ojcu
4. Misterium Chrystusa — synteza teologiczna
4.1. Misterium miłości Ojca
4.1.1. Rzeczywistość samodarowania się Ojca w Chrystusie
4.1.2. Sposób samodarowania się Ojca w Synu
4.1.3. Odwieczny zamiar Ojca darowania się w Chrystusie
4.2. Misterium jedności w Chrystusie
4.2.1. Jedyny Pośrednik
4.2.1.1. Fakt pośrednictwa Chrystusa
4.2.1.2. Osoba Pośrednika
4.2.1.3. Bezpośredniość pośrednictwa
4.2.1.4. Znaczenie pośrednictwa Chrystusa
4.2.2. "Pierworodny"


Rozdział IV
Szkoła nawarryjska: Jezus Chrystus - Pośrednik mesjański

1. Założenia hermeneutyczne
2. Kościół, miejsce wiary w Chrystusa
3. Osoba i dzieło Pośrednika
3.1. Charakter boski i ludzki Jezusa fundamentem Jego bycia Zbawicielem
3.2. Celowość wcielenia
3.3. Nierozdzielność unii hipostatycznej
3.4. Zbawiciel i zbawienie: pośrednictwo Chrystusa kategorią jednoczącą
3.5. Osobowy charakter zbawienia
3.5.1. Zbawienie — inicjatywa Boga Przymierza
3.5.2. Chrystus — Zbawiciel powszechny
4. Istota pośrednictwa: Chrystus — Pośrednik między Bogiem i ludźmi
4.1. Pośrednictwo Chrystusa
4.2. Istnienie i natura pośrednictwa Chrystusa
4.3. Unia hipostatyczna i pośrednictwo
4.4. Tria munera Christi
4.5. Pośrednik i pośrednicy
5. Urząd królewski lub pasterski Chrystusa
5.1. Treść i realizacja królewskiej funkcji Chrystusa Pośrednika
5.2. Chrystus — Najwyższy Prawodawca i Sędzia
5.3. Powszechność królestwa Chrystusa
6. Urząd prorocki Chrystusa
6.1. Chrystus, pełnia Bożego Objawienia
6.2. Nauczanie Chrystusa nauczaniem nieomylnym
7. Kapłański urząd Chrystusa
7.1. Pośrednictwo Chrystusa pośrednictwem kapłańskim
7.2. Cechy charakterystyczne kapłaństwa Chrystusa
7.3. Kapłan i ofiara
7.4. Jedyność i wieczność kapłaństwa Chrystusa
7.5. Fundament kapłaństwa Chrystusa
7.6. Niebieskie kapłaństwo Chrystusa
8. Chrystus — Pośrednik zbawienia w życiu i śmierci
8.1. Zbawczy wymiar wydarzeń z życia Chrystusa
8.2. Zbawczy sens męki i śmierci Chrystusa
8.3. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przyczyną naszego zbawienia
8.4. Chrystus - nasz Pan


Rozdział V
Jose Antonio Sayes Bermejo: Jezus Chrystus - Pośrednik ofiarniczy

1. Zbawczy zamysł Boga
1.1. Inicjatywa Ojca
1.1.1. Stworzeni w Chrystusie
1.1.2. Odkupieni przez Chrystusa
1.2. Zbawczy wymiar wcielenia. Wcielenie i pośrednictwo
2. Istota pośrednictwa Chrystusa
2.1. Jezus Chrystus i królestwo
2.2. Jezus Chrystus — jedyny Syn Boży
2.3. Zbawczy wymiar ofiary Chrystusa
2.3.1. Wymiar zstępujący ofiary Chrystusa
2.3.2. Wymiar wstępujący ofiary Chrystusa


Rozdział VI
Olegario Gonzalez de Cardedal: Jezus Chrystus - Pośrednik bezpośredni

1. Osoba i misja Chrystusa
1.1. Człowiek potrzebujący zbawienia
1.2. Chrystus Zbawiciel
1.2.1. Pośrednictwo i pośrednicy
1.2.1.1. Pojęcie pośrednika w Starym Testamencie
1.2.1.2. Nowy Testament: Pośrednik Nowego i Wiecznego Przymierza
1.2.2. Od pośrednictwa zstępującego do pośrednictwa wstępującego
2. Realizacja pośrednictwa Chrystusa
2.1. Klasyczne aksjomaty soteriologii
2.2. Bazowa kategoria soteriologiczna: od Boga z nami (Emmanuel) do Jezusa dla nas (Proegzystujący)
2.3. Od Bożego zbawienia do zbawienia, które jest Bogiem
2.4. Powszechność i osobowość zbawienia
2.4.1. Powszechność grzechu i odkupienia Chrystusa
2.4.2. Cechy charakterystyczne zbawczego pośrednictwa Chrystusa
2.4.3. Duch i Apostoł — aktualizacja zbawienia Chrystusa
3. Tożsamość Pośrednika
3.1. Jezus na przecięciu podwójnego pośrednictwa zbawczego
3.2. Pośrednik objawiający
3.2.1. Centrum Jego życia
3.2.2. Dar Ojca dla ludzi
3.3. Pośrednik powszechnego zbawienia: pośrednictwo zstępujące i pośrednictwo wstępujące
3.3.1. Dar-Dla (Don-Por) i Przebaczenie (Per-Dón)
3.3.2. Pośrednik Nowego Przymierza
3.4. Jezus Chrystus — Zbawiciel Powszechny. Forma, fundament, kategorie
3.4.1. Pośrednictwa upowszechniające zbawienie Chrystusa
3.4.2. Wieczna funkcja pośrednicząca Chrystusa w naszej relacji z Bogiem
3.4.3. Chrystus — środek osobowy samodarowania się Boga człowiekowi
3.4.4. Funkcja pośrednicząca w stworzeniu i w spełnieniu
4. Tytułem podsumowania: Od dzieł Wcielonego do ofiary Pośrednika


Rozdział VII
Jose Ignacio Gonzalez Faus: Jezus Chrystus - Nowy Człowiek

1. Problem poznania Jezusa
2. Soteriologiczny charakter zmartwychwstania
3. Teologiczna lektura życia Jezusa
3.1. Refleksja nad osobą Jezusa w świetle Paschy
3.2. Znaczenie Człowieka Nowego dla nas
3.3. Człowieczeństwo Nowe jako objawienie Boga
4. Obraz Pośrednika w systematycznej refleksji chrystologicznej
4.1. Chrystologia św. Ireneusza z Lyonu
4.2. Stałe treści teologiczne i ich sens w historii chrystologii
4.3. Znaczenie i wartość dogmatów chrystologicznych dla nas
A.A. Odejście od syntezy patrystycznej
5. Konkluzja: Chrystologia jako kategoria nadająca strukturę rzeczywistości


Rozdział VIII
Ku integracji obrazu Pośrednika

1. Osoba Pośrednika
1.1. Godność bycia Synem Bożym
1.2. Konieczność bycia człowiekiem
1.3. Chrystus solidarny z każdym człowiekiem
2. Osobowe pośrednictwo zbawcze
2.1. Pośrednictwo jednoczące
2.2. Powszechność pośrednictwa
2.3. Bezpośredniość pośrednictwa
2.4. Jedność pośrednictwa zstępującego i wstępującego
3. Realizacja pośrednictwa zbawczego
3.1. Pośrednik królewski
3.2. Pośrednik kapłański
3.3. Pośrednik objawiający

Zakończenie

Bibliografia
Resumen
Zusammenfassung
Indeks osób

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 28 wrzesień 2010.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 241 z 342 
w kategorii WYPRZEDAŻ
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumanicznego KUL
O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumanicznego KUL
Katolicy i luteranie razem przy stole Pańskim? Wspólnota eucharystyczna wedlug dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego
Katolicy i luteranie razem przy stole Pańskim? Wspólnota eucharystyczna wedlug dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego
Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II
Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II
Dogmatyka katolicka. Tom II
Dogmatyka katolicka. Tom II
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce