Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788373636828 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
33,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ U początków teologii historii w Polsce
[9788373636828]
34,65zł
15,00zł
You save: 19,65zł
Product available

Mirosław Kowalczyk
ISBN:
978-83-7363-682-8
Pages: 418
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish

Autor koncentruje się na wąskim, ale właśnie oryginalnym na warunki polskie, nurcie prób przerzucenia myślenia historycznego do filozofii i teologii polskiej, co dokonało się na fali odrodzeniowej scholastyki i co miało niejako dwa oblicza: 1) próba konkretyzacji myśli chrześcijańskiej, oraz 2) tworzenie chrześcijańskiej wizji dziejów, obejmującej także samo chrześcijaństwo. W tym celu obrane zostały postacie charakterystyczne, reprezentatywne i twórcze, inne pozostawiając jedynie w tle. Ograniczono się do trzech uczonych: Aleksandra Józefa Pechnika (1854-1935), Konstantego Michalskiego (1879-1947) oraz Franciszka Sawickiego (1877-1952) [...].
W rezultacie rozprawa będzie dzieliła się na trzy części:
1. Neoaugustyńska wizja historii - F. Sawickiego.
2. Próba tomistycznej wizji historii - K. Michalskiego.
3. Ogólnoreligijna wizja historii - A. Pechnika. (ze Wstępu)Spis treści

Inhaltsverzeichnis
Wykaz skrótów

Wstęp
Struktura "historycznego"
Nauki historyczne
Filozofia historii
Teologia historii

Część I. Historiologia w ujęciu Franciszka Sawickiego

Rozdział I. Życie, nisza i źródła myśli Sawickiego
1. Życie jako locus historiologicus
2. Ogólna nisza religijna wizji dziejów
3. Bliższe źródła i inspiracje

Rozdział II. Podstawowe pojęcia historyczne
1. Semantyka terminu "historia"
1.1. Sens podmiotowy historii
1.2. Sens przedmiotowy historii
2. Nauki o historii
3. Historiozofiajako nauka

Rozdział III. Podmiot historii i jej podstawowy czynnik
1. Osoba jednostkowa
2. Kolektywny podmiot i czynnik historii
3. Motywy działań historycznych

Rozdział IV. Materialne uwarunkowania działań historycznych
1. Przyroda
2. Uwarunkowania somatyczne
3. Problem czynnika rasowego

Rozdział V. Znaczenie historyczne kultury
1. Kultura duchowa
2. Kultura materialna
3. Najwyższe instytucje cywilizacyjne
3.1. Państwo jako czynnik historyczny
3.2. Kościół jako czynnik historiotwórczy

Rozdział VI. Czynniki nadprzyrodzone historii
1. Opatrzność Boża w historii
2. Wiara a historia
3. Idee jako wyższy czynnik historyczny

Rozdział VII. Problem praw dziejowych
1. Negacja praw dziejowych w ścisłym znaczeniu
2. W poszukiwaniu praw historii w szerokim znaczeniu
3. Problem cykliczności dziejów

Rozdział VIII. Problematyka celowości i sensu historii
1. Immanentna celowość historii zadana przez Boga
1.1. Cel i sens w historii
1.2. Pośrednie cele reistyczne
1.3. Osoba jako ostateczny cel dziejów
2. Ogólny obraz faktycznego biegu dziejów
2.1. Zewnętrzna jedność potoku dziejów
2.2. Kultura i jej postęp jako więź wewnętrzna dziejów
2.2.1. Postęp dziejowy i jego ograniczenia
2.2.2. Charakter postępu w różnych dziedzinach kultury
2.2.3. Nadzieja na duchowy szczyt historii u kresu
3. Chrystus jako cel i sens historii ludzkiej
3.1. Chrystus jako więź czasuz wiecznością
3.2. Transcendentny cel dziejów
3.3. Chrystus jako centralny punkt dziejów

Podsumowanie


Część II. Historia drogą do Boga - Konstanty Michalski (1879-1947)

Rozdział I. Genezamyśli historycznej
1. Curriculum vitae jako kontekst myśli historycznej
2. W poszukiwaniu klucza dziejów
3. Rozumienie "dziejowego"

Rozdział II. Poszukiwanie philosophiae perennis
1. Potrzeba wyższej wizji dziejów
2. Historiozofia tomistyczna wobec historiozofii marksistowskiej i narodowo-socjali-stycznej
2.1 Wobec marksizmu
2.2 Wobec narodowego socjalizmu
2.3 Historiozofia ducha
2.4 Ku tomistycznej metafizyce historii
3. Finalizm dziejów

Rozdział III. Bosko-ludzki synergizm historiotwórczy
1. Boski czynnik dziejów
2. "Duch a dzieje ludzkie"
3. "Dusza jednostkowa i zbiorowa"

Rozdział IV. Miłość, heroizm, kultura jako osnowa dziejów
1. Miłość
2. Heroizm
3. Kultura

Podsumowanie


Część III. "Religia historii" u Aleksandra Józefa Pechnika(1854-1935)

Rozdział I. Źródła Pechnikowej wizji dziejów

Rozdział II. Twórca historii, jej zapodmiotowania i charakter
1. Bóg historii
2. Człowiek jako współtwórca historii
3. Jedność rodzaju ludzkiego i jego zróżnicowania
4. Religia jako powszechna forma procesu dziejowego

Rozdział III. Religie i cywilizacje w procesie historycznym
1. Ogólny rzut oka na religie pogańskie
2. Religie pogańskie w Indiach, Egipcie, Grecji i Rzymie
2.1.Religia i cywilizacja Hindusów
2.2. Religia i cywilizacja starożytnego Egiptu
2.3. Metafizyczne idee Greków
2.4. Imperium Romanum
3. Inne pogańskie religie i cywilizacje
4. Monoteizm jako fundamentalna kategoria historii
4.1. Naród Wybrany
4.2. Obraz dziejów w Islamie

Rozdział IV. Chrześcijaństwo jako centralny nurt dziejów
1. Historia w świetle objawienia
2. Chrześcijański proces ewangelizacji kultur
2.1. Narodziny kultury chrześcijańskiej
2.2. Fenomen chrześcijańskiego średniowiecza
2.3. Reformacja jako rewolucja chrześcijańska
2.4. Kulturotwórczość katolicka a protestancka
2.5. Wpływ chrześcijaństwa na kulturę moralną
2.5.1. Postęp doskonałości moralnej
2.5.2. Dwojaka rola wojny w historii
2.6. Kościół natchnieniem najwyższych sztuk pięknych

Rozdział V. Narody drogą Boga i historii
Problem
1. Charakter i posłannictwo narodu włoskiego
2. Charakter i posłannictwo narodu hiszpańskiego
3. Charakter i posłannictwo narodu francuskiego
4. Naród angielski i jego rola w historii
5. Charakter i posłannictwo narodu niemieckiego
6. Charakter i posłannictwo narodu rosyjskiego
7. Charakter i posłannictwo narodu polskiego

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia
I. Publikacje F. Sawickiego
A. Pozycje zwarte
B. Artykuły i recenzje
II. Prace o F. Sawickim
III. Publikacje K. Michalskiego
A. Pozycje zwarte
B. Artykuły i recenzje
IV Prace o K. Michalskim
V Publikacje A. Pechnik
A. Pozycje zwarte
B. Artykuły i recenzje
VI. Prace o A. Pechniku
VII. Opracowania ogólne

Streszczenie: U początków teologii historii w Polsce

Zusammenfassung: Die Anfange der Geschichtstheologie in Polen

Indeks osób

This product was added to our catalog on Tuesday 29 April, 2008.
Reviews
Previous product  Product 46 of 357 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Ja - człowiek
$ Ja - człowiek
$ Sigla. Zbiór skrótów instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz instytucji z nimi związanych
$ Sigla. Zbiór skrótów instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz instytucji z nimi związanych
$ Człowiek w kulturze 21/2009-2010. Jaka tożsamość uniwersytetu?
$ Człowiek w kulturze 21/2009-2010. Jaka tożsamość uniwersytetu?
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
$ Człowiek w kulturze 19/2007. W obronie realizmu
$ Człowiek w kulturze 19/2007. W obronie realizmu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce