Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788373638303 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Gawędy na drugie stulecie
Gawędy na drugie stulecie
41,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Szkoła "Jeunesse-Lumiere" o. Daniela-Ange. Próba syntezy duchowości
[9788373638303]
31,50zł
13,00zł
You save: 18,50zł
Product available

ks. Grzegorz M. Korczak
ISBN:
978-83-7363-830-3
Stron: 310
Format: B5
Rok wydania: 2009
Language: Polish

Jednym z bardziej dynamicznych dzieł nowej ewangelizacji, posiadających ponaddwudziestoletnie doświadczenie, jest Katolicka Międzynarodowa Szkoła Modlitwy i Ewangelizacji "Jeunesse-Lumière". Jej wyjątkowy walor stanowi kilka czynników, będących praktyczną odpowiedzią do Magisterium Kościoła. Przede wszystkim przygotowuje ona młodych ewangelizatorów młodzieży zdolnych do podjęcia misji Kościoła w jego kręgach, jak i poza nim. Ponadto formacja, którą przechodzą uczniowie Szkoły JL, jest mocno zakorzeniona w modlitwie i kulcie Eucharystii, zgodnie z papieskim nauczaniem (por. EN 76). Szkoła ma charakter międzynarodowy, a więc w swej wewnętrznej konstrukcji realizuje już postulat nowej ewangelizacji, jakim jest jej powszechność. Natomiast struktura szkolna daje możliwość podjęcia edukacji misyjnej w sposób kompetentny. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Przedmowa

Wstęp

Rozdział pierwszy
PREZENTACJA SZKOŁY "JEUNESSE-LUMIERE"

1. Geneza szkoły "Jeunesse-Lumiere"
A. Kontekst społeczny i kościelny
a) Kontekst społeczny
b) Kontekst kościelny
B. Założyciel i jego troska o młodych
a) Powołanie monastyczne
b) Powołanie misyjne
c) Powołanie kapłańskie i brygady ewangelizacyjne
C. Realizacja
a) Spotkanie założyciela z osobami wspierającymi powstanie Szkoły
b) Otwarcie Szkoły w Digne

2. Struktura organizacyjna Szkoły "Jeunesse-Lumiere"
A. Statut Szkoły
a) Cele, prowadzący i środki
b) Charyzmat
B. Odpowiedzialni
a) Sługa "Jeunesse-Lumiere"
b) "Czuwający"
c) Rada pastoralna
d) "Starsi"
e) Diakonia pastoralna i "sługa domu"
C. Uczniowie
a) Fraternie pierwszego roku, "pasterz" i posługi
b) Kapituła


Rozdział drugi
ŹRÓDŁO I ISTOTA DUCHOWOŚCI SZKOŁY "JEUNESSE-LUMIERE"

1. Maryja
A. Matka Chrystusa
a) Wcielenie
b) Boże Narodzenie
B. Maryja - Oblubienica Ducha Świętego
a) Nawiedzenie. Pięćdziesiątnice
b) Jan Chrzciciel - Świadek Baranka
C. "Służebnica Pańska"
a) Wieczne dziecięctwo Boże
b) Ofiarowanie w świątyni
c) U stóp krzyża

2. Eucharystia
A. Dar Ojca
a) Źródło miłości
b) Gody Baranka
B. Miłosierdzie Syna Bożego
a) Źródło przebaczenia
b) Źródło uzdrowienia
C. Dzieło Ducha Świętego
a) Źródło komunii (z Bogiem i braćmi)
b) Źródło uświęcenia (konsekracja i adoracja)
c) Źródło ewangelizacji


Rozdział trzeci
PRZEJAWY DUCHOWOŚCI SZKOŁY "JEUNESSE-LUMIERE"

1. Kontemplacja
A. "Słuchać Ojca" - modlitwa osobista
a) Modlitwa - 1'oraison
b) Pustynia
c) Lectio divina
B. "Modlić się w Synu" - liturgia
a) Liturgia godzin
b) Dzień i tydzień w rytmie misterium paschalnego
c) Rok liturgiczny
d) Elementy rytów wschodnich w liturgii
C. "Powierzyć się Duchowi Świętemu" - modlitwa spontaniczna
a) Modlitwa prośby i wstawiennicza
b) Modlitwa dziękczynienia i uwielbienia
c) Modlitwa Jezusowa

2. Ewangelizacja
A. Pojęcie ewangelizacji
a) "Zbawiać z Jezusem"
b) Pocieszać w Duchu Świętym
c) Objawiać Ojca
B. Praktyka ewangelizacji
a) Podmiot ewangelizacji
b) Przedmiot ewangelizacji
c) Forma ewangelizacji
C. Świadectwo jako sposób budzenia wiary
a) Ukazywać Boga żywego - kerygmat
b) Zapraszać do modlitwy - "celebracja"
c) Prowadzić do sakramentów - Eucharystia i pokuta


Rozdział czwarty
ORYGINALNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ SZKOŁY "JEUNESSE-LUMIERE"

1. Oryginalność Szkoły "Jeunesse-Lumiere"
A. Charakterystyczna spójna doktryna
a) Łączenie kontemplacji i ewangelizacji
b) Połączenie tradycji monastycznej z duchowością Odnowy charyzmatycznej
c) Umiejętne łączenie duchowości katolickiej i prawosławnej
d) Percepcja nauczania Jana Pawła II
B. Charakterystyczne elementy pedagogii
a) Młodzi misjonarze jako przedmiot i podmiot wychowania
b) Formy wychowawcze

2. Aktualność Szkoły "Jeunesse-Lumiere"
A. Współczesne wyzwania
a) Troska o młodych
b) Zaangażowanie absolwentów Szkoły w Kościele
c) Troska o wewnętrzną i zewnętrzną jedność Kościoła
B. Nowe implikacje
a) Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych "Dzieci Światłości" i grupa "Magnificat" (Polska)
b) "Maison de la Sainte Familie" (Francja)
c) Fraternia i Szkoła "Sentinelle del Mattino di Pasqua" (Włochy)

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Thursday 16 April, 2009.
Reviews
Previous product  Product 64 of 353 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (oprawa twarda)
Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (oprawa twarda)
Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia
Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia
Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II
Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II
$ Imperialne państwo rynkowe. Dynamika i bariery
$ Imperialne państwo rynkowe. Dynamika i bariery
$ Przestrzeń wolności i prawdy. KUL w latach 1944-1989
$ Przestrzeń wolności i prawdy. KUL w latach 1944-1989
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce