Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380610972 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
32,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
      Seria: Dydaktyka filozofii
      Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
      Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
      Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
      Seria: Religia i Mistyka
      Seria: Religijność alternatywna
      Seria: Scripta philosophiae classicae
      Seria: Vademecum filozofii
      Seria: Źródła i translacje
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie
[9788380610972]
30,00zł
Product available

Barbara Kiereś
ISBN:
978-83-8061-097-2
Pages: 322
Format: A5 (hard cover)
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Słowo od Wydawcy

Wprowadzenie


CZĘŚĆ PIERWSZA
PROBLEM PERSONALIZMU. ASPEKT FILOZOFICZNY

Rozdział I
Stan badań i przegląd stanowisk
1. Personalistyczny nurt myślowy. Ogólna charakterystyka
2. Typologia personalizmów. Próba uporządkowania
2.1. Personalizmy horyzontalne
2.2. Personalizmy teistyczne pozatomistyczne
2.3. Personalizmy teistyczne tomistyczne
3. Problem genezy personalizmu
Podsumowanie rozdziału

Rozdział II
Filozoficzne uwarunkowania sporu o człowieka
1. Problem filozofii. Idealizm versus realizm
2. Filozofia. Spór o człowieka
Podsumowanie rozdziału

Rozdział III
Realistyczna wykładnia personalizmu
1. Życie ludzkie. Naczelne aspekty
1.1. Natura ludzka
1.2. Stałość i niezmienność natury ludzkiej. Prawo naturalne
2. Człowiek jako osoba
2.1. Człowiek - "ja" natury rozumnej
2.2. Dusza ludzka jako podmiot cielesno-duchowej natury człowieka
3. Spotencjalizowanie natury ludzkiej. Cechy życia osobowego
3.1. Zdolność do poznania
3.2. Zdolność do miłości
3.3. Wolność
3.4. Podmiotowość wobec prawa
3.5. Zupełność-odrębność bytowa
3.6. Godność
4. Społeczny kontekst życia ludzkiego
4.1. Racja bytu społeczności. Otwartość natury ludzkiej
4.2. Przyczyna celowa życia społecznego. Dobro wspólne
4.3. Podstawowe formy życia społecznego. Rodzina, naród, państwo
Podsumowanie rozdziału


CZĘŚĆ DRUGA
KU PERSONALIZMOWI W PEDAGOGICE

Rozdział I
Aspekt historyczny personalizmu w pedagogice
1. Grecka paideia
2. Chrześcijaństwo a wychowanie
2.1. Myśl antyczna a chrześcijaństwo
2.2. Chrześcijańska paideia
3. Problem paedagogia perennis
Podsumowanie rozdziału

Rozdział II
Pedagogika dziś
1. Pedagogika w okresie tzw. transformacji ustrojowej
2. Transformacja ustrojowa a problem cywilizacji
3. Trzy pedagogiki. Indywidualizm i kolektywizm versus personalizm
4. Dylematy współczesnej pedagogiki. Idee wychowawcze
4.1. Idea wolności
4.2. Idea podmiotowości
4.3. Idea godności
4.4. Idea asertywnej ekspresji
4.5. Idea wartości
4.6. Idea tolerancji
Podsumowanie rozdziału

Rozdział III
Personalistyczna paedagogia perennis. Zarys problematyki
1. Aspekt teoretyczno-metodologiczny problemu pedagogiki
2. Przedmiot teorii wychowania
2.1. Ludzkie ciało jako przedmiot teorii wychowania
2.2. Życie osobowe człowieka jako przedmiot teorii wychowania
3. Problem metody w teorii wychowania
3.1. Wychowanie jako aktualizacja i usprawnianie
3.2. Aktualizacja i usprawnianie cnót
4. Cel wychowania. Człowiek i jego dobro
4.1. Problem celu wychowania
4.2. Życie indywidualne człowieka
4.3. Życie jednostkowe i życie społeczne
4.4. Życie doczesne i życie wieczne
Podsumowanie rozdziału

Zakończenie
Od wiedzy o człowieku do sztuki wychowania

Appendix
Pedagogika personalistyczna a pedagogika chrześcijańska

Summary
Indeks osobowy
Indeks przedmiotowy
Bibliografia
Contents

This product was added to our catalog on Tuesday 17 May, 2016.
Reviews
Previous product  Product 5 of 5 in category Seria: Scripta philosophiae classicae
Customers who bought this product also purchased
Logika. Part 1 and 2
Logika. Part 1 and 2
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
$ Zarys filozofii polityki
$ Zarys filozofii polityki
Historia filozofii starożytnej. Tom 2: Platon i Arystoteles
Historia filozofii starożytnej. Tom 2: Platon i Arystoteles
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce