Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380616509 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island
The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island
108,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
      Seria: Dydaktyka filozofii
      Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
      Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
      Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
      Seria: Religia i Mistyka
      Seria: Religijność alternatywna
      Seria: Scripta philosophiae classicae
      Seria: Vademecum filozofii
      Seria: Źródła i translacje
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Komentarz do \"Metafizyki\" Arystotelesa
[9788380616509]
76,00zł
Product available

Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u


Mieczysław Albert Krąpiec
red. Anna Czajczyk, Paweł Gondek
ISBN:
978-83-8061-650-9
Pages: 368
Format: B5 (hard cover)
Year: 2018
Language: Polish


Spis treści

Wstęp

Wprowadzenie

Rozdział I
Komentarz do księgi A [I]
1.Analiza rozdziału 1: Pojęcie wiedzy i mądrości
2.Analiza rozdziału 2: Przedmiot mądrości i jej przymioty
3.Analiza rozdziału 3: Opinie starożytnych filozofów
4.Analiza rozdziału 4 i 5: Ciąg dalszy opinii starożytnych filozofów
5.Analiza rozdziału 6: Platońskie teorie idei
6.Analiza rozdziału 7: Rekapitulacja poprzednich rozdziałów
7.Analiza rozdziału 8: Krytyka teorii fizykujących filozofów jońskich
8.Analiza rozdziału 9: Krytyka teorii Platona
9.Analiza rozdziału 10: Rekapitulacja

Rozdział II
Komentarz do księgi α [II]
1.Analiza rozdziału 1: Problem prawdy i zasada przyczynowości pierwszej
2.Analiza rozdziału 2: Arystotelesowska teoria istnienia przyczyny pierwszej
3.Analiza rozdziału 3: Sposób osiągnięcia prawdy


Rozdział III
Komentarz do księgi B [III]
1.Analiza rozdziału 1: 14 aporii

Rozdział IV
Komentarz do księgi Γ [IV]
1.Analiza rozdziału 1: Rozwiązanie aporii
2.Analiza rozdziału 2: Arystotelesowskie pojęcie bytu
3.Analiza rozdziału 3: Krytyka zasady sprzeczności
4.Analiza rozdziału 4: Kontynuacja rozważań z poprzedniego rozdziału
5.Analiza rozdziału 5: Opinie Protagorasa
6.Analiza rozdziału 6: Ujęcie sofistyczne
7.Analiza rozdziału 7: Zasada wyłączonego środka i jej uzasadnienie
8.Analiza rozdziału 8: Krytyka teorii głoszącej, że wszystko jest prawdą i fałszem

Rozdział V
Komentarz do księgi Δ [V]
1.Analiza rozdziału 1: Pojęcie przyczyny
2.Analiza rozdziału 2: Teoria czterech przyczyn
3.Analiza rozdziału 3: Element
4.Analiza rozdziału 4: Natura
5.Analiza rozdziału 5: Konieczność
6.Analiza rozdziału 6: Jedność
7.Analiza rozdziału 7: Byt
8.Analiza rozdziału 8: Substancja
9.Analiza rozdziału 9: Właściwości podmiotu
10.Analiza rozdziału 10: Przeciwstawności
11.Analiza rozdziału 11: Porządek
12.Analiza rozdziału 12: Możność i niemożność
13.Analiza rozdziału 13: Ilość
14.Analiza rozdziału 14: Jakość
15.Analiza rozdziału 15: Relacja
16.Analiza rozdziału 16: Doskonałość
17.Analiza rozdziału 17: Kres
18.Analiza rozdziału 18: Secundum quod i per se
19.Analiza rozdziału 19: Dyspozycja
20.Analiza rozdziału 20: Habitus
21.Analiza rozdziału 21: Doznawanie
22.Analiza rozdziału 22: Brak
23.Analiza rozdziału 23: Habere
24.Analiza rozdziału 24: Ex aliquo esse
25.Analiza rozdziału 25: Część 7
26.Analiza rozdziału 26: Całość
27.Analiza rozdziału 27: Diminitum - κολοβòν
28.Analiza rozdziału 28: Rodzaj
29.Analiza rozdziału 29: Fałsz, błąd
30.Analiza rozdziału 30: Przypadłość

Rozdział VI
Komentarz do księgi Ε [VI]
1.Analiza rozdziału 1: Podział nauk i pierwszeństwo metafizyki
2.Analiza rozdziału 2: Nie ma nauki o bycie przypadkowo ujętym
3.Analiza rozdziału 3: Natura przypadku i dyskusja z teorią nieuznającą przypadku
4.Analiza rozdziału 4: Byt jako prawda i fałsz

Rozdział VII
Komentarz do księgi Ζ [VII]
1.Analiza rozdziału 1: Substancja jest pierwszą kategorią bytu
2.Analiza rozdziału 2: Różne teorie na temat substancji
3.Analiza rozdziału 3: Substancja jako podmiot
4.Analiza rozdziału 4: Czym jest istota każdej rzeczy?
5.Analiza rozdziału 5: Definicja natur zawierających dwoistość
6.Analiza rozdziału 6: Identyczność rzeczy z jej istotą
7.Analiza rozdziału 7: Powstawanie i różne jego sposoby
8.Analiza rozdziału 8: Materia i forma nie powstają, powstaje całość
9.Analiza rozdziału 9: Powstawanie ujęte w różnych kategoriach
10.Analiza rozdziału 10: Części formy są tylko częściami definicji
11.Analiza rozdziału 11: Części formy i części całości
12.Analiza rozdziału 12: Jedność definiowanego przedmiotu
13.Analiza rozdziału 13: Uniwersalia nie są substancjami
14.Analiza rozdziału 14: Idee nie są substancjami
15.Analiza rozdziału 15: Jednostki i idee są niedefiniowalne
16.Analiza rozdziału 16: Części rzeczy zmysłowo poznawalnych. Jedność i byt nie są substancjami
17.Analiza rozdziału 17: Substancja jest formą

Rozdział VIII
Komentarz do księgi Η [VIII]
1.Analiza rozdziału 1: Substancje zmysłowo poznawalne - materia
2.Analiza rozdziału 2: Materia - forma - compositum
3.Analiza rozdziału 3: Forma - elementy, liczby, definicja
4.Analiza rozdziału 4: Analiza materii
5.Analiza rozdziału 5: Materia i przeciwieństwa
6.Analiza rozdziału 6: Jedność definicji

Rozdział IX
Komentarz do księgi Θ [IX]
1.Analiza rozdziału 1: Możność w sensie właściwym
2.Analiza rozdziału 2: Możności rozumne i nierozumne
3.Analiza rozdziału 3: Walka ze szkołą megarejską
4.Analiza rozdziału 4: Możność i możliwość
5.Analiza rozdziału 5: Aktualizacja możności
6.Analiza rozdziału 6: Różnica między aktem i możnością
7.Analiza rozdziału 7: W jakim sensie jedna rzecz jest możnością rzeczy drugiej
8.Analiza rozdziału 8: Pierwszeństwo aktu przed możnością
9.Analiza rozdziału 9: Dobro w możności – dobro w akcie. Wywód geometryczny
10.Analiza rozdziału 10: Prawda i fałsz w stosunku do aktu i możności

Rozdział X
Problematyka księgi I [X]. Zarys ogólny

Rozdział XI
Problematyka księgi K [XI]. Zarys ogólny

Rozdział XII
Komentarz do księgi Λ [XII]
1.Analiza rozdziału 1: Różne gatunki substancji
2.Analiza rozdziału 2: Substancja implikuje materię, formę i prywację
3.Analiza rozdziału 3: Niepowstawalność materii i formy. Forma oddzielona
4.Analiza rozdziału 4: Analogiczna identyczność przyczyn we wszystkich bytach
5.Analiza rozdziału 5: Akt i możność pojęte analogicznie
6.Analiza rozdziału 6: Konieczność istnienia Pierwszego Wiecznego Poruszyciela
7.Analiza rozdziału 7: Natura Pierwszego Poruszyciela
8.Analiza rozdziału 8: Inteligencja sfer
9.Analiza rozdziału 9: Natura Boskiej Inteligencji
10.Analiza rozdziału 10: Istnienie dobra w świecie


Rozdział XIII
Charakterystyka ogólna ksiąg M [XIII] i N [XIV]

Rozdział XIV
Krytyka historyczna tekstu Arystotelesa.
(Na podstawie manuskryptu Stefana Swieżawskiego)
 
Słownik grecko-łacińsko-polski (księgi I-XII)
 
Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy  

 

This product was added to our catalog on Wednesday 17 July, 2019.
Reviews
Previous product  Product 4 of 7 in category Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u  Next product
Customers who bought this product also purchased
Logika. Part 1 and 2
Logika. Part 1 and 2
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii
Psychologia oczami filozofów. Klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii
Psychologia oczami filozofów. Klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii
Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
Genius Vitae
Genius Vitae
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce