Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380616646 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Krajobrazy Lublina. Rzeki
Krajobrazy Lublina. Rzeki
44,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Kościoły wschodnie w Inflantach i ich zaplecze w okresie od XIII do początku XIX wieku
[9788380616646]
58,00zł
Product unavailable

Andrzej Gil
ISBN:
978-83-8061-664-6
Pages: 304
Format: B5 (hardcover)
Year: 2019
Languages: Polish, Russian


Spis treści
Wstęp
Przypisy 
Rozdział 1.  Kościół prawosławny w średniowiecznych Inflantach. Od instytucji misyjnej  do wspólnoty mieszczan i kupców 
11 Geografia etniczna ziem nad dolną Dźwiną do początków XIII wieku
12 Kościół łaciński w Inflantach: rozwój i postawa wobec prawosławia 
13 Księstwo połockie w XIII-XIV wieku -sytuacja wewnętrzna i stanowisko wobec ziem inflanckich 
14 Kościół kupców i mieszczan Prawosławie w Inflantach od końca XIII do XVI wieku
15 Podsumowanie
Przypisy
Rozdział 2. Stulecie rewolucji. Kościół prawosławny w Inflantach wobec zasadniczych zmian religijnych i ustrojowych w XVI wieku 
21  Reformacja i kryzys państwowości inflanckiej 
22 Początek wojny ”liwońskiej”
23 Rozpad Inflant Powstanie Księstwa Kurlandii i Semigalii
24 Pochód połocki 1563 roku i jego skutki
25 Moskiewska ”Liwonia” 
26 Polityka wyznaniowa Moskwy w ”Liwonii”  Powstanie eparchii juriewsko-wielandzkiej
27 Monaster pskowsko-pieczorski i jego rola w rozprzestrzenianiu się prawosławia  na ziemiach inflanckich w XV-XVI wieku
28 Prawosławie w moskiewskiej ”Liwonii”
29 Wobec nowej rzeczywistości Kryzys Kościoła wschodniego w podzielonych Inflantach  na przełomie XVI i XVII wieku
210 Podsumowanie 
Przypisy 
Rozdział 3. Między Moskwą a Kijowem. Kościoły wschodnie na ziemiach inflanckich i na ich zapleczu w okresie wojen i konfliktów końca XVI -XVII wieku 
31 Ziemie inflanckie w okresie destabilizacji w pierwszej połowie XVII wieku
32 Restytucja katolicyzmu na ziemiach inflanckich w końcu XVI  i pierwszej połowie XVII wieku 
33 Struktury Cerkwi rosyjskiej na pograniczu inflancko-połockim  w drugiej połowie XVII wieku 
34 Na drodze do polikonfesyjności: przenikalność granicy i mobilność
35 Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVII wieku i ich oddziaływanie  na ziemie inflanckie
36 Podsumowanie
Przypisy
Rozdział 4.  Kościoły wschodnie w województwie inflanckim od XVII  do początków XIX wieku 
41 Jedna tradycja, dwa Kościoły 
42 Parafie unickie województwa inflanckiego w końcu XVII i w XVIII wieku 
43 Kościół unicki w Inflantach po 1772 roku 
44 Podsumowanie
Przypisy
Rozdział 5. Kościoły wschodnie w Kurlandii od końca XVII do początku XIX wieku 
51 Katolicyzm w Kurlandii w początkach XVII wieku
52 Polityka wyznaniowa księcia Jakuba Kettlera 
53 Inne tradycje Obecność staroobrzędowców i wiernych rosyjskiej Cerkwi prawosławnej w Księstwie Kurlandii i Semigalii -mity i historyczna rzeczywistość 
54 Początki Miasto Jakobsztad i jego unicka tradycja 
55 Prawosławie w Jakobsztadzie 
56 Monaster unicki w Iłłukszcie 
57 Parafie unickie w Księstwie Kurlandii i Semigalii 
58 Podsumowanie
Przypisy 
Zakończenie
Przypisy
Резюме
Bibliografia
Źródła

Literatura 
Mapa 1.  Cerkwie i monastery prawosławne  w Inflantach od XIII do połowy XVII wieku 
Mapa 2.  Monastery i cerkwie Kościołów wschodnich w województwie  inflanckim i Księstwie Kurlandii i Semigalii od drugiej połowy XVII  do początku XIX wieku
Aneks 1.  Struktury rosyjskiej Cerkwi prawosławnej w guberniach nadbałtyckich  w XVIII-XIX wieku (w zarysie) 
Przypisy
Aneks 2.  Opis cerkwi i kaplic w województwie inflanckim w niepełnej wizytacji  dekanatu połockiego unickiej archidiecezji połockiej z lat 1684-1686 
Aneks 3.  Opis cerkwi i kaplic w Księstwie Kurlandii i Semigalii w wizytacji  dekanatu brasławskiego unickiej diecezji polsko-połockiej z 1789 roku

Indeks nazwisk
Indeks miejscowości
 

This product was added to our catalog on Monday 01 July, 2019.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 82 of 92 in category History  Next product
Customers who bought this product also purchased
Pomiędzy nacjonalizmem a federalizmem. Literatura - Religia - Naród
Pomiędzy nacjonalizmem a federalizmem. Literatura - Religia - Naród
Wysnute z pamięci Fortunata N.
Wysnute z pamięci Fortunata N.
Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie "phantasia-imaginato" w teorii twórczości renesansu i baroku
Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie "phantasia-imaginato" w teorii twórczości renesansu i baroku
Decydować samemu. Sfera publiczna jako locus autonomii według Jürgena Habermasa
Decydować samemu. Sfera publiczna jako locus autonomii według Jürgena Habermasa
Genius Vitae
Genius Vitae
Akta wizytacyjne parafii Wolsztyn z 1777 roku
Akta wizytacyjne parafii Wolsztyn z 1777 roku
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce