Wydawnictwo KUL
  Start » Prawo i administracja » Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego » SPW22 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 22
[SPW22]
69,00zł
Produkt dostępny

red. Piotr Stanisz
ISSN:
2081-8882
Stron: 452
Format: A5
Rok wydania: 2019


SPIS TREŚCI / CONTENTS

ARTYKUŁY / ARTICLES

GRZEGORZ MAROŃ
Odwołania do Boga w konstytucjach państw współczesnych.
Studium komparatystyczne
References to God in the constitutions of contemporary states
A comparative study (summary)

JAKUB PAWLIKOWSKI
Spór o medyczną klauzulę sumienia a konstytucyjne zasady równości i bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Dispute over the medical conscience clause and constitutional principles of equality and impartiality of public authorities (summary)

MAREK STRZAŁA
Dopuszczalność potwierdzenia czynności prawnych dokonanych w braku lub z przekroczeniem umocowania do działania za wyznaniową osobę prawną w świetle nowelizacji art. 39 kodeksu cywilnego
Admissibility of confirming legal actions performed on behalf of legal persons of religious organizations without or outside the mandate of representation in light of the amendment to Article 39 of the Polish Civil Code (summary)

WŁODZIMIERZ BROŃSKI
Prawnoautorskie aspekty kazania
Copyright aspects of the sermon (summary)

DIMITRY GEGENAVA
State funding of religious organizations in Georgia
Finansowanie związków wyznaniowych w Gruzji z budżetu państwa (streszczenie)

KATARZYNA KRZYSZTOFEK-STRZAŁA
Prawa pacjentów muzułmanów w świetle ustawodawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Rights of Muslim patients in the light of Polish legislation, with special regard to the Act on the guarantees of freedom of conscience and religion (summary)

JAROSŁAW MATWIEJUK
Duszpasterstwo w systemie penitencjarnym Federacji Rosyjskiej
Pastoral care in the penitentiary system of the Russian Federation (summary)

JERZY NIKOŁAJEW
Związki wyznaniowe i jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń karnych
Religious organizations and local self-government units as entities cooperating in the enforcement of criminal judgements (summary)

ANDRZEJ SZYMAŃSKI
Władza ludowa contra brat Kloc. Z frontu walki z nielegalnym handlem dewocjonaliami w powiecie kozielskim w 1965 r.
Communist authorities contra Brother Kloc. The battlefront against the illegal trade of devotional items in the Koźle district in 1965 (summary)

ANETA MARIA ABRAMOWICZ
Ulgi podatkowe z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
Tax reliefs for donations to church charity and welfare activities (summary)

STANISŁAW DZIWISZ
Islamizacja prawa karnego Pakistanu na przykładzie nowelizacji i stosowania przepisów prawa o bluźnierstwie
Islamization of Pakistan’s criminal law on the example of amendments to and application of the blasphemy law (summary)

MICHAŁ HUCAŁ
Szczegółowe lub kompleksowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przed wejściem w życie RODO na przykładzie
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Detailed or comprehensive rules for the protection of personal data before the entry into force of the GDPR on the example of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland (summary)

MICHAŁ OŻÓG
Współdziałanie Kościoła Katolickiego i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej
Cooperation between the Catholic Church and bodies of self-government units in Poland with regard to appointing a patron saint of a local community (summary)

KONRAD DYDA
Stosowanie prawa przez organy Państwa Watykańskiego a zasadnicze problemy jego systemu prawnego
Application of law by the authorities of the Vatican City State and fundamental problems of its legal system (summary)
MATERIAŁY / MATERIALS

DARIUSZ WALENCIK
Opinia prawna dotycząca odpowiedzi na pytanie, czy osoba pełniąca funkcję (urząd kościelny) Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski wypełnia przesłankę z przepisu art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
A legal opinion on whether a person performing the function (church office) of the Economist of the Polish Bishops’ Conference satisfies the condition set out in art. 44 para. 3 of the Act of 28 August 1997 on the organization and functioning of pension funds (summary)

MARCIN OLSZÓWKA
Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, zawartego w druku senackim nr 1034/IX kadencja (sprzeciw sumienia)
Analysis of the draft law amending the Act on the professions of physician and dentist, the Act on laboratory diagnostics and the Act on the professions of nurse and midwife, contained in the Senate Paper no. 1034/IX term of office (conscientious objection) (summary)

PIOTR STANISZ, MARTA ORDON
Finansowanie związków wyznaniowych w Republice Włoskiej: zarządzanie środkami z asygnaty podatkowej (otto per mille) przedmiotem krytyki Trybunału Obrachunkowego
Financing of religious organizations in the Republic of Italy: management of tax assignment (otto per mille) funds as the subject of the Court of Auditors’ criticism (summary)
SPRAWOZDANIA / REPORTS

KRYSTYNA ZIÓŁKOWSKA
XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, pt. "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?” Olsztyn - Tumiany, 6-8 maja 2019 r.
Report from the 16th Nationwide Symposium on Law on Religion entitled "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?” [The 30th anniversary of laws on religion. Do we need to reform law on religion in Poland?], Olsztyn - Tumiany, 6-8 May 2019

MARTA ORDON
Konferencja naukowa pt. "Satira religiosa - aspetti giuridici”, Lublin, 27 maja 2019 r.
The conference entitled "Satira religiosa - aspetti giuridici” [Religious satire - legal aspects], Lublin, 27 May 2019

MICHAŁ CZELNY
Konferencja naukowa pt. "Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo.
Konceptualizacja - normatywizacja - urzeczywistnianie”, Chełm, 18-20 września 2019 r.
The conference entitled "Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo.
Konceptualizacja - normatywizacja - urzeczywistnianie” [Freedom of conscience and religion vs. security. Conceptualization - normativization - realization], Chełm, 18-20 September 2019

MICHAŁ ZAWIŚLAK
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Religious belonging in Europe” połączona z dorocznym spotkaniem korespondentów europejskiego projektu EUREL, Strasbourg, 2-3 października 2019 r.
The conference entitled "Religious belonging in Europe”, co-located with the annual meeting of EUREL correspondents, Strasbourg, 2-3 October 2019
Data dodania produktu do sklepu: piątek, 17 lipiec 2020.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 11 z 11 
w kategorii Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce