Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » SPW16 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 16
[SPW16]
30,00zł
Product available

eds. Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon
ISSN:
2081-8882
Pages: 398
Format: A5
Year: 2013
Languages: Polish, English 


SPIS TREŚCI

Artykuły

Piotr Michalik,
Przyszłość zwolnień podatkowych dla związków wyznaniowych w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego USA
Future of Tax Exemptions for Churches in the Light of the Recent United States Supreme Court Decisions (summary)

Małgorzata Gałązka,
Odmowa przerwania ciąży a klauzula sumienia lekarza
The Refusal of Abortion and Physician's Conscience Clause (summary)

Paweł Bednarski,
Przesłanki delibacji orzeczenia kościelnego we włoskim sądzie apelacyjnym
Conditions of Proceeding Concerning the Recognition of Ecclesiastical Decrees in the Italian Court of Appeal (summary)

Dariusz Walencik,
Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce a fundacje pobożne
Foundations Established by Juridical Persons of the Roman Catholic Church in Poland and Pious Foundations (summary)

Grzegorz Gura,
Nadzór nad fundacjami kościelnymi w Polsce
Supervision over the Church Foundations in Poland (summary)

Jerzy Nikołajew,
Reguły Minimalne i Europejskie Reguły Więzienne a prawo więźniów do wolności sumienia i religii w Polsce
Minimum Rules and the European Prison Rules vs. the Prisoners' rights to Freedom of Conscience and Religion in Poland (summary)

Katarzyna Krzysztofek,
Sodalicje mężczyzn w Krakowie na przełomie XIX i XX w.
Men's Sodalities in Kraków at the turn of the 19th and 20th centuries (summary)

Marek Plisiecki,
Instytucje kościelne jako organizacje pożytku publicznego
Church Institutions as Public Benefit Organizations (summary)

Katarzyna Więcek,
Nauczanie religii katolickiej w polskiej szkole publicznej w kontekście prawa rodziców do wychowania religijnego dzieci - aspekty historyczne i wybrane aktualne problemy
The Teaching of Catholic Religion in Public School in the Context of the Parents Right to ensure their Children Religious Upbringing - Historical and Selected Current Issues (summary)

Robertas Pūkenis,
The Secularisation in Europe from Lithuanian Perspective
Sekularyzacja w Europie z litewskiej perspektywy (streszczenie)

Adam Balicki,
Aspekty prawne współpracy dyrektora szkoły publicznej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
Legal Aspects of the School of Public Cooperation with Churches and Religious Denominations (summary)

Beata Dobrowolska,
Sprzeciw sumienia w praktyce pielęgniarki i położnej. Analiza rozwiązań polskich i wybranych rozwiązań europejskich
Conscientious Objection in the Practice of Nurses and Midwives. Analysis of Polish and Selected European Solutions (summary)

Mariola Drozd,
Prawo farmaceuty do sprzeciwu sumienia w świetle obowiązujących regulacji prawnych
Right of the Pharmacist to Conscientious Objection in Light of the Applicable of Legal Regulations (summary)

Paweł Kaleta,
Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez parafię bez zezwolenia biskupa
The Effectiveness of Entering into a Loan Agreement by Parish without the Bishop's Consent (summary)

Tomasz Sienkiewicz,
Administracyjnoprawne warunki ingerencji administracji publicznej w sposób korzystania z obiektów sakralnych Kościoła katolickiego wpisanych do rejestru zabytków
Administrative and Legal Conditions of the Interference of the Public Service in the use of Religious Monuments of the Catholic Church listed in the Register of Historical Monuments (summary)


Recenzje

Carlo Cardia, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso, Conprefazioni di Franco Frattini, Ministro degli Affari Esteri, Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Umberto Allemandi & C. Torino - Londra - Venezia - New York 2010, ss. 157 (Henryk Misztal)

The Established Church. Past, Present and Future, ed. M. Chapman, J. Maltby, W. Whyte, London 2011, pp. 200 (Paweł A. Leszczyński)

Kazimierz Urban, Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej. Szkice i materiały, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 341 (Tadeusz J. Zieliński)

Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, red. Stanisław Leszek Stadniczenko, Stanisław Rabiej, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Seria: Ekumenizm i integracja, nr 25, Opole 2012, ss. 467 (Henryk Misztal)

Paweł A. Leszczyński, Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2012, ss. 559 (Piotr Stanisz)

Aleksandra Szadok-Bratuń, Procedura zawierania małżeństwa "konkordatowego" w kontekście polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2013, ss. 479 (Anna Tunia)


Sprawozdania

Panel dyskusyjny pt. Prawo do wyrażenia sprzeciwu sumienia przez personel medyczny, Lublin, 9 kwietnia 2013 r. (Małgorzata Turek)

X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, Myczków-Polańczyk, 24-25 kwietnia 2013 r. (Aneta Maria Abramowicz)

Konferencja naukowa pt. Źródła finansowania Kościoła w Polsce, Lublin, 25 kwietnia 2013 r. (Małgorzata Kliczka, Patrycja Buczyńska, Karolina Lemierz)

Konferencja naukowa pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, Sromowce Niżne, 22-24 września 2013 r. (Marta Ordon)

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne, Lublin, 28 listopada 2013 r. (Katarzyna Więcek)

This product was added to our catalog on Monday 10 March, 2014.
Reviews
Previous product  Product 93 of 211 in category Periodicals  Next product
Studia z Prawa Wyznaniowego - Pozostałe książki z serii:
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15
30,00zł
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 14
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 14
29,00zł
$ Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 13
$ Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 13
10,00zł

Customers who bought this product also purchased
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 2
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 2
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 17
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 17
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce