Wydawnictwo KUL
  Start » Czasopisma » VP57 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Vox Patrum. T. 57
[VP57]
50,00zł
Produkt dostępny

Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Wincentego Myszora

red. ks. Stanisław Longosz
ISSN:
0860-9411
Stron: 976
Format: B5
Rok wydania: 2013


SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE


LISTY GRATULACYJNE

1. Słowo wstępne Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca
2. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Mariusza Szrama - Prezesa Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski


BIOGRAM I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH KS. PROF. DR. HAB. WINCENTEGO MYSZORA

1. Ksiądz Profesor Wincenty Wilhelm Myszor - L. Lach-Bartlik
2. Wykaz drukowanych prac Ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora - zebrała L. Lach-Bartlik


ARTYKUŁY

1. The Christological controversy between Nestorius of Constantinople and Cyril of Alexandria - E. Artemi
2. The relationship between hellenism and Christianity in st. Basil’s speech "To the young..." - Th. Boura
3. Zagłada filozofów helleńskich w Imperium Romanum - obraz mędrców w relacji Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena - S. Bralewski
4. Chrześcijańskie itineraria do miejsc świętych od II do VIII wieku - R. Bulas
5. Sens życia w ocenie Ojców Apostolskich - ks. B. Czyżewski
6. Chrzest w "Traktach wielkanocnych" św. Gaudentego z Brescji - B. Degórski O.S.P.P.E.
7. Marek Gnostyk, Kain i fałszerze prawdy. Wątek ojcostwa szatana w polemikach antyheretyckich II wieku - T. Dekert
8. Wydania krytyczne, czas powstania i autorzy starożytnych "Żywotów" św. Teodora Studyty. Jego "curriculum vitae" w oparciu o "Żywot A" - ks. H. Dybski
9. Świętego Augustyna przeżywanie starości w świetle jego "Listów" - ks. A.Eckmann
10. Początki Kościoła monofizyckiego w Egipcie - T. Gołgowski
11. Obraz Boga w Biblii - B. Górka
12. Wpływy monastyczne w życiu rodzinnym w Galii w IV-VI wieku - ks. J. Grzywaczewski
13. Znaczenie cudów w "Historii mnichów w Egipcie" - ks. A. Jasiewicz
14. Jak mówić o Chrystusie, by rosła wspólnota? Chryzostomowa egzegeza Dz 2, 37-47 w 7. "Homilii na Dzieje Apostolskie" - s. S. Kaczmarek
15. Perykopa o wskrzeszeniu Łazarza (J 11, 1-44) a nauka św. Augustyna o odpuszczeniu grzechów - ks. W. Kamczyk
16. Posiadanie cnót jako przedsmak niebiańskiego zycia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego - O. Kashchuk
17. Tematyka społeczna w pismach św. Ambrożego z Mediolanu - D. Kasprzak OFMCap
18. Cezarea/Wieża Stratona w wybranych źródłach pisanych - D. Keiss-Dolańska
19. Udział Polaków w 21 Międzynarodowych Kongresach Bizantynistów w latach 1924-2006 - P. Kochanek
20. Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle klasycznej literatury Grecji i Rzymu - T. Kołosowski SDB
21. Homer a Eucharystia - J.M. Kozłowski
22. Starożytny łaciński centon: próba przybliżenia na przykładzie "Centonu weselnego" Auzoniusza - T. Krynicka
23. Terminologia trynitarna w "Expositio in Canticum Canticorum" Apponiusza (księgi I-III) - L. Lach-Bartlik
24. Konstytutywne elementy wstępnej katechezy według "De catechizadis rudibus" św. Augustyna - ks. P. Mąkosa
25. Problematyka społeczna w "Mowach" Jana Mandakuniego - I. Milewski
26. Karolińskie "Ordo de catechizandis rudibus" - R. Murawski SDB
27. Nil z Ancyry a Jan Chryzostom o życiu monastycznym - L. Nieścior OMI
28. Poeta poranka i wieczoru. "Hymny" św. Ambrożego w Liturgii Godzin - ks. A. Nocoń
29. Podróże mnichów i duchownych w świetle pism świętego Hieronima - M. Ożóg
30. Małżeństwo drogą doskonalenia chrześcijańskiego na podstawie epistolografii św. Paulina z Noli - ks. J. Pałucki
31. Chrześcijanin a dobra materialne w refleksji Szkoły Aleksandryjskiej: od Klemensa do Dydyma - R.M. Pancerz OFM
32. "Communes et ecclesiastici" w "Adversus haereses" III 15, 2, Ireneusza z Lugdunum - P. Piwowarczyk
33. Obraz Maryi u św. Hieronima w jego "Komentarzu do Ewangelii według św. Mateusza" - J. Pochwat MS
34. Natura ludzka jako zagubiona owca w nauczaniu Ojców Kościoła - M. Przyszychowska
35. Próba rekonstrukcji doktryny i struktury Kościoła nowacjańskiego - ks. K. Sordyl
36. Znaczenie Egiptu w apokaliptyce - LÒgoj tšleioj / Asclepius (NHC VI, 8: 70, 3 - 76, 1; Ascl. 24-27) - A. Sowińska
37. Elementy autobiograficzne w trzech "Męczeństwach" afrykańskich z III wieku - ks. M. Starowieyski
38. Antuza - matka św. Jana Chryzostoma w świetle starożytnych źródeł - A. Stępniewska
39. Pieśń nad pieśniami w interpretacji Aponiusza - ks. S. Strękowski
40. Wychowanie potomstwa na przykładzie "Kobierców" Klemensa Aleksandryjskiego i "Listów" św. Hieronima ze Strydonu - ks. A. Swoboda
41. Ojcowie Kościoła wobec bogactwa kościołów i przepychu liturgii. Zarys problematyki - ks. P. Szczur
42. Inspiracje judeohelleńską egzegezą Filona Aleksandryjskiego w pismach św. Hieronima - ks. M. Szram
43. Postawa chrześcijan Kościoła perskiego w czasie prześladowań Szapura II - W. Teister - ks. A. Uciecha
44. Nauczanie św. Augustyna o Żydach w świetle "Enarrationes in Psalmos" - ks. M. Terka
45. Pelagiusz widziany oczami św. Augustyna, św. Hieronima, Pawła Orozjusza i Mariusza Mercatora - R. Toczko
46. Związek między chrystologią a teorią praw natury w traktacie Euzebiusza z Cezarei "Przeciwko Hieroklesowi" - ks. A. Tondera
47. Droga dążenia do świętości według Klemensa Rzymskiego - ks. N. Widok
48. Apokryficzne przedstawienie męczeństwa św. Bartłomieja Apostoła na obrazie z kościoła parafialnego w Burgrabicach - R. Wierna
49. Św. Justyn - "sprawiedliwy pośród narodów" - J.E. Wróblewska
50. Postawa ubogiego wobec ofiarodawcy i jego daru w nauczaniu starożytnego Kościoła (I-III wiek) - ks. P. Wygralak
51. Eucharystia jako centrum celebracji chrześcijańskiej w ujęciu katechetycznej Szkoły Aleksandryjskiej - ks. M. Zając
52. Idea "contemptus mundi" u Eucheriusza z Lyonu - ks. D. Zalewski
53. Euzebiusz z Heraklei i jego Homilia efeska (CPG 6143) z etiopskiej antologii patrystycznej "Qerellos" - R. Zarzeczny SJ
54. Stworzenia nierozumne wezwaniem do doskonałości. Przyczynek do studium nad "Hexaemeronem" św. Ambrożego - ks. B. Zgraja
55. "Platoński" Marsanes i jego pitagorejski wątek - A.Z. Zmorzanka
56. Katecheza eucharystyczna św. Augustyna - ks. A. Żurek


PRZEKŁADY

1. Ewangelia według Bazylidesa (CPG 1899: Hippolytus Romanus, Refutatio omnium haeresium VII 20, 1 - 27, 13; X 14, 1-10)
a. Wstęp i komentarz - E. Osek
b. Przekład - E. Osek

2. Święty Efrem Syryjski - Hymn XXXI o wierze
a. Wstęp i komentarz - ks. J.W. Żelazny887
b. Przekład - ks. J.W. Żelazny

3. Święty Bazyli Wielki - Do młodzieńców o korzyściach z czytania książek pogańskich (CPG 2867)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - ks. bp R. Andrzejewski

4. Święty Augustyn - Augustyńskie napomnienie Wiktora (Epistula 8* coll. J. Divjak)
a. Wstęp i komentarz - J. Pudliszewski
b. Przekład - J. Pudliszewski

5. Św. Beda Wielebny - Brytania - położenie, jej podbój i nawrócenie (HE I 1-5, CPL 1375)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - I. Salamonowicz-Górska


DZIAŁ INFORMACYJNY

SPRAWOZDANIA
1. "Vox Patrum" i jego Redaktor ks. prof. Stanisław Longosz uhonorowani "Feniksem" - Redakcja "Vox Patrum"
2. Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w roku akademickim 2011/2012 - A. Zmorzanka
3. Likwidacja Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - ks. S. Longosz

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 13 maj 2014.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 83 z 211 
w kategorii Czasopisma
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Vox Patrum. T. 73
Vox Patrum. T. 73
Vox Patrum. T. 72
Vox Patrum. T. 72
Vox Patrum. T. 71
Vox Patrum. T. 71
Vox Patrum. T.74
Vox Patrum. T.74
Vox Patrum. T. 70
Vox Patrum. T. 70
Vox Patrum. T. 68
Vox Patrum. T. 68
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce