Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » SP60 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 4(60)/2014
[SP60]
25,00zł
Product available

ed. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Pages: 284
Format: B5
Year: 2014
Language: Polish


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

Krzysztof BOJARSKI, Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego
Local government duties in the range of social safety and security (summary)
Задачи местного самоуправления в сфере общественной и социальной защиты (pезюме)

Małgorzata CHUDZIŃSKA, Anna GRZANKA-TYKWIŃSKA, Bogusław SYGIT, Lekarskie prawo do sprzeciwu sumienia a odpowiedzialność prawna
Physician’s right to conscientious objection and legal liability (summary)
Медицинское право на отказ от принципа совести и юридическая ответственность (pезюме)

Łukasz Dawid DĄBROWSKI, Typy przestępstw korupcyjnych w świetle dokumentów międzynarodowych
Corruption offences in the light of international instruments (summary)
Виды коррупции в свете международных документов (pезюме)

Anna Magdalena KOSIŃSKA, Ochrona zdrowia i dostęp do świadczeń medycznych migrantów nieudokumentowanych w prawie Unii Europejskiej i prawie krajowym
Health care and access to medical services of undocumented migrants in European Union and national law (summary)
Здравохранение и доступ к медицинским услугам нелегальных мигрантов в области права Европейского Союза и национального законодательства (pезюме)

Andrzej MICHALIK, Klauzule społeczne jako narzędzie wspierania spółdzielni socjalnych ze środków publicznych
Social public procurement as a tool of support social cooperatives from public funds (summary)
Социальные положения в качестве инструмента для продвижения социальных кооперативов за счет государственных средств (pезюме)

Piotr SŁAWICKI, Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem w świetle nowelizacji k.p.c. z dnia 16 września 2011 roku
Legal Nature of the Mediation Settlement under the Amendment to the Code of Civil Procedure of 16 September 2011 (summary)
Правовая природа соглашения, заключенного с посредником в свете нового Гражданского процессуального кодекса от 16 сентября 2011 г. (pезюме)

Marek STYCH, Wybrane aspekty prawne statusu sołtysa na przykładzie przeprowadzonych badań empirycznych
Selected legal aspects of the position of village administrator based on empirical research (summary)
Избранные аспекты правового статуса мэра на примере эмпирических исследований (pезюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Rafał ŁUKASIEWICZ, Przysposobienie ze wskazaniem - kilka uwag o projektowanych zmianach k.r.o.
Adoption in which adoptive parents are chosen by children’s parents, a few remarks about the bill changes the Family and Guardianship Code (summary)
Приспособление с указанием - нескольких замечаний о предлагаемых изменениях Семейного кодекса (pезюме)

Natalia WÓJCIK-KROKOWSKA, Lobbing jako sztuka skutecznego wywierania wpływu w kontekście społeczno-prawnym
Lobby - an effective way in influence and its socio-legal contex (summary)
Лоббирование как искусство эффективного воздействия в контексте социально-правовом (pезюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 27 marca 2014 roku w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy (tłum. Iryna Kozak)


RECENZJE

M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj (red.), Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność - uwarunkowania prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 263 (rec. Piotr Janus)

Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 400 (rec. Henryk Misztal)


SPRAWOZDANIA

Prawo małżeńskie kościołów chrześcijańskich w kontekście wyznaniowej formy małżeństwa cywilnego. Konferencja naukowa (Warszawa, 26 marca 2014 r.) (Anna Tunia)

Święty pośród świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II. Międzynarodowe sympozjum z prawa kanonizacyjnego (Lublin, 2 kwietnia 2014 r.) (Lidia Fiejdasz-Buczek)

Wykład Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości sędziego Petera Tomki (Warszawa, 5 maja 2014 r.) (Iryna Kozak)

Służąc dobru wspólnemu. Ogólnopolska konferencja naukowa (Lublin, 15 listopada 2014 r.) (Jerzy Parchomiuk)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2014 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

This product was added to our catalog on Monday 08 June, 2015.
Reviews
Previous product  Product 97 of 211 in category Periodicals  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia Prawnicze KUL, 1(61)/2015
Studia Prawnicze KUL, 1(61)/2015
Studia Prawnicze KUL, 4(64)/2015
Studia Prawnicze KUL, 4(64)/2015
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce