Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » VP63 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Economic development of the business entities of suburban area
Economic development of the business entities of suburban area
148,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Vox Patrum. T. 63
[VP63]
45,00zł
Product unavailable

Antropologia duchowa Ojców Kościoła

Armia, systemy obronne i ideologiczno-rerligijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum

ed. Piotr Szczur
ISSN:
0860-9411
Stron: 750
Pages: B5
Year: 2015
Languages: Polish, English, Italian


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI


DOKUMENTY

1. List Apostolski papieża Franciszka ogłaszający świętego Grzegorza z Nareku Doktorem Kościoła Powszechnego


ARTYKUŁY

1. L'ispirazione teo-cristologica dell'antropologia patristica  - B. Degórski O.S.P.P.E.
2. Antropologia trychotomiczna Orygenesa - bp P. Turzyński
3. Koncepcja nieśmiertelności człowieka w argumentacji rezurekcyjnej Metodego z Olimpu - M. Mejzner SAC
4. Godność ciała ludzkiego według Tertuliana. Analiza komentarzy do tekstów Rdz 1, 26-27; 2, 8; 1Kor 3, 16 - ks. W. Turek
5. Ciało dobre i złe. Kwestia pochodzenia i natury ciała Adama i Chrystusa we wczesnochrześcijańskich ruchach heretyckich - ks. M. Szram
6. The Validity of the Baptism of Heretics according to Cyprian of Carthage, Pope Stephen and Firmilian of Caesarea - ks. J. Grzywaczewski
7. Teologiczny i antropologiczny wymiar obrzędów chrzcielnych w Kościele IV wieku - ks. B. Czyżewski
8. Czy dusza walczy z ciałem? Wybrane aspekty antropologii św. Jana Chryzostoma - ks. P. Szczur
9. Poznanie i wolna wola - dwie podstawowe kategorie antropologii Ambrozjastra - ks. G. Babiarz
10. Ojcostwo Boże i ojcostwo ludzkie w ujęciu św. Augustyna - ks. A. Swoboda
11. Przebóstwienie człowieka w pismach Jana Kasjana - ks. A. Nocoń
12. Ciało ludzkie i jego udział w szczęściu nieba - koncepcja Pseudo-Dionizego Areopagity wobec poglądów neoplatoników pogańskich - ks. T. Stępień
13. "Sen duszy" w pismach Afrahata - ks. A. Uciecha
14. "Ornamenta sunt ista non vincula" - a Paradoxical Reevaluation of the Instruments of Torment in the Early Christian Martyrological Literature - J.M. Kozłowski
15. Magic Practices Against Human Life and Health in Late Antiquity as Reflected in the Church Legislation - M. Ożóg
16. Un modello di santità femminile alla corte dei Merovingi: per un approccio storico-religioso alla figura di Gertrude badessa di Nivelles - F. Iannello


***

17. Znaczenie uroczystości kultowych w życiu społecznym armii rzymskiej okresu Pryncypatu w świetle "Feriale Duranum" - T. Dziurdzik
18. "Exercitus barbarorum". Organizacja i działania wojsk ludów germańskich osiadłych w V i VI wieku w basenie Morza Śródziemnego - M. Wilczyński
19. Wódz doskonały w świetle łacińskich panegiryków późnoantycznych - A. Szopa
20. Boże zwycięstwo (oenqeoj n...kh) - "ideologia tryumfu" w "Historii kościelnej" Euzebiusza z Cezarei - S. Bralewski
21. Żołnierz i służba wojskowa w świetle kościelnych źródeł normatywnych z IV i V wieku - A. Hołasek
22. Mnisi jako "żołnierze" Chrystusa w nauczaniu Jana Chryzostoma. Analiza 69. i 70. homilii z cyklu "Homilii na Ewangelię według św. Mateusza" - ks. P. Szczur
23. Sekrety duchowej walki w mowie "O wojnach" Afrahata, perskiego Mędrca - ks. A. Uciecha
24. Synowie Hagar. Wiedza Bizantyńczyków o armii arabskiej w świetle traktatów wojskowych z IX i X wieku - T. Wolińska
25. Wojsko pogańskiej Bułgarii w opinii Bizantyńczyków. Wybrane aspekty - M.J. Leszka
26. Transport morski normańskich koni w trakcie działań wojennych Boemunda na Bałkanach w latach 1107-1108 - M. Böhm
27. Organizacja wojskowa Peloponezu według Jerzego Gemistosa Plethona - J. Raszewski
28. Fear - an Aspect of Byzantine Psychological Warfare - Ł. Różycki


PRZEKŁADY

1. Pseudo-Hieronim - Krótkie streszczenie niedługich rozdziałów Izajasza (In Esaia parvula adbreviatio de capitulis paucis, CPL 585)
a. Wstęp i komentarz - Ł. Krzyszczuk
b. Przekład - Ł. Krzyszczuk


RECENZJE

1. S. Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Kraków 2011 - ks. M. Szram
2. M. Manikowski, Bóg z perspektywy człowieka. Odczytując Grzegorza z Nyssy, Wrocław 2012 - ks. M. Szram
3. P.W. Turzyński, Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej, Theologia Radomiensia 7, Radom 2013 - ks. B. Czyżewski
4. Dokumenty synodów od 506 do 553 roku, układ i opracowanie A. Baron - H. Pietras, ŹMT 73, Kraków 2014 - ks. P. Szczur
5. Duchowe zmysły. Percepcja Boga w zachodnim chrześcijaństwie, red. P.L. Gavrilyuk - S. Coakley, tłum. A. Gomola, Kraków 2014 - K. Klusek
6. J. Grzywaczewski, Hippolytus an Enigmatic Figure, Religie świata - świat religii 16, Lublin 2014 - ks. M. Szram
7. A. Kompa - M.J. Leszka - T. Wolińska, Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, Byzantina Lodziensia 17, Łódź 2014 - P. Kochanek
8. B. Kosmulska, Historyczne i doktrynalne uwarunkowania rozwoju myśli Maksyma Wyznawcy, Warszawa 2014 - E. Nowak
9. M. Krawczyk, Ojcowie Kościoła a życie społeczne w cesarstwie rzymskim przełomu IV i V wieku. Zagadnienia wybrane o formacji kapłańskiej, Radom 2014 - T. Wróbel
10. M. Starowieyski, Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach, OŻ 20, Kraków 2014 - M. Pyzik-Turska
11. A.N. Williams, Boski zmysł. Intelekt w teologii patrystycznej, tłum. W. Dawidowski, Kraków 2014 - K. Klusek
12. Liber Pontificalis, t. 1: Księga Pontyfików 1-96 (do roku 772), układ i opracowanie M. Ożóg - H. Pietras SJ, tłum. P. Szewczyk (1-90), M. Jesiotr (91-96), SCL 9, ŹMT 74, Kraków 2014; t. 2: Księga Pontyfików 97-112 (772-891), układ i opracowanie M. Ożóg - H. Pietras SJ, tłum. M. Jesiotr (97-98), B. Frontczak (99-108. 112), A. Caba (109), SCL 10, ŹMT 75, Kraków 2015 - ks. P. Szczur
13. Der Kommentar Cyrills von Alexandrien zum 1. Korintherbrief. Einleitung, kritischer Text, Übersetzung, Einzelanalyse von Konrad F. Zawadzki, Traditio Exegetica Graeca 16, Louvain 2015 - J. Figiel SDS
14. Orígenes, Sobre los principios, edición bilingüe preparada por S. Fernandez [wydanie tekstu łacińskiego, fragmentów greckich i tłumaczenie hiszpańskie], Fuentes Patrísticas 27, Madrid 2015 - H. Pietras SJ
15. M. Starowieyski, Z historii wczesnego chrześcijaństwa. Biblia, męczennicy, poganie i inni, Kraków 2015 - ks. M. Szram
16. Odpowiedź na recenzję W. Stawiszyńskiego: H. Pietras, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013 - H. Pietras SJ


DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE

1. Dydym Ślepy. Materiały bibliograficzne - D. Szymańska-Kuta
2. Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2014 - J. Figiel SDS
3. Patrystyka w czasopismach zagranicznych 2013-2014 - J. Figiel SDS


SPRAWOZDANIA

1. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2013/2014 - P. Kochanek
2. VI Krakowskie Spotkanie Starożytnicze "Oeconomia inepte! Gospodarka w starożytności" (Kraków, UJ, 19-21 III 2014) - ks. P. Szczur
3. Colloquia Orphica VI (Nieborów, 15-18 IX 2014) - M. Sobolewska
4. Międzynarodowa Konferencja Teologiczna: "Poznanie Boga: Wschód - Zachód. Wymiary dogmatyczne i duchowe" (Lwów, 9-10 X 2014) - J. Figiel SDS
5. Udział bizantynistów w XIX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, "Polska - Bałtyk - Europa" (Szczecin, 17-21 IX 2014) - P. Kochanek
6. Antropologia duchowa Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Gniezno, 22-24 IX 2014) - ks. P. Szczur
7. Interpretacja powołania człowieka w nauce Ojców Kościoła (Kalisz, UAM, 25 X 2014) - ks. P. Szczur
8. Hermeneutyka wina (Katowice, UŚ, 24 XI 2014) - ks. P. Szczur
9. Wędrówki kultu relikwii w I tysiącleciu (Warszawa, UKSW, 28 XI 2014) - A. Stróż
10. Bałkany w bizantyńskiej perspektywie - w 1000-lecie bitwy pod Kleidion (Piotrków Trybunalski, 4 XII 2014) - P. Kochanek
11. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2014/2015 - P. Kochanek
12. VII Krakowskie Spotkania Starożytnicze: "Margines społeczny i marginalizacja w starożytności" (Kraków, UJ, 18-20 III 2015) - ks. P. Szczur
13. Prof. dr hab. Bazyli Degórski O.S.P.P.E. laureatem nagrody "Feniks" - ks. P. Szczur
14. Nicetas z Remezjany. Wiara - liturgia - życie (Warszawa, UKSW, 7 V 2015) - ks. P. Szczur
15. L Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych - Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, 14-17 V 2015) - ks. R. Groń
16. Biblia i jej interpretacja w komentarzach (II Międzynarodowa Konferencja Biblijna, Ostrów Wielkopolski, 27-28 V 2015) - M. Jóźwiak
17. Wzory kultury antycznej. Reguły zachowań starożytnych Greków i Rzymian (Katowice, UŚ, 28-29 V 2015) - ks. P. Szczur


INFORMACJE

1. IX Kollokwium w Birmingham na temat krytyki tekstualnej Nowego Testamentu
2. IV Konferencja Studiów Patrystycznych w Buenos Aires
3. XIII Doroczny Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Neoplatońskich
4. Scrinium Augustini - międzynarodowe sympzojum i warsztaty na temat Listów Augustyna
5. XVII Międzynarodowa Konferencja Studiów Patrystycznych w Oksfordzie
6. Recepcja Biblii w liturgii: wymiary i perspektywy interdyscyplinarnych badań
7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Katowicach
8. Konferencja starożytnicza w Lublinie: Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje
9. III Konferencja Bizantynistyczna w Lublinie
10. Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna w Lublinie
11. Inne informacje z życia patrystycznego


IN MEMORIAM

1. Ks. Profesor Remigiusz Popowski SDB (10 III 1936 - 15 V 2014) - M. Siwicka
2. Maria Leokadia Kosiarska (13 VIII 1944 - 6 XII 2014). W służbie wymagającej miłości. - A. Derdziuk OFMCap
3. Profesor Jacques Fontaine (25 IV 1922 - 31 V 2015) - T. Krynicka

This product was added to our catalog on Wednesday 16 September, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 104 of 204 in category Periodicals  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Sekty
$ Sekty
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
$ Vox Patrum. T. 52/2
$ Vox Patrum. T. 52/2
$ Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne.  Vol. 1, Vol. 2 + CD
$ Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne. Vol. 1, Vol. 2 + CD
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 2
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 2
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce