Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » SP63 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Eschatologia w perspektywie komunii
Eschatologia w perspektywie komunii
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 3(63)/2015
[SP63]
20,00zł
Product available

ed. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Pages: 184
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne


STUDIA I ARTYKUŁY

Alicja GRZEŚKOWIAK, Kara mieszana w polskim prawie karnym
The mixed punishment in Polish criminal law (summary)
Смешанное наказание в уголовном праве (pезюме)

Wiesław KOZIELEWICZ, Sędziowski wymiar kary po wejściu w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. nowelizującej Kodeks karny
Magnitude of penalty after the entry into force of the bill amending the Penal Code from February 20, 2015 (summary)
Cудебной приговор после вступления в силу закона от 20 февраля 2015 г. изменяющего Уголовный кодекс (pезюме)

Andrzej SAKOWICZ, Modyfikacja ustawowego zagrożenia karą poprzez art. 37a Kodeksu karnego (wybrane zagadnienia)
The modification of statutory penalty range under Article 37a of the Criminal Code (selected issues) (summary)
Модификация правовой угрозы наказания через cт. 37а Уголовного кодекса (избранные вопросы) (pезюме)

Krzysztof WIAK, Zmiany w części szczególnej Kodeksu karnego wprowadzone nowelizacją z 20 lutego 2015 r.
Changes in the special part of the Criminal Code introduced by the amendment of 20 February 2015 (summary)
Изменения в особенной части Уголовного кодекса введенное поправкой от 20 февраля 2015 г. (pезюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Kornelia Anna GRABOWSKA, Glosa do Wyroku Wielkiej Izby ETPC w sprawie Manuello i Nevi przeciwko Włochom z dnia 20 stycznia 2015 r., skarga nr 107/10
Gloss to the judgment of the Grand Chamber of the ECHR on Manuello and Nevi against Italy, January 20, 2015., Application No. 107/10 (summary)
Комментарий к решению Большой Палаты ЕСПЧ в деле Мануэлло Неви против Италии от 20 января 2015 г., жалоба No 107/10 (pезюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Wyrok Trybunału Poprawczego w Lyonie z 15 grudnia 1859 r. dotyczący odpowiedzialności karnej za eksperyment medyczny (tłum. Małgorzata Gałązka)


RECENZJE

Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk (red. naukowa), Kodeks karny z 1932 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 296 (rec. Aneta Michałek)

Wojciech Radecki, Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 388 (rec. Zuzanna B. Gądzik)


SPRAWOZDANIA

Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Międzynarodowa Konferencja naukowa (Lublin, 27 stycznia 2015 r.) (Anna Słowikowska)

Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem, Ogólnopolska Konferencja naukowa (Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.) (Paweł Kaleta)

Unia Europejska a prawo międzynarodowe, Ogólnopolska Konferencja naukowa oraz Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego (Baranów Sandomierski, 13-15 maja 2015 r.) (Sabina Kubas)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2009 (oprac. Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik)


IN MEMORIAM

Reverendissimo Domino Bronislao Wenantio Zubert OFM in memoriam (1935-2015) (Ambroży Skorupa)

This product was added to our catalog on Thursday 23 June, 2016.
Reviews
Previous product  Product 119 of 205 in category Periodicals  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia Prawnicze KUL, 4(64)/2015
Studia Prawnicze KUL, 4(64)/2015
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce