Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » PPE48.3 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 48 (3/2019)
[PPE48.3]
39,00zł
Product available

ISSN: 1898-2166
Pages: 376
Format: B5
Year: 2019
Language: Polish


Spis treści

Artykuły

Agnieszka Sadowska-Dziwina Stosunek adwokackiej spółki partnerskiej do osób trzecich w zakresie odpowiedzialności partnerów za zobowiązania

Klaudia Kijańska Uprawnienie Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw do Wojskowych do wnoszenia kasacji w sprawach karnych oraz wykroczeniach
 
Krystian Wasilewski Status prawny komisarza wyborczego

Iwo Jarosz Monistyczny system organów spółki kapitałowej w prawie polskim? Prosta spółka akcyjna i jej organy

Kazimiera Juszka, Karol Juszka Badawcza weryfikacja przestrzegania zasad prowadzenia oględzin w sprawach o zabójstwa w Polsce

Mirosław Kopeć Pomoc prawna udzielona przez adwokata z urzędu a zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego

Jan Kluza Głos w dyskusji dotyczącej odpowiedzialności za przestępstwo narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z zaniechania

Emilia Toporek Klauzule generalne. Ich rola i znaczenie w prawie cywilnym
 
Mateusz Korzeniak
Prawnokarna charakterystyka dozwolonego ryzyka gospodarczego

Aleksandra Rudkowska Instytucja sędziego pokoju jako przejaw dojrzałego i samodzielnego społeczeństwa – studium przypadku II Rzeczypospolitej Polskiej
 
Wiktoria Kuzia Konflikt projektanta z inwestorem, na tle prawa do nienaruszalności treści i formy utworu architektonicznego
 
Anna Wolska-Bagińska Przestępczość podatkowa w Polsce popełniana w zakresie zobowiązań podatkowych w podatku od towaru i usług
 
Mateusz Mąkosa Stwierdzenie polskiego pochodzenia a prawo do repatriacji
 
Michał Służalec Zezwolenie na udział w rozprawie osobie niepełnoletniej w charakterze publiczności, a wyłączenie jawności rozprawy głównej w procesie karnym
 
Jakub Kozłowski Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-284/16 Achmea w kontekście kryzysu praworządności w Unii Europejskiej
 
Kacper Rożek Wybrane problemy metodologiczne dogmatyki prawa administracyjnego (problem konceptualizacji prawa administracyjnego)
 
Mateusz Kupiec Granice prawa dostępu do informacji publicznej a ochrona prywatności osób wykonujących zawód adwokata lub radcy prawnego
 
Karol Juszka Wpływ świadczenia pieniężnego na efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego

Łukasz Chyla Nowe prawo prospektowe - ocena zmian
 
Krzysztof Bokwa Odpowiedzialność deliktowa w Kodeksie Cywilnym Zachodniogalicyjskim z 1797 r.
 
Rafał Żelazko Prawne aspekty wznowienia granic przez geodetę
 
Karol Skorek Myśl ekonomiczna Adama Doboszyńskiego – ujęcie krytyczne

Glosa

Sławomir Zwolak Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2017 r., II OSK 1295/16

Damian Dobosz, Anna Niziołek Stosowanie klauzuli standstill na przykładzie glosy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie C-212/10 Logstor ROR Polska sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach

Joanna Główka-Luty Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2018 r., IV CNP 31/17
 
Tekst źródłowy

Artur Lis Dwa synody z 1212 roku

This product was added to our catalog on Thursday 20 February, 2020.
Reviews
Previous product  Product 205 of 211 in category Periodicals  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce