Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » 9788373635920 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Filona z Aleksandrii etyka upodabniania się do Boga
[9788373635920]
30,00zł
11,00zł
You save: 19,00zł
Product unavailable

Marek Osmański
ISBN:
978-83-7363-529-0
Pages: 378
Format: A5
Year: 2007

Pan M. Osmański podjął temat bardzo interesujący, ważny i aktualny, bowiem rozwiązania Filona i sam problem upodabniania się człowieka do Boga zostały podjęte przez Ojców Kościoła, a poprzez ich dzieło włączyły się w myśl chrześcijańską i są do dzisiaj obecne. [...] Rozprawa Marka Osmańskiego stanowi niewątpliwe dzieło bardzo wartościowe, reprezentujące wysoki naukowy poziom, ale też bardzo atrakcyjne [...]. Jego badania odwołują się do bardzo obszernego materiału źródłowego, a przedstawiony tekst świadczy o znakomitej jego znajomości. (z Recenzji prof. Dobrochny Dembińskiej-Siury, UW)


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

ROZDZIAŁ WSTĘPNY
I. Przedmiot pracy i metoda
1. Filońska koncepcja upodobniania się do Boga w świetle dotychczasowych badań
2. Zakres i cel badań
3. Uwagi metodologiczne

II. Źródła Filońskiej koncepcji naśladowania Boga
1. Tradycja żydowska: Pismo i komentarze
2. Tradycja grecka: filozofia
2.1. Pitagoras
2.2. Platon
2.3. Stara Akademia i medioplatonicy
2.4. Stoicy


Rozdział pierwszy
OBRAZ BOGA W CZŁOWIEKU JAKO WARUNEK I POCZĄTEK UPODABNIANIA

I. Obraz Stwórcy w człowieku
1. Ciało jako świątynia Bożego obrazu
2. Umysł jako obraz Boga
2.1. Pochodzenie umysłu
a) Obraz jako powszechna cecha stworzenia i spirytualizacja pojęcia obrazu
b) Łączenie terminologii "obrazu" i "tchnienia" - problem źródeł
c) Pneuma jako wyraz relacji stwórczej
d) Pneuma jako "źródło" Bożego obrazu w człowieku
2.2. Istota umysłu: jedyność, samowystarczalność, niecielesność
2.3. Funkcja umysłu: władza poprzez poznanie
a) Panowanie nad światem
b) Panowanie nad ciałem i zmysłami

II. Problem podobieństwa do Logosu
1. Rozumienie Logosu
1.1. Człowiek - obraz Boga czy obraz Logosu?
1.2. Parabola architekta
1.3. Logos jako stwarzający Bóg
1.4. Pytania odnośnie do koncepcji Logosu
2. Człowiek jako obraz obrazu Boga
2.1. Racje podobieństwa człowieka do Logosu i autonomia Boga w stwarzaniu
2.2. Umysł: obraz czy część Logosu?
2.3. "Pneuma" i "Logos" jako dwa aspekty relacji stwórczej

III. Problem dwóch rodzajów ludzi
1. Idea człowieka i człowiek jednostkowy
2. Człowiek niebiański i ziemski
2.1. Umysł niebiański jako idea umysłu ziemskiego
2.2. Odrębne rodzaje ludzi
a) Umysł niewcielony i wcielony
b) Umysł doskonały i niedoskonały
2.3. Wzorzec moralny i człowiek w swych cielesnych uwarunkowaniach
a) Umysł "oddzielony" jako stan doskonałości moralnej umysłu "wcielonego"
b) Ideał abstrakcyjny i ideał konkretny

IV. Podobieństwo a upodabnianie
1. Teksty
2. Analiza
2.1. Logos zasadę podobieństwa i celem upodabniania
2.2. Upodabnianie jako realizacja moralnego ideału "człowieka na obraz”
2.3. Związek między obrazem i naśladowaniem
a) Naśladowanie Boga jako odpowiedź na akt stwórczy
b) Dynamizm umysłu jako "Bożego obrazu"


Rozdział drugi
NAŚLADOWANIE WOLNOŚCI BOGA I WOLNOŚĆ NAŚLADOWANIA GO

I. Wolność Boga
1. Wolność absolutna
2. Wolność czynienia dobra

II. Wolność człowieka
1. Odkrycie wolności
1.1. Dziedzictwo greckiego intelektualizmu
1.2. Odejście od intelektualizmu
2. Charakterystyka wolności stworzonej
2.1. Naturalne ograniczenia
2.2. Dopełnienie ludzkiej wolności przez Bożą łaskę

III. Wolność ludzka jako znak wolności Bożej
1. Względna wolność obrazem wolności absolutnej
2. Wybór dobra naśladowaniem Bożego wyboru
3. Wybór dobra naśladowaniem Bożego aktu stworzenia


Rozdział trzeci
GRZECH JAKO PRZECIWIEŃSTWO I BRAK NAŚLADOWANIA BOGA

I. Zbrukanie Bożego obrazu lub jego utrata
1. Znaczenie "zbrukania" umysłu
2. Utrata Bożego obrazu

II. Naśladowanie tego, co bytowo niższe
1. Idolatria i teriolatria jako paradygmat degradacji umysłu
2. Cele fałszywego upodabniania
2.1. Dobra zewnętrzne i cielesne
2.2. Zmysłowość
2.3. Namiętności
3. Wewnętrzność i wolność złego upodabniania

III. Czynienie się Bogiem
1. Samoubóstwienie władcy
1.1. Kontekst historyczny
1.2. Ubóstwienie jako chęć zrównania się z Bogiem
1.3. Przepaść między Bogiem i człowiekiem
1.4. Pycha jako źródło ubóstwienia, jej rozumienie i konsekwencje
2. Samoubóstwienie poszczególnego człowieka
2.1. Przypisywanie sobie własnego poznania
2.2. Konsekwencje przekonania o własnej autonomii poznawczej


Rozdział czwarty
ROLA CNOTY W NAŚLADOWANIU BOGA

I. Cnota boska a cnota ludzka
1. Cnota boska jako "nasienie" dla cnoty ludzkiej
2. Cnota boska jako wzorzec dla cnoty ludzkiej

II. Cnota jako źródło, droga i cel upodabniania
1. Istota cnoty
2. Źródła cnoty
2.1. Filozofia a mądrość
2.2. Mądrość jako wiedza i postawa religijna


Rozdział piąty
NAŚLADOWANIE BOGA W ŻYCIU PRAKTYCZNYM I KONTEMPLACYJNYM

I. Praktyka i kontemplacja jako naśladowanie Boga w dziele stwórczym
1. Naśladowanie Stwórcy poprzez dwa typy życia - status quaestionis
2. Relacja życia praktycznego do kontemplacyjnego
2.1. Krytyka bezowocnej vita activa
2.2. Krytyka bezowocnego wycofania się ze świata
2.3. Harmonia vita activa i vita contemplativa
a) Od praktyki do kontemplacji
b) Od kontemplacji do praktyki

II. Życie praktyczne
1. Wobec siebie: dążenie do jedności i harmonii
1.1. Stwarzanie jako wprowadzanie jedności i porządkowanie
1.2. Jednoczące i porządkujące działanie umysłu
1.3. Jedność myśli, słów i czynów
2. Wobec bliźniego: naśladowanie mocy Boga
2.1. Naśladowanie mocy stwórczej
2.2. Naśladowanie mocy dobroczynnej
a) Działanie poszczególnego człowieka
b) Działanie władcy

III. Życie kontemplacyjne
1. Kontemplacja jako naśladowanie stwórczej myśli Boga
1.1. Boże myślenie jako stwarzanie
1.2. Kontemplacja u podstaw cnoty
2. Kontemplacja jako najdoskonalszy sposób naśladowania Boga
2.1. Poznawcze zjednoczenie z Bogiem
2.2. Owoc kontemplacji: nieporuszoność

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

This product was added to our catalog on Tuesday 09 October, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 105 of 361 in category SALE  Next product
Customers who bought this product also purchased
Temistiusz. Zmierzch psychologii perypatetyckiej
Temistiusz. Zmierzch psychologii perypatetyckiej
Myśl starożytna
Myśl starożytna
Filozofia Boga. Part 1 and 2
Filozofia Boga. Part 1 and 2
Relacja nauka - wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu
Relacja nauka - wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu
Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu
Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu
Człowiek jest najpiękniejszym domem Bożym. Dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej
Człowiek jest najpiękniejszym domem Bożym. Dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce