Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » 9788373636255 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Problem Too big to fail i próby jego łagodzenia w Niemieckim sektorze bankowym
Problem Too big to fail i próby jego łagodzenia w Niemieckim sektorze bankowym
27,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Rady mądrości
[9788373636255]
16,00zł
6,00zł
You save: 10,00zł
Product available

Seria: Jak rozumieć Pismo Święte. T. 5
ks. Stanisław Potocki
ISBN:
978-83-7363-625-5
Pages: 316
Format: B6
Year: 2007 (2nd edition)


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
Wykaz skrótów
Ważniejsze wprowadzenia do Ksiąg mądrościowych


ROZDZIAŁ I
DROGI MĄDROŚCI
KSIĘGA PRZYSŁÓW

1. Rekomendacja Mądrości (1,1-7)

2. Mądrość przysłów (10,1 - 22,16; 25 - 29)
a) Geneza i ogólne cechy przysłów
b) Przysłowia orzekające
c) Przysłowia oceniające
d) Przysłowia porównujące
e) Przysłowia z napomnieniami
f) Inne typy przysłów

3. Mądrość natury (30,1-33)
a) Wiedza i wiara Agura (30,1-14)
b) Mądrość przysłów liczbowych (30,15-33)

4. Mądrość nauczająca (1,8 - 9,18; 22,17 - 24,34)
a) Mądrość dworska (22,17 - 24,34)
b) Proces mądrościowej formacji szkolnej (1,8-19; 2 - 7)

5. Mądrość objawiona (1,20-33; 8)

6. Mądrość niewiast (31,1-9; 31,10-31)

7. Ekskurs I. Mądrość króla Salomona

8. Ekskurs II. Szkoła izraelska

9. Ekskurs III. Mądrość Starożytnego Wschodu
a) Mądrość Egiptu
b) Mądrość Mezopotamii
c) Mądrość Kanaanu


ROZDZIAŁ II
TAJEMNICA CIERPIENIA NIEZAWINIONEGO
KSIĘGA HIOBA

1. Cierpienia sprawiedliwego Hioba (1-2)

2. Cierpienie w ujęciu nauki o odpłacie i w świetle doświadczenia (3-31)
a) Monolog Hioba (3,1-26)
b) Pierwsza seria dialogów (4, - 14)
c) Druga seria dialogów (15-21)
d) Trzecia seria dialogów (22 - 27)
e) Poemat o mądrości (28,1-28)
f) Monolog Hioba (29 - 31)

3. Bóg a ludzkie cierpienie (32 - 37)
a) Mowa uwierzytelniająca (32,6-22)
b) Bóg wzywa człowieka do nawrócenia (33,1-33)
c) Bóg jest sprawiedliwy (34,1-37)
d) Zależność człowieka od Boga (35,1-16)
e) Bóg jest wszechmocny i łaskawy (36-37)

4. Postawa człowieka wobec tajemnicy cierpienia niezawinionego (38, 1-42,6)
a) Wiedza czy wiara? (38, 2 - 39,30)
b) Odpowiedź Hioba (40,1-5)
c) Bunt czy uległość? (40,6 - 41,26)
d) Odpowiedź Hioba (42,1-6)

5. Wywyższenie cierpiącego Hioba (42,7-17)
a) Moc cierpienia (42,7-9)
b) Nagroda wierności (42,10-17)


ROZDZIAŁ III
MARNOŚĆ RZECZY TEGO ŚWIATA
KSIĘGA KOHELETA

1. Wyjściowa teza Koheleta o marności świata (1,1-2)

2. Ogólna charakterystyka rzeczywistości ziemskiej (1,3-11)
a) Praca nie zapewnia człowiekowi trwałych korzyści na ziemi (1,3 - 4)
b) Świat tworzy zamknięty w sobie krąg rządzony niezmiennymi prawami (1,5-7)
c) Ziemia nie potrafi zaspokoić aspiracji człowieka (1,8-10)
d) Człowiek nie zostawia po sobie żadnej pamięci (1,11)

3. Marność owoców pracy człowieka (1,12 - 2,26)
a) Charakterystyka króla Koheleta (1,12 - 15)
b) Marność osiągnięć Koheleta (1,16-2,11)
c) Marność doczesnego życia człowieka (2,12-26)

4. Marność ziemskiej egzystencji człowieka (3,1 - 5,19)
a) Refleksja nad czasem (3,1 - 8)
b) Człowiek w planach Bożych (3,9 - 22)
c) Człowiek w społeczności ludzkiej (4,1 - 16)
d) Potrzeba roztropności (4,17 - 5,19)

5. Marność ziemskiego losu człowieka (6,1 - 9,10)
a) Dobra ziemskie mają wartość ograniczoną (6,1 - 7,25)
b) Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne (7,26 - 8,15)
c) Wnioski końcowe (8,16 - 9,10)

6. Postawa człowieka wobec procesu przemijania (9,11-12,8)


ROZDZIAŁ IV
PIEŚŃ O MIŁOŚCI
PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI

1. Ogólna charakterystyka Pieśni
a) Pochodzenie i właściwości literackie
b) Metody interpretacji

2. Miłość jest mocna i zwycięska (1,2-3,5)
a) Miłość wyzwala (1,2 - 2,7)
b) Miłość jednoczy (2,8 - 3,5)

3. Miłość jest piękna i szlachetna (3,6 - 6,9)

4. Miłość jest jedna i jedyna (6,10 - 8,4)

5. Moc miłości (8,4 - 14)
a) Miłość jest mocna jak śmierć (8,5c - 7)
b) Miłość a samodzielność (8,8 - 10)
c) Odpowiedzialność za miłość (8,11 - 12)

6. Ekskurs I. Małżeństwo w okresie Starego Testamentu

7. Ekskurs II. Teologiczna symbolika małżeństwa


ROZDZIAŁ V
MĄDROŚĆ PRAWA
KSIĘGA MĄDROŚCI SYRACHA

1. Ogólna charakterystyka autora i jego dzieła

2. Wszelka mądrość pochodzi od Boga (1,1 - 4,10)
a) Mądrość, pobożność i karność (1,1 - 30)
b) Próba pobożności (2,1 - 18)
c) Niektóre przymioty człowieka pobożnego (3,1 - 4,10)

3. W służbie mądrości (4,11 - 6,17)
a) Proces formacji mądrościowej (4,11 - 19)
b) Co naprawdę zawstydza człowieka (4,20 - 30)
c) Nie należy ulegać skłonności do posiadania (4,31 - 5,8)
d) Nie należy nadużywać mowy (5,9 - 6,4)
e) Należy strzec się fałszywych przyjaciół (6,5 - 17)

4. Karność postępowania (6,18-14,19)
a) Nie ma mądrości bez karności (6,18 - 37)
b) Nie ściągaj na siebie zła, a zło nie dosięgnie ciebie (7,1 - 36)
c) Szczególne zagrożenia ze strony ludzi (8-9)
d) Skłonność do wielkości (10,1 - 11,6)
e) Zasada roztropnego umiaru (11,7-14,19)

5. Teologiczne podstawy formacji mądrościowej (14,20-19,19)
a) Pochwała człowieka mądrego (14,20-15,10)
b) Bóg zła nie uczynił (15,11-16,23)
c) Człowiek w planach Bożych (16,24-18,14)
d) Rady praktyczne (18,15-19,19)

6. Mądrość prawdziwa i pozorna (19,20 - 23,28)
a) Znamiona prawdziwej mądrości (19,20-30)
b) Zewnętrzne przejawy mądrości (20,1-32)
c) Mądrość serca (21,1-28)
d) Sytuacje beznadziejne (22,1-26)
e) Złe skłonności i żądze (22,27 - 23,28)

7. Mądrość Prawa (24,1-32,13)
a) Pochwała Mądrości (24,1-34)
b) Dobrzy i źli ludzie (25,1 - 26,28)
c) Ludzkie wady i cnoty (26,29 - 28,26)
d) Dobre i złe obyczaje (19,1 - 32,13)

8. Dwoistość rzeczy i zjawisk tego świata (32,14 - 39,11)
a) Duch i litera Prawa (32,14 - 33,6)
b) Wszystkie dzieła Boże są ułożone parami (33,7-19)
c) Zycie człowieka w zróżnicowanym świecie (33,20 - 36,19)
d) Oceny różnych ludzi i wykonywanych zawodów (36,20-30,11)

9. Mądrość wieku dojrzałego (39,12 - 42,14)
a) Wszystkie dzieła Boże są doskonałe (39,12-35)
b) Dobra przemijające i trwałe (40,1-16)
c) Hierarchia wartości (40,18-30)
d) Dwa oblicza śmierci (41,1-13)
e) Pouczenie o wstydliwości (41,14 - 42,8)
f) Wychowanie córki (42,9-14)

10. Mądrość Boża w dziełach stworzenia (42,15 - 43,33)

11. Mądrość Boża w dziejach sławnych mężów (44,1 - 50,24)

12. Ekskurs I. Historia hebrajskiego tekstu Mądrości Sy-racha

13. Ekskurs II. Teologia Prawa Mojżeszowego


ROZDZIAŁ VI
ORĘDZIE O ŻYCIU WIECZNYM
KSIĘGA MĄDROŚCI

1. Sprawiedliwość drogą do nieśmiertelności (1-5)
a) Apel do władców ziemi (1,1-16)
b) Błędne rozumowanie bezbożnych (2,1-24)
c) Weryfikacja zasady odpłaty (3,1 - 4,20)
d) Zwycięstwo życia nad śmiercią (5,1-23)

2. Dary Mądrości (6 - 9)
a) Apel do władców świata (6,1-21)
b) Mądrość darem Boga (6,22 - 7,21)
c) Natura i pochodzenie mądrości (7,22 - 8,1)
d) Mądrość w życiu człowieka szlachetnego (8,2-21)
e) Prośba o dar mądrości (9,1-18)

3. Końcowe zwycięstwo życia nad śmiercią (10 - 19)
a) Mądrość w dziejach ludzi sprawiedliwych (10,1-11,4)
b) Woda narzędziem kary i wybawienia (11,2-14)
c) Ekskurs: Cierpliwość i łaskawość Boga wobec pogan (11,15-12,27)
d) Ekskurs: Krytyka bałwochwalstwa (13 - 15)
e) Żaby i przepiórki (16,1-4)
f) Szarańcza i wąż miedziany (16,5-14)
g) Burza gradowa i manna (16,15-29)
h) Ciemność i światło (17,1 - 18,4)
i) Śmierć pierworodnych i ocalenie ginących (18,5-25)
j) Morze miejscem zagłady i ocalenia (19,1-22)

4. Ekskurs. Życie pozagrobowe w ujęciu Starego Testamentu

This product was added to our catalog on Wednesday 21 November, 2007.
Reviews
Previous product  Product 3 of 3 in category Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
Jak rozumieć Pismo Święte
Stary Testament odczytany na nowo
Stary Testament odczytany na nowo
3,15zł
Egzystencjalna lektura Biblii
Egzystencjalna lektura Biblii
5,25zł
Potop biblijny
Potop biblijny
3,15zł
Apostoł Paweł. Od nawrócenia, aż po Rzym
Apostoł Paweł. Od nawrócenia, aż po Rzym
12,00zł
Faryzeusze. Historia - ewangelie
Faryzeusze. Historia - ewangelie
3,00zł
Spocząć ze swymi przodkami
Spocząć ze swymi przodkami
2,00zł
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
2,00zł
Panie, abym przejrzał! Ślepota i niewidomi w Biblii
Panie, abym przejrzał! Ślepota i niewidomi w Biblii
1,00zł

Customers who bought this product also purchased
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
Myśl starożytna
Myśl starożytna
Wiara w Boga we współczesnym świecie
Wiara w Boga we współczesnym świecie
$ Recepcja nauczania Jana Pawła II w uchwałach Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego
$ Recepcja nauczania Jana Pawła II w uchwałach Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego
Antropologia komunijna
Antropologia komunijna
$ Różnić się w zgodzie
$ Różnić się w zgodzie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce