Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » 9788380614499 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
33,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
      Seria: Dydaktyka filozofii
      Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
      Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
      Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
      Seria: Religia i Mistyka
      Seria: Religijność alternatywna
      Seria: Scripta philosophiae classicae
      Seria: Vademecum filozofii
      Seria: Źródła i translacje
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Metafizyka relacji
[9788380614499]
49,00zł
Product unavailable

ks. Tomasz Duma
ISBN:
978-83-8061-449-9
Pages: 716
Format: B5
Year: 2017
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I. RELACJA JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY

Rozdział 1. Kategoria bytowa
1. Od jednorodności do tożsamości bytu (Presokratycy)
2. Właściwość relacyjna (Platon)
a) Interpretacja D. Rossa
b) Interpretacja C. Cavarnosa
c) Interpretacje filozofów analitycznych
d) Podsumowanie
3. Kategoria pros ti (Arystoteles)
a) Definicje
b) Struktura
c) Właściwości
d) Klasyfikacja
e) Podsumowanie
4. Od słowa do hipostazy (Czas poarystotelesowski)
a) Stoicyzm
b) Epikureizm
c) Sceptycyzm
d) Neoplatonizm
e) Podsumowanie

Rozdział 2. Byt "pomiędzy"
1. Relacje w teologii (Starożytność chrześcijańska)
a) Św. Augustyn
b) Boecjusz
c) Podsumowanie
2. Relacje obiektywne (Myśl arabska)
a) Avicenna
b) Averroes
c) Podsumowanie
3. Od minimum esse do ratio entis (Św. Tomasz z Akwinu)
a) Skrajne przedtomaszowe koncepcje relacji
b) Oryginalność ujęcia św. Tomasza
c) Specyfika relacji kategorialnych
d) Realność relacji kategorialnych
e) Kwestie sporne
f) Podsumowanie
4. Relacja jako ens formale (Jan Duns Szkot)
a) Problem realności relacji
b) Rozumienie relacji realnych
c) Relacja transcendentalna
d) Podsumowanie
5. Relacje myślne transcendentalne
a) Wilhelma Ockhama koncepcja relacji
b) Jana Buridana nominalistyczna teoria relacji
c) Mikołaja z Kuzy podejście do problemu relacyjności
d) Podsumowanie

Rozdział 3. Kategoria logiczna
1. Początki nowożytnych teorii relacji
a) Tomasz de Vio
b) Franciszek Suarez
c) Jan od św. Tomasza
d) René Descartes
e) Podsumowanie
2. Relacja jako idea złożona
a) Tomasz Hobbes
b) John Locke
c) George Berkeley
d) David Hume
e) Podsumowanie
3. Związek wprzód ustanowiony (Gottfried W. Leibniz)
a) Natura relacji bytowych
b) Dziedziny występowania relacji
c) Niekonsekwencje Leibnizjańskiej teorii relacji
4. Ketegoria a priori (Immanuel Kant)
a) Relacja jako funkcja władz poznawczych
b) Konsekwencje poznawcze
5. Zapośredniczona sprzeczność (Georg W.F. Hegel)
a) Relacyjność "stawania się" bytu
b) Konsekwencje ontologiczne
6. Relacja jako predykat
a) Francis H. Bradley
b) Bertrand A.W. Russell
c) Alfred N. Whitehead
d) Ludwig Wittgenstein
e) Podsumowanie
7. Relacja jako funkcja
a) Paul Natorp
b) Ernst Cassirer
c) Podsumowanie
8. Współczesne próby przezwyciężenia logicyzacji relacji
a) Alexius Meinong
b) Edmund Husserl
c) Martin Heidegger
d) Juliusz J. Schaaf
e) Dieter Leisegang
f) Roman Ingarden
g) Próby współczesnych tomistów
Podsumowanie Części pierwszej


CZĘŚĆ II. PROBLEM RELACJI REALNYCH

Rozdział 1. Koncepcja bytu a rozumienie relacji
1. Relacje w systemach monistycznych
a) Monizm klasyczny
b) Monizm dialektyczny
c) Podsumowanie
2. Relacje w systemach dualistycznych
a) Dualizm platoński
b) Dualizm kartezjański
c) Podsumowanie
3. Relacje w systemach pluralistycznych
a) Pluralizm arystotelesowski
b) Pluralizm nowożytny i współczesny
c) Podsumowanie
4. Relacje w systemie realistycznym

Rozdział 2. Poznanie relacji
1. Trudności w poznawczym ujmowaniu relacji
2. Metafizyczna metoda wyodrębniania relacji bytowych
a) Określenie metody poznania relacji
b) Akty poznawcze ujmujące relacje bytowe
c) "Relacyjność" bytu
d) Uzasadnienie "relacyjności" bytu
e) Podsumowanie
3. Język opisujący relacje

Podsumowanie Części drugiej


CZĘŚĆ III: SPECYFIKA RELACJI REALNYCH

Rozdział 1. Rozróżnienie podstawowych rodzajów relacji
1. Wypowiedzi św. Tomasza z Akwinu
2. Interpretacje relacji secundum esse i secundum dici
a) Główne stanowiska
b) Wnioski
3. Spór o relacje transcendentalne
a) Główne stanowiska
b) Wnioski

Rozdział 2. Relacje konstytuujące byty
1. Właściwości
2. Struktura
3. Status bytowy
4. Rodzaje
a) Relacje w aspektach kategorialnych
b) Relacje transcendentalne
c) Podsumowanie
5. Funkcje bytowe
a) Relacje wewnątrzbytowe
b) Relacje międzybytowe
6. Zastosowanie w poznaniu metafizycznym
a) Teoria transcendentaliów
b) Teoria struktury bytu
c) Teoria przyczyn
d) Teoria analogii
e) Teoria partycypacji

Rozdział 3. Relacje jako kategoria bytu
1. Właściwości
2. Struktura
a) Podmiot
b) Fundament
c) Kres
d) Podsumowanie
3. Status bytowy
a) Byt relacji
b) Jednostkowienie relacji
c) Podsumowanie
4. Rodzaje
a) Klasyfikacja według Mieczysława Gogacza
b) Klasyfikacja według Mieczysława A. Krąpca
c) Klasyfikacja według Petera Simons'a
d) Propozycja nowej klasyfikacji
5. Funkcje bytowe
6. Zastosowanie w poznaniu metafizycznym

Podsumowanie Części trzeciej

Zakończenie

Summary

Bibliografia

Indeks osób

Indeks rzeczowy

This product was added to our catalog on Friday 02 February, 2018.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 161 of 183 in category Philosophy  Next product
Customers who bought this product also purchased
Nowy Testament a religie
Nowy Testament a religie
$ Teologia jako historia według Brunona Fortego
$ Teologia jako historia według Brunona Fortego
Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008
Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008
Wczesne chrześcijaństwo a religie
Wczesne chrześcijaństwo a religie
Człowiek w reflekcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii
Człowiek w reflekcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii
Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku
Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce