Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » 9788380616578 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Prace Ośrodka Badań nad Dziejami KUL
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Pod obcymi sztandarami. Oficerowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych
[9788380616578]
39,00zł
Product unavailable

Zbigniew Andrzej Judycki
ISBN:
978-83-8061-657-8
Pages: 232
Format: B5 (oprawa twarda)
Year: 2019
Language: Polish


Od autora

Inspiracją do opracowania niniejszego słownika stało się XV Sympozjum Biografistyki Polonijnej (26 października 2016) poświęcone sylwetkom Polaków i osób polskiego pochodzenia, które służyły w armiach lub siłach porządkowych na różnych kontynentach. Słownik ten jest kontynuacją poprzedniej publikacji (Warszawa 2016), ukazującej kilkaset sylwetek generałów polskiego pochodzenia służących w siłach zbrojnych obcych państw.

Oficerowie polskiego pochodzenia służyli i służą do dziś nie tylko we wszystkich armiach Europy, ale również w większości krajów pozaeuropejskich, a w szczególności w siłach zbrojnych i policji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Polska historiografia, oprócz kilkunastu prac monograficznych poświęconym wybranym i powszechnie znanym sylwetkom, nie doczekała się jeszcze szczegółowego opracowania ukazującego przebieg służby oraz losy Polaków w obcych armiach i policji. Jest to najbardziej zaniedbany badawczo obszar biografistyki polonijnej, pomimo że na przestrzeni wieków nasi rodacy w większości krajów zaznaczyli w tych formacjach swoją obecność, wielokrotnie wykazując się nienaganną służbą i dochodząc do wysokich rang, godności oraz zaszczytów.

Konstrukcja poszczególnych haseł, oprócz podstawowych danych biograficznych, została - z uwagi na charakter słownika - ograniczona wyłącznie do ukazania okresu życia, który związany był ze służbą lub współpracą z obcą armią, policją czy wymiarem sprawiedliwości. Dlatego nie podaję osiągnięć przed i po zakończeniu służby w obcej armii czy policji, a także informacji o tym, jak przebiegała służba w Wojsku Polskim.

Pomimo przyjęcia powyższej konstrukcji haseł słownikowych odtworzenie szczegółowego przebiegu służby wojskowej w niektórych przypadkach - dotyczy to głównie udziału w wojnach, powstaniach czy rewolucjach - jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Wymaga to drobiazgowych studiów i wieloletnich badań archiwalnych, dlatego każda informacja, uwagi i materiały źródłowe dotyczące osób przedstawionych w słowniku oraz propozycje nowych postaci zostaną przyjęte przeze mnie z wdzięcznością. Znajdą się one w tomach następnych, ponieważ zależy mi na kontynuacji tej serii, którą można traktować z jednej strony jako popularne wydawnictwo przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, a z drugiej strony jako materiał do "działu militarnego" przygotowywanego II tomu Ilustrowanego Słownika Biograficznego Polonii Świata, w którym zostaną zamieszczone bardzo szczegółowe i oparte na dokumentacji archiwalnej życiorysy naszych rodaków w służbie obcych państw.

Słownik obejmuje zarówno postacie historyczne, jak i współczesne. Opracowany jest w układzie alfabetycznym. Korzystając ze słownika, należy mieć na uwadze przyjęte stałe reguły zapisu: data przy informacji określa rok, w którym dany fakt miał miejsce; daty połączone półpauzą (np. 1894-1899) określają lata, w których dany fakt miał miejsce; rok z półpauzą (np. 2002-) oznacza, że informacja, do której się ona odnosi jest nadal aktualna. Po każdym biogramie zamieszczona jest literatura źródłowa.

Zbigniew A. Judycki

This product was added to our catalog on Thursday 28 March, 2019.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 78 of 97 in category History  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi
$ Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi
Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych
Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych
Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1945
Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1945
$ Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa - historia i współczesność
$ Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa - historia i współczesność
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939)
Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce