Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » Studia Prawnicze KUL » SP58 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
30,00zł
27,90zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
[SP58]
20,00zł
18,60zł
You save: 1,40zł
Product available

ed. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Pages: 202
Format: B5
Year: 2014
Language: Polish


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

Katarzyna Babiarz-Mikulska, Charakter prawny instytucji sędziego - komisarza oraz systematyka jego czynności w postępowaniu upadłościowym - uwagi praktyczne na tle postępowania z opcją likwidacyjną
The legal nature of the judge - commissioner institution and the legal acts of the judge in the bankruptcy proceedings - the practical notices in account with the bankruptcy proceedings by liquidation of the bankrupt’s assets (summary)
Правовой характер судьи - комиссара и систематизация его деятельности в процедурах банкротства - практические замечания на фоне процедуры с ликвидацией (pезюме)

Michalina Duda, Uwarunkowania i zakres nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w dobie kryzysu finansowego
Determinants and the scope of amendments to the Law on the Goods and Services Tax at the time of the financial crisis (summary)
Условия и объем изменений в законе о налоге на товары и услуги во время финансового кризиса (pезюме)

Krzysztof Księski, Przesłanki zmiany kwalifikacji działalności uprawnionego podmiotu z działalności odpłatnej pożytku publicznego na działalność gospodarczą
The reasons for change of qualification of activities` performed by authorized entity from paid public benefit activities to business activities (summary)
Причины изменения квалификации деятельности уполномоченного субъекта из оплачиваемой общесвенно-полезной на хозяйственную деятельность (pезюме)

Jerzy Nikołajew, Status prawny organisty w archidiecezji lubelskiej na podstawie dekretu Metropolity Lubelskiego z 28 października 1999 r.
The legal status of an organist at the Archdiocese of Lublin in the light of the Lublin Metropolitan’s Decree of 28 October 1999 (summary)
Правовой статус органиста Люблинского Архиепископства на основании постановления Люблинского Митрополита от 28 октября 1999 г. (pезюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Paweł Nowak, O istocie przestępstw nieumyślnych
The essence of the unintentional crimes (summary)
О существе неумышленных преступлений (pезюме)

Piotr Nycz, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. akt I OSK 1730/12


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Dekret Prezydenta Ukrainy z dnia 2 kwietnia 1994 roku o statucie konsularnym Ukrainy (tłum. Iryna Kozak)


RECENZJE

Witold Filipczak, Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786 (rec. Waldemar Bednaruk)

Marcin Szewczak, Administrowanie rozwojem regionalnym w systemie prawa administracyjnego (rec. Karol Dąbrowski)

Bartosz Nowakowski, Rozwiązanie małżeństwa «in favorem fidei». Źródła, ewolucja, aktualne normy (rec. ks. Grzegorz Delmanowicz)

Kazimierz Bandarzewski, Samorząd gospodarczy w prawie polskim. Studium prawne (rec. Piotr Janus)


SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Grupy Polskiej International Law Association (Warszawa, 28 listopada 2013 r.) (Anna Czaplińska)

Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) Międzynarodowe Seminarium Naukowe (Lublin, 10 grudnia 2013 r.) (Lidia Fiejdasz-Buczek)

Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE, Konferencja naukowa (Lublin, 31 marca 2014 r.) (Anna Magdalena Kosińska)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-marzec 2014 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

This product was added to our catalog on Tuesday 04 November, 2014.
Reviews
Previous product  Product 7 of 30 in category Studia Prawnicze KUL  Next product
Studia Prawnicze KUL - Pozostałe książki z serii
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
23,25zł
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
22,32zł
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
22,32zł
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
23,25zł
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
23,25zł
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
8,00zł

Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce