Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » Studia Prawnicze KUL » SP57 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie. Teoria i praktyka
Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie. Teoria i praktyka
28,00zł
26,04zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
[SP57]
25,00zł
23,25zł
You save: 1,75zł
Product available

ed. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Pages: 282
Format: B5
Year: 2014
Language: Polish


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

Marzena Dyjakowska, Orbitas omni fugienda nisu - rozważania Publiusza Papiniusza Stacjusza o rodzinie rzymskiej
Orbitas omni fugienda nisu - Publius Papinius Statius’ Remarks on Roman Family (summary)
Orbitas omni fugienda nisu - соображения Публия Папия Стация о римской семье (pезюме)

Eva Gajda, Problem prawno-teologiczny credo Justyniana I w poezji bizantyńskiej na przykładzie modlitwy cesarskiej
The Problem of Legal-Theological Creed of Justinian I in the Byzantine Poetry Based on the Example of the Imperial Prayer (summary)
Богословско-правовая проблема credo Юстиниана I в византийской поэзии на примере императорской молитвы (pезюме)

Przemysław Kubiak, Czyn Patroklosa a rzymskie prawo karne - czyli o przestępstwach popełnionych w afekcie w antycznym Rzymie
Patroklos' Crime and Roman Criminal Law - Some Remarks on Crimes of Passion in Ancient Rome (summary)
Дело Патроклеса и римский уголовный закон - о преступлениях совершенных в аффекте в древнем Риме (pезюме)

Agata Łuka, Inque meo nullum carmine crimen erit. Owidiusza konflikt z prawem
Inque meo nullum carmine crimen erit. Ovid Breaks the Law (summary)
Inque meo nullum carmine crimen erit. Овидий в конфликте с законом (pезюме)

Piotr Niczyporuk, Bankierzy rzymscy u Liwiusza
Roman Bankers in Livy (summary)
Римские банкиры у Ливия (pезюме)

Dobromiła Nowicka, Horacjańskie mala carmina a wolność słowa poety w starożytnym Rzymie
Horatian mala carmina and the Freedom of Speech of a Poet in Roman Law (summary)
Горациевское mala carmina и свобода слова поэта в римском праве (pезюме)

Dorota Stolarek, Amor contra legem Iuliam de adulteriis
Amor contra legem Iuliam de adulteriis
(summary)
Amor contra legem Iuliam de adulteriis (pезюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Łukasz Jan Korporowicz, Doktorzy prawa w dwóch angielskich komediach epoki renesansu
Doctors of Law in two English Comedies of the Renaissance Epoch (summary)
Доктора права в двух английских комедиях эпохи Возрождения (pезюме)

Izabela Leraczyk, Gwiezdne wojny - rzymskie traktaty według Maniliusza
Star Wars - Roman Treaties According to Manilius (summary)
Звездные войны - римские договоры по Манильюшу (pезюме)

Joanna Skwara, Bajkowe vocanda - tematyka prawnicza a budowa i narracja bajki Fedrusa pt. "Poeta de credere et non credere" (III,10)
Fabled vocanda - Legal Themes and Narrative Structure in Phaedrus’ Poeta de credere et non credere (III,10) (summary)
Басневая vocanda - юридическая тематика и структура повествования басни Федро Poeta de credere et non credere (III,10) (pезюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Konwencja o azylu politycznym (Convention on political asylum), sporządzona podczas VII Międzynarodowej Konferencji Państw Amerykańskich w Montevideo dnia 26 grudnia 1933 roku (tłum. Iryna Kozak)


RECENZJE

Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 400 (rec. Wiesław Bar)

Macieja Nizoliusa Mowa Dziesiąta De civilis scientiae cognitione cum iuris studio necessario coniungenda czyli O znajomości wiedzy o państwie, którą należy łączyć z koniecznym studium prawa (z kopią pierwodruku łacińskiego), Wydawnictwo Młotkowski, Toruń 2012, ss. 61 (rec. Maciej Jońca)

Mirosław Pawełczyk, Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 557 (rec. Michał Domagała)


SPRAWOZDANIA

Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne. Seminarium naukowe (Kazimierz Dolny, 17-18 maja 2013 r.) (Irmina Stodulska)

Obywatel w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Konferencja naukowo-szkoleniowa (Warszawa, 16 października 2013 r.) (Justyna Gileta)

Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. III Krajowa konferencja naukowa Sieci Zrównoważonego Rozwoju (Lublin, 18-19 listopada 2013 r.) (Jacek Trzewik)

Negocjacje, mediacja i arbitraż - skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Międzynarodowa konferencja naukowa (Lublin, 27-28 listopada 2013 r.) (Damian Bara)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2013 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

This product was added to our catalog on Thursday 06 November, 2014.
Reviews
Previous product  Product 5 of 30 in category Studia Prawnicze KUL  Next product
Studia Prawnicze KUL - Pozostałe książki z serii
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
22,32zł
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
22,32zł
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
18,60zł
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
23,25zł
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
23,25zł
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
8,00zł

Customers who bought this product also purchased
Nowe prawo energetyczne
Nowe prawo energetyczne
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskiej
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskiej
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Ochrona rodziny w polskim prawie karnym
Ochrona rodziny w polskim prawie karnym
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
$ Ciało człowieka w refleksji filozoficznej
$ Ciało człowieka w refleksji filozoficznej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce