Wydawnictwo KUL
  Start » Czasopisma » Studia Prawnicze KUL » SP79 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
[SP79]
59,00zł
Produkt dostępny

red. Joanna Misztal-Konecka
ISSN:
1897-7146
Stron: 332
Format: B5
Rok wydania: 2019


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY
Aneta BIAŁY, Accident Compensation System - jako przykład systemu naprawienia szkody na osobie w Nowej Zelandii - wybrane zagadnienia w ujęciu historycznym
Accident Compensation System Exemplified by Personal Injury Compensation
System in New Zealand - Selected Issues from Historical Perspective
Accident Compensation System - как пример системы компенсации ущерба, причиненного частному лицу в Новой Зеландии - некоторые вопросы в историческом ракурсе
Agnieszka BIELSKA-BRODZIAK, Marlena DRAPALSKA-GROCHOWICZ,
Marek SUSKA, Pszczoły miodne w prawie miejscowym
Honey Bees in Local Law
Медоносные пчелы в местном праве
Ks. Włodzimierz BROŃSKI, Efektywność mediacji w postępowaniu administracyjnym
Effectiveness of Mediation in Administrative Proceedings
Эффективность медиации в административном производстве
Sławomir DUDZIK, Ewelina RUMAK, Odpady komunalne powstające na nieruchomościach niezamieszkałych. Problematyka prawna
Municipal Solid Waste Produced in Uninhabited Property. Legal Issues
Коммунальные Oтходы, образующиеся на нежилой недвижимости
Правовая проблематика
Kinga FLAGA-GIERUSZYŃSKA, Zastosowanie sztucznej inteligencji w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnych
Application of Artificial Intelligence in the Out-Of-Court Resolution of Civil Disputes
Использование искусственного интеллекта при внесудебном разрешении гражданских споров
Marcin KONARSKI, Przyczynek do badań nad publicznymi posługami transportowymi i komunikacyjnymi w dawnym prawie polskim
A Contribution to Research on Public Duties to Provide
Transport and Traffic Services in Old Polish Law
Претекст исследования транспортных и коммуникационных услуг в старом польском законодательстве
Grzegorz MAROŃ, Historia, współczesność i przyszłość katolickich szkół prawniczych - perspektywa amerykańska
History, Present and Future of Catholic Law Schools - the American Perspective
История, настоящее и будущее католических юридических школ - американская перспектива
Joanna SMARŻ, Zakres możliwych zmian decyzji o pozwoleniu na budowę w świetle aktualnego orzecznictwa
Possible Alteration to the Building Permit in the Light of Current Case Law
Объем допустимых изменений в решении о разрешении на строительство в свете установившейся судебной практики
Damian SZELESZCZUK, Zmiany w zakresie środków karnych w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 13 czerwca  2019 r.
Changes in Terms of Penal Measures in the Light of the Amendment to the Penal Code of 13 June 2019
Изменения в объеме уголовных мер в свете внесения изменения в Уголовный кодекс 13 июня 2019 года

MATERIAŁY I GLOSY
Marek DĄBROWSKI, Kryterium wiedzy i umiejętności jako wymóg dla stałych mediatorów - glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r., III SA/Po 634/17
Knowledge and Skills as the Requirement for Permanent Mediators -
Gloss over the Judgment of the Provincial Administrative Court in Poznań of 25 January 2018, III Sa/Po 634/17
Критерий знаний и навыков как требование к постоянным переговорщикам - научный комментарий к решению Воеводского Административного Суда в Познани от 25 января 2018 года, III SA/Po 634/17
Sabina KARP, Instytucja małżeństwa w prawie kanonicznym
Institution of Marriage in Canon Law
Институт брака в каноническом праве
Oktawian OLEJEK, Kilka uwag na temat doliczania darowizn do substratu zachowku
A Few Remarks on Adding Donations to Legitime
Несколько замечаний о добавлении дарения к субстрату обязательной доли наследства
Paulina WILCZYŃSKA, Kształtowanie klauzul dyskrecjonalnych w systemie dublińskim
Evolution of Discretionary Clauses in Dublin System
Формирование дискреционных оговорок в дублинской системе

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
UMOWA między Rządem Państwa Izrael i Rządem Federalnej
Demokratycznej Republiki Etiopii, o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, sporządzona w Jerozolimie dnia 2 czerwca 2004 r. (tłum. Agata Szwed)

RECENZJE
Izabela Leraczyk, Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 255 (rec. Marcin Marcinko)
 
SPRAWOZDANIA
Z dziejów bankowości - bankowość centralna w Polsce i na świecie
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 25 maja 2019 r. (Judyta Dworas-Kulik)
Satira religiosa - aspetti giuridici. Konferencja Naukowa, Lublin, 27 maja 2019 r. (Marta Ordon)
Public Health and Human Rights Law: Challenges and Priorities in International and Domestic Safety Regulations. 3rd European Forum on Human Rights and Humanitarian Law, Lublin, 29 maja 2019 r. (Robert Tabaszewski)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń - marzec 2019 r. (oprac. Paweł Bucoń)

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 09 listopad 2020.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 34 z 34 
w kategorii Studia Prawnicze KUL
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce