Wydawnictwo KUL
  Catalog » History » 9788377023587 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
25,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym
[9788377023587]
38,00zł
Product available

Rafał Biskup
ISBN:
978-83-7702-358-7
Pages: 432
Format: B5
Year: 2011
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I
Państwo a wolność gospodarcza

Rozdział I
Filozoficzno-prawne podstawy interwencjonizmu państwowego
1. Uwagi ogólne
2. Koncepcje polityczno-ekonomiczne stosunku państwa do gospodarki
2.1. Koncepcje historyczne
2.2. Współczesne koncepcje organizacji ustroju gospodarczego
3. Typy zachowania się państwa wobec gospodarki

Rozdział II
Funkcje państwa i jego organów w gospodarce
1. Uwagi ogólne
2. Funkcja reglamentacyjna
3. Funkcja regulacyjna
4. Funkcja organizatorska
5. Potrzeba wyróżnienia funkcji nadzorczo-kontrolnej
5.1. Działania nadzorcze
5.2. Działania i czynności kontrolne.

Rozdział III
Wolność gospodarcza. próba definicji
1. Uwagi ogólne. Aksjologia systemu publicznego prawa gospodarczego
2. Wolność gospodarcza. Założenia ideologiczne
2.1. Koncepcje liberalne wolności gospodarczej
2.2. Koncepcja wolności gospodarczej w nauczaniu Jana Pawła II. W poszukiwaniu optymalnej formuły wolności gospodarczej
3. Współczesne doktrynalne pojęcie wolności gospodarczej

Rozdział IV
Ustrojowe znaczenie wolności gospodarczej
1. Uwagi ogólne
2. Wolność gospodarcza w prawie Unii Europejskiej
3. Ewolucja normatywnej treści wolności w prawie polskim
4. Wolność gospodarcza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział V
Treść wolności gospodarczej w ustawodawstwie zwykłym
1. Uwagi ogólne
2. Przedmiotowy wymiar wolności gospodarczej
3. Procesowe znaczenie zasady wolności gospodarczej. Zagadnienia wybrane
4. Wolność gospodarcza a zasada swobody kontraktowania


Część II
Podmioty wolności gospodarczej

Rozdział I
Definicja podmiotu uprawnionego do korzystania z wolności gospodarczej
1. Uwagi ogólne
2. "Każdy" jako potencjalnie uprawniony do korzystania z wolności gospodarczej
3. Ewolucja normatywnego pojęcia przedsiębiorcy
4. Pojęcie przedsiębiorcy na tle aktualnego stanu prawnego

Rozdział II
Przedsiębiorca w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
1. Uwagi ogólne
2. Cechy przedsiębiorcy
3. Uzyskanie statusu przedsiębiorcy

Rozdział III
Osoby fizyczne jako przedsiębiorcy
1. Uwagi ogólne
2. Ograniczenie lub pozbawienie prawa do działalności gospodarczej
2.1. Urzędnik i przedsiębiorca
2.2. Radny jako podmiot wolności gospodarczej
2.3. Pozbawienie osoby fizycznej prawa do podejmowania działalności gospodarczej

Rozdział IV
Jednostka organizacyjna jako podmiot wolności gospodarczej
1. Uwagi ogólne
2. Definicja osoby prawnej
3. Spółki prawa handlowego a pojęcie przedsiębiorcy
4. Spółdzielnia a prowadzenie działalności gospodarczej
5. Szczególne podmioty prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń
6. Działalność gospodarcza osób prawnych jako działalność uboczna
7. Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej jako przedsiębiorcy

Rozdział V
Działalność gospodarcza państwa i jednostek samorządu terytorialnego
1. Uwagi ogólne
2. Formy pośredniego wykonywania działalności gospodarczej przez państwo
2.1. Przedsiębiorstwo państwowe
2.2. Instytuty badawcze
2.3. Instytucje gospodarki budżetowej
2.4. Agencje państwowe
3. Działalność komunalna
4. Działalność w zakresie kultury
5. Działalność lecznicza
6. Uczelnie wyższe

Rozdział VI
Osoba zagraniczna i przedsiębiorca zagraniczny jako podmiotY wolności gospodarczej
1. Osoba zagraniczna
2. Przedsiębiorca zagraniczny
3. Tymczasowi przedsiębiorcy zagraniczni

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Wednesday 21 December, 2011.
Reviews
Previous product  Product 74 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej
Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej
Nowe prawo energetyczne
Nowe prawo energetyczne
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych
Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych
Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego
Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego
Nowe tendencje w zarządzaniu - uwarunkowania społeczne. Tom IV
Nowe tendencje w zarządzaniu - uwarunkowania społeczne. Tom IV
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce