Wydawnictwo KUL
  Catalog » History » 9788380612600 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Vox Patrum. T.75
Vox Patrum. T.75
39,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji
[9788380612600]
25,00zł
Product available

eds. Damian Gil, Ewa Kruk
ISBN:
978-83-8061-260-0
Pages: 248
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Wykaz skrótów


Rozdział I.
Problematyka jawności postępowania cywilnego w perspektywie ciągłych zmian Kodeksu postępowania cywilnego

Kinga Flaga-Gieruszyńska - Jawność zewnętrzna procesu cywilnego - wizja przyszłości

Anna Kościółek - Zasada jawności w świetle nowelizacji związanych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postępowaniu cywilnym. Zagadnienia wybrane

Magdalena Skibińska - Nowe technologie w służbie zasad jawności i ustności w postępowaniu cywilnym

Karolina Ziemianin - Nowy model jawności postępowania na tle informatyzacji postępowania cywilnego


Rozdział II.
Respektowanie innych zasad procesowych jako standard rzetelnego procesu cywilnego

Aneta Małgorzata Arkuszewska - Postępowanie mediacyjne a względy ekonomii procesowej w świetle nowelizacji z dnia 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Anna Banaszewska - Obowiązek dążenia do ugodowego załatwiania sporów - postulat czy zasada postępowania cywilnego?

Zygmunt Drożdżejko - Artykuł 207 Kodeksu postępowania cywilnego jako realizacja postulatu szybkości postępowania. Wybrane zagadnienia

Izabella Gil - Ciężar twierdzenia i dowodzenia - w postępowaniu cywilnym i upadłościowym - w aspekcie zasady czynnego udziału stron

Piotr Gil - Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu nieprocesowym - wybrane zagadnienia

Joanna Studzińska - Interwencja uboczna a zasady procesu cywilnego


Rozdział III.
Przemodelowanie wybranych postępowań sądowych w kontekście ich zasad

Jacek Jaworski - Prawo do sądu w przypadku skargi na akty prawa miejscowego

Martyna Wilbrandt-Gotowicz - Zmiany regulacji skargi kasacyjnej i postępowania kasacyjnego w świetle zasad postępowania sądowoadministracyjnego

This product was added to our catalog on Friday 30 September, 2016.
Reviews
Previous product  Product 226 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Problemy nowelizacji prawa sądowego
Problemy nowelizacji prawa sądowego
Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE
Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE
Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
W kierunku odformalizowania postępowania sądowego
W kierunku odformalizowania postępowania sądowego
Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego
Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce