Wydawnictwo KUL
  Catalog » History » 9788373639843 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Personalizm w nauce i kulturze
Personalizm w nauce i kulturze
49,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe
[9788373639843]
46,20zł
16,00zł
You save: 30,20zł
Product unavailable

Juliusz Makarewicz

Z niemieckiego przełożyła Katarzyna Jakubów
Redakcja naukowa Alicja Grześkowiak
ISBN:
978-83-7363-984-3
Pages: 480
Format: B5 (hard cover)
Year: 2009
Language: Polish

Przedstawiając dzieło prof. J. Makarewicza w języku polskim, mamy nadzieję, że jego dostępność umożliwi szersze naukowe zainteresowanie się jego treścią i zaowocuje opracowaniami, pozwalającymi nie tylko na poznanie poglądów tego wybitnego Autora na fundamentalne zagadnienia prawa karnego (filozofię prawa karnego, relacje prawa karnego do moralności, rozwój przedsiębiorstwa, winy i kary czy międzynarodowe prawo karne), ale także na głębszą refleksję nad ewolucją prawa karnego i jego instytucjami z uwzględnieniem źródłowych badań naukowych (historycznych, etnograficznych i porównawczych) przeprowadzonych przez J. Makarewicza. Gdy patrzy się na współczesne prawo karne z pewnego dystansu, widać jego coraz większe separowanie od systemu wartości moralnych i wybitnie polityczno-kryminalne, pragmatyczne nachylenie. Filozofia prawa karnego jest odsuwana na dalszy plan. Wierzymy, że przedkładana monografia prof. J. Makarewicza stanie się dla polskiej doktryny inspiracją do pogłębienia tej wyraźnie w naszych czasach zapoznanej płaszczyzny ujmowania problemów prawa karnego. Byłoby to największym uhonorowaniem naukowych dokonań Autora, które w ten sposób chcemy ocalić od zapomnienia, głęboko przekonani o ich szczególnym znaczeniu naukowym, które przez wiek nie straciły nic ze swojego znaczenia, a co więcej, nawet ich waga wydaje się dzisiaj jeszcze bardziej istotna niż dawniej. (ze Słowa wstępnego)


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
List wnuczki Profesora Makarewicza - dr Jolanty Olbrycht-Roguskiej
Wprowadzenie
Uwagi redakcyjne

Rozdział I. FILOZOFIA PRAWA I FILOZOFIA PRAWA KARNEGO
A. Filozofia prawa
B. Filozofia prawa karnego

Rozdział II. TO CO NIEMORALNE I KARYGODNE

Rozdział III. ROZWÓJ PRZESTĘPSTWA
A. Pierwsza faza rozwoju
B. Druga faza rozwoju
C. Trzecia faza rozwoju

Rozdział IV. ROZWÓJ KARY
A. Reakcja społeczna
a) Zemsta społeczna
b) Kary patriarchalne
c) Element sakralny
B. Zemsta prywatna jako surogat kary
Podsumowanie

Rozdział V. ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEJ OCHRONY DÓBR PRAWNYCH

Rozdział VI. ROZWÓJ WINY
A. Od winy zbiorowej do indywidualnej
B. Od winy obiektywnej do subiektywnej

Zakończenie
Najczęściej cytowane książki i rozprawy

This product was added to our catalog on Wednesday 05 October, 2011.
Reviews Product unavailable
Product 1 of 3 in category Seria: Juliusz Makarewicz  Next product
Customers who bought this product also purchased
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu
Reformy procesu karnego w świetle jego zasad
Reformy procesu karnego w świetle jego zasad
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
$ Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową
$ Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce