Wydawnictwo KUL
  Catalog » Commemorative Books » 9788377026113 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ
[9788377026113]
65,00zł
Product available

eds Iwona Wodzianowska, Hubert Łaszkiewicz
ISBN:
978-83-7702-611-3
Pages: 730
Format: B5 (hard cover)
Year: 2012
Languages: Polish, Rusian


SPIS TREŚCI

JE ks. kard. Stanisław Nagy SCJ, Ksiądz Profesor Marian Radwan. Myśliciel na szerokich drogach chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu
List gratulacyjny JE ks. kard. Stanisława Ryłki
List gratulacyjny JE abp. Stanisława Dziwisza
List gratulacyjny JE bp. Władysława Blina
List gratulacyjny JE bp. Leona Dubrawskiego
List gratulacyjny JE bp. Aleksandra Kaszkiewicza
List gratulacyjny JE bp. Cyryla Klimowicza
List gratulacyjny JM Rektora Stanisława Wilka
List gratulacyjny prezesa Towarzystwa Naukowego KUL ks. prof. Augustyna Eckmanna
Tabula Gratulatoria
Irena Wodzianowska, Drogami wiary i nauki. Słowo o Jubilacie
Bibliografia publikacji ks. dr. hab. Mariana Radwana za lata 1967-2012


Dzieje Kościoła rzymskokatolickiego

Sławomir Brzozecki OP, Dominikanie prowincji litewskiej w 1818 roku. Studium prozopograficzne
Ks. Bronisław Czaplicki, Rola księdza Bernarda Antoniniego (1934-2002) w kształceniu duchowieństwa katolickiego w Rosji w latach 1993-2001
Roman Dzwonkowski SAC, Księża katoliccy rozstrzelani w ZSRS w latach 1937-1938
Pál Attila Illés, Pochodzenie duchowieństwa niższego na Węgrzech w połowie XIX wieku na przykładzie archidiecezji ostrzyhomskiej
Станислав Козлов-Струтинский, К истории армяно-католической общины России конца XVI - начала ХХ века
Witold Matwiejczyk, Niemiecka wspólnota katolicka w Poznaniu w XIX wieku jako problem badawczy
Ks. Krzysztof Pożarski, "Wielki człowiek z Piasków" - Antoni Malecki (1861-1935). Nota biograficzna
Szczepan T. Praśkiewicz OCD, Ekumeniczno-eklezjalne zaangażowanie św. Rafała Kalinowskiego i jego współbraci zakonnych
Aldona Prašmantaitė, Księża dekanatu białostockiego ukarani za udział w powstaniu styczniowym. Szkic do portretu zbiorowego
Roland Prejs OFMCap, Drogi służby w Kościele lubelskich studentów Akademii Duchownej w Petersburgu z lat 1890-1900
Bogumił Szady, Między panem i plebanem - mechanizmy obsady funkcji duchownych w Rzeczypospolitej wielu wyznań w XVI-XVIII wieku
Halina Szymanel, Losy skasowanego kościoła w Duksztach Pijarskich w aktach wileńskiego generał-gubernatorstwa
Dariusz Piotr Tomczuk, Organizacja życia religijnego Kościoła katolickiego obu obrządków na terenie starostwa hrubieszowskiego w XV-XVIII wieku
Aleksandra Witkowska OSU, "Cracovia Mariana". Krakowskie wizerunki maryjne w XVII-XVIII wieku
Alina Zajankowska, Kalwaria Wileńska na tle walki z religią w Litewskiej SRR
Ewa M. Ziółek, "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego w Księstwie Warszawskim. Kilka uwag o reformie kościelnej


Historia Kościołów wschodnich

Urszula Cierniak, "Wersalscy jezuici" i problemy unii rosyjskiego prawosławia z Rzymem w XIX wieku
Ołeh Duch, Pochodzenie stanowe i terytorialne mniszek w prawosławnych i unickich monasterach eparchii lwowskiej i przemyskiej w XVII-XVIII wieku
Ks. Janusz Kania, Prawne i historyczne podstawy tożsamości Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi w dobie nowożytnej
Оксана Карліна, Парафії унійної церкви у Волинській губернії на початку XIX столiття
Witold Kołbuk, Konwersja unitów na prawosławie w okolicach Tarnogrodu w latach 1840-1842
Antoni Mironowicz, Białoruskie wydawnictwa cerkiewne w II Rzeczypospolitej
Ks. Stanisław Nabywaniec, Władyka chełmski Filip Felicjan Szumborski. Między kompromisem a nieugiętością
Urszula Anna Pawluczuk, Monastycyzm prawosławny w Polsce po 1939 roku
Arkadiusz Smagacz OCD, Metropolita kijowski Felicjan Filip Wołodkowicz (herbu Radwan) w świetle "Instrukcji" Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 8 IV 1772 roku
Andrzej Szabaciuk, Problem rozstrzygania przynależności religijnej ludności greckokatolickiej w Królestwie Polskim w XIX wieku


Religia na styku społeczeństwa i kultury

Anna Barańska, Polscy katolicy na Podolu i Kijowszczyźnie w ocenie "papieskiego szpiega" (relacja ks. Ambrogia Campodonica z 1822 roku)
Wiktorija Borecka, Koncepcja stosunków Kościół - państwo we współczesnym nauczaniu Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi
Bp Antoni P. Dydycz, Jednostka i osoba w poglądach Jacques’a J. Maritaina
Piotr Paweł Gach, Kształcenie dziewcząt na ziemiach polskich pod koniec XVIII i na początku XIX wieku
Julia Gorbaniuk, Zmiany w praktykach religijnych studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu w trakcie studiów w Polsce
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Dwa szesnastowieczne wydania dzieła Piotra Skargi "O jedności Kościoła Bożego"
Ks. Mikołaj Kostecki, Kościół jako Bosko-ludzka wspólnota ikoniczna w myśli teologicznej Pavla Florenskiego 1882-1937
Antonina Kozyrska, Płaszczyzny współpracy Ogólnoukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych z państwem ukraińskim
Irena Mikłaszewicz, Zmiany w kształceniu wyższym i rozwój nauki w polskim środowisku na Litwie po II wojnie światowej
Tomasz Panfil, Jak "Żuraw" uratował Suchowolę
Wacław Pyczek, Romantyczny prospekt poczty rosyjskiej
Władysław A. Serczyk, W oczach cudzoziemców (studium z dziejów absolutyzmu rosyjskiego)
Vaja Vardidze, Postkomunistyczna religijność w Gruzji
Ks. Jurij Załoska, Antropologia praw człowieka (w świetle tomistycznej teorii prawa naturalnego)


Archiwa i źródła

Urszula Borkowska OSU, Rusini na dworze króla Władysława Jagiełły
Andrzej Gil, Wydarzenia w Drelowie w styczniu 1874 roku w materiałach Jemieliana Michajłowicza Witoszyńskiego
Ks. Janusz Królikowski, Fundacja klasztoru Klarysek w Zamościu
Валентина Лось, Василіанські бібліотеки в світлі монастирських інвентарів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (Правобережна Україна XVIII-XIX столiття)
Władysław Masiarz, Memoriał syberyjskich księży-proboszczów z 27 II 1908 roku
Людмила Мосейчук, Главная виленская духовная семинария (1808-1832 года): основные направления деятельности и личный состав учащихся
Eugeniusz Niebelski, Z Tunki na Syberii do Spasska w Europie w 1874 roku. Z diariusza dominikanina o. Ignacego Klimowicza
Witalij Rosowski, Materiały do dziejów Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Prawobrzeżnej w zasobach Państwowego Archiwum Obwodu Winnickiego
Cezary Taracha, Kilka uwag na temat kaplicy przy hiszpańskim poselstwie w Rosji drugiej połowy XVIII wieku
Лаврентий Татаренко, Жалоба игуменьи Василисы Сапежанки перед судом Виленской Магдебургии в марте 1609 года: несколько замечаний по истории женского монашества восточного обряда в первые годы Брестской Унии
Irena Wodzianowska, Dokumentacja klasztorów bazyliańskich w kijowskim Archiwum Historycznym

This product was added to our catalog on Thursday 13 June, 2013.
Reviews
Previous product  Product 19 of 36 in category Commemorative Books  Next product
Customers who bought this product also purchased
Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorii teorii ikony
Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorii teorii ikony
"Myśli pod prąd". Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928
"Myśli pod prąd". Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928
Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne
Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne
Relacje dziesięcinne w dekanacie Kije według tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza. Wykazy i tabele
Relacje dziesięcinne w dekanacie Kije według tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza. Wykazy i tabele
$ Wąwolnica w średniowieczu
$ Wąwolnica w średniowieczu
$ Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne.  Vol. 1, Vol. 2 + CD
$ Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne. Vol. 1, Vol. 2 + CD
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce