Wydawnictwo KUL
  Catalog » Commemorative Books » 9788380617322 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Historia, ludzie i miejsca. Księga pamiątkowa Profesora Henryka Gapskiego
[9788380617322]
120,00zł
Product unavailable

ed. Robert Kozyrski
ISBN:
978-83-8061-732-2
Pages: 812
Format: B5 (hard cover)
Year: 2019
Languages: Polish, English, Czech, French, German, Spanish


Spis treści

Życiorys prof. Henryka Gapskiego
Listy gratulacyjne:

- List Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika
- List Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego
- List Jego Ekscelencji Biskupa Diecezjalnego Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby
- List Jego Magnificencji ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
- List Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dr hab. Magdaleny Charzyńskiej-Wójcik, prof. KUL
- List Dyrektora Instytutu Historii KUL dra hab. Tomasza Nowickiego, prof. KUL
- List Dyrektora Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce dr hab. Agaty Mirek, prof. KU
- List władz Polskiej Grupy CIHEC przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
- Listy okolicznościowe i wspomnienia osobiste:
- S. Małgorzata Borkowska OSB 31
- Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv. 
- Stanisław Osmenda CSSH
- Ks. Leszek Surma
Bibliografia prac prof. Henryka Gapskiego
Bibliografia map opublikowanych przez prof. Henryka Gapskiego
Wykaz prac licencjackich, magisterskich i doktorskich powstałych na seminariach oraz udział w przewodach doktorskich i habilitacyjnych prof. Henryka Gapskiego
Tabula Gratulatoria
Informacje o autorach
Nicole Bouter
, Pierre-Roger Gaussin et le CERCOM. Une volonté européenne
Magdalena Charzyńska-Wójcik, O dwóch (nie)podobnych przekładach psałterza
Edyta Chomentowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski i jego środowisko na łamach "Kroniki Diecezji Przemyskiej"w latach 1918-1939
Roman Doktór, Między zagładą a końcem świata - Czesława Miłosza
"Piosenka o końcu świata"
Ołeh Duch, Przywileje fundacyjne dla żeńskich monasterów eparchii lwowskiej i przemyskiej w okresie nowożytnym
Andrzej Franciszek Dziuba, Bycie w Chrystusie - wokół przykazania miłości
Piotr Paweł Gach, Edukacja dziewcząt na ziemiach polskich pod koniec XVIII i na początku XIX w.
Edyta Gapska, Maciej P. Gapski, Przyzwoitość na marginesie demokracji
Marcin H. Gapski, Czy historykowi wypada łowić ryby? Kilka wędkarskich uwag na marginesie Roczników Jana Długosza
Ryszard Gapski, Programy ikonograficzno-treściowe wnętrz kościołów zakonnych na terenie Zakopanego
Patrycja Gąsiorowska, Trudne sąsiedztwo - przyczynek do dziejów klarysek i jezuitów w Krakowie w XVII wieku
Henryk Gmiterek, Dystrykt lubelski małopolskiej prowincji Kościoła ewangelickiego za dwu ostatnich Wazów (1632-1668)
Ludwik Grzebień, Polskie Loreto w Chodlu koło Lublina w XVII i XVIII wieku
Petr Hlaváček, "Gloria Polonorum". Český vikariát františkánů-observantů a polská otázka
Pál Attila Illés, Archidiecezja ostrzyhomska i jej duchowieństwo w połowie XIX wieku
Agnieszka Januszek-Sieradzka, Rozwój sieci parafialnej we wsiach królewskich lokowanych w widłach Wisły i Sanu w drugiej połowie XVI stulecia
Krzysztof Kaczmarek, Kilka świadectw święceń duchownych z diecezji poznańskiej z XV i XVI w.
Wojciech Kaczmarek, Teatr chrześcijański dzisiaj?
Grzegorz Klebowicz, Klasztory w przestrzeni miejskiej Przemyśla od średniowiecza do lat osiemdziesiątych XVIII stulecia
Piotr Kochanek, Rzymska latarnia morska (?) w Dover na tzw. mapie Richarda Gougha
Jan Kopiec, Zakony w diecezji wrocławskiej w świetle relacji "ad limina Apostolorum"z 1913 r.
Robert Kozyrski, O geografii historycznej Kościoła w KUL
Rafał Kubicki, Skład osobowy konwentu bernardynów w Nowem nad Wisłą w świetle raportów personalnych dla rejencji kwidzyńskiej z lat 1788-1812 393
Cezary Kuklo, Kościelne spisy wiernych jako źródło do badań nad modernizacją społeczeństwa polskiego w XIX wieku
Joanna Kumor-Mielnik, Subwencjonowanie przez państwo odbudowy kościołów i budynków parafialnych w diecezji lubelskiej po I wojnie światowej, na przykładzie Lublina i Chełma (na podstawie akt Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie)
Jan Lewandowski, "Sto najpiękniejszych pieśni polskich..."
Urszula Małgorzata Mazurczak, Fundator - uczony w polskim malarstwie tablicowym. Zagadnienia wybrane
Sławomir Mielnik, Struktura terytorialna Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego i ewangelicko-reformowanego w Polsce
Marek Miławicki, Prowincjałowie dominikańskiej Prowincji Galicji i Lodomerii św. Jacka. Prolegomena do badań prozopograficznych
Agata Mirek, Olga Nicińska, Zakony i zgromadzenia zakonne żeńskie w archidiakonacie i (archi)diecezji lubelskiej w latach 1426-2005
Antoni Mironowicz, Parafie prawosławne na terenie województwa ruskiego w II połowie XVI wieku
Jan Musiał, Stanisława Orzechowskiego principia ustrojowe kunsztownie wysłowione
Stanisław Nabywaniec, Römisch-katholische Kirche in dem österreichischen
Teilungsgebiet Polens (1772-1918)
Pablo de la Fuente de Pablo, Crimen y castigo. Comentarios al martirio de mosén Mariano Fages de Climent (1936)
Janusz Polaczek, DEXTERA DOMINI PERCUSSIT INIMICUM. Wyobrażenia plastyczne Jana III Sobieskiego jako rycerza chrześcijańskiego wobec tradycji heroicznego obrazowania
Leon Popek, Martyrologia duchowieństwa diecezji łuckiej w okresie II wojny światowej 1939-1945
Roland Prejs, Od delegatury arcybiskupiej do prałatury pilskiej.
Struktury kościelne w Niemczech na Pograniczu wielkopolsko-pomorskim w latach 1920-1945
Józef Puciłowski, Cztery dni prymasa Węgier kardynała Józsefa Mindszenty’ego
Irena Rolska, Fundacje artystyczne ks. Andrzeja Tarło (ok. 1580-1642),
kanonika krakowskiego, dziekana opatowskiego i proboszcza tarnowskiego
Waldemar Rozynkowski, Błogosławiony Jan z Łobdowa - życie, kult, patronat
Wiesław Sieradzan, Ericha Keysera (1893-1968) wkład w rozwój wiedzy o historii kartografii miast Prus Wschodnich i Zachodnich
Aleksander Krzysztof Sitnik, Kasata klasztoru bernardynów w Łowiczu (1806)
Stanisław A. Sroka, Nieznane związki Andrzeja Stadnickiego, kasztelana sanockiego († 1551) z węgierskimi Drugetami
Stanisław Stępień, Między Wschodem a Zachodem. Likwidacja i odrodzenie Kościoła Greckokatolickiego na Słowacji
Marian Surdacki, Handlarze i kupcy w staropolskim Urzędowie
Anzelm J. Szteinke, Franciszek Ponikowski OFM i o. Roman Jarzeński OFM ostatni reformaci klasztoru we Włocławku
Salezy B. Tomczak, Niższe seminaria duchowne w Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
Jan Walkusz, Pielgrzymki do Midland (Kanada, Ontario) jako forma integracji Polonii kanadyjskiej
Sławomir Wącior, Geography and the sonnet. Derek Walcott’s Caribbean cycle of Tales of the Island
Henryk Wąsowicz, Kilka technik liczenia komputystycznego mistrzów krakowskich
Maria Wrzeszcz, O Matce Bożej od Wykupu Niewolników 
Andrzej M. Wyrwa, "Medycyna duchowa"na morowe powietrze.
Krótkie uwagi do problemu
Ewa M. Ziółek, Ignacego Raczyńskiego "List o zacności religii Jezusa Chrystusa i o jej szacunku"- jeden, czy w trzech częściach?
István Zombori, A Czestochowai Szűz Mária tisztelete Szegeden a Ferences templomban

This product was added to our catalog on Monday 17 February, 2020.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 35 of 39 in category Commemorative Books  Next product
Customers who bought this product also purchased
Problemy wypowiedziane. XVI Warsztaty Młodych Edytorów
Problemy wypowiedziane. XVI Warsztaty Młodych Edytorów
Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka
Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956)
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956)
Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J1,19-2,11
Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J1,19-2,11
Klucz do człowieka
Klucz do człowieka
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce