Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373635791 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Logos i Ethos w Polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika
Logos i Ethos w Polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika
50,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym
[9788373635791]
35,00zł
23,00zł
You save: 12,00zł
Product unavailable

Piotr Stanisz
ISBN:
978-83-7363-579-1
Pages: 314
Format: B5
Year: 2007

Książka jest wkładem w dyskusję na temat możliwości realizacji art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Przedstawia ona i ocenia układowy system regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi, który został ukształtowany na podstawie włoskiego pierwowzoru tego przepisu konstytucyjnego (art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej z 22 grudnia 1947 r.). Do szczegółowych problemów poruszanych w pracy należą m.in. kryteria selekcji związków wyznaniowych dopuszczanych do rokowań, sposób prowadzenia negocjacji, specyfika procedury ustawodawczej znajdującej zastosowanie w odniesieniu do ustaw uchwalonych na podstawie porozumień, szczególne cechy tych ustaw oraz treść unormowań przyjętych w uzgodnieniu ze związkami wyznaniowymi i ich relacja do norm odnoszących się do grup religijnych, których sytuacja prawna nie została uregulowana w trybie dwustronnym.


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Kontekst historyczno-prawny
1. Zarys sytuacji prawnej związków wyznaniowych przed uchwaleniem konstytucji z 1947 roku
2. Kwestie wyznaniowe w pracach konstytuanty
3. Konstytucyjne podstawy włoskiego prawa wyznaniowego
4. Historia realizacji art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej
5. Podsumowanie

Rozdział II. Specyfika porozumień
1. Strony
2. Natura prawna
3. Funkcje
4. Przedmiot
5. Forma, struktura i stylistyka
6. Systematyka
7. Podsumowanie

Rozdział III. Zawarcie i wykonanie porozumień
1. Przystąpienie do rokowań
2. Sposób prowadzenia negocjacji
3. Przeniesienie treści porozumień do projektów ustaw
4. Podsumowanie

Rozdział IV. Formalna charakterystyka ustaw aprobujących porozumienia
1. Procedura legislacyjna
2. Ustawy aprobujące porozumienia w systemie źródeł prawa
3. Nowelizacja uzgodnionego reżimu prawnego
4. Uchylanie ustaw aprobujących porozumienia
5. Metody opracowywania norm wykonawczych
6. Podsumowanie

Rozdział V. Obowiązujące rozwiązania układowe
1. Zasady podstawowe
2. Szczegółowe gwarancje wolności praktykowania religii
3. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego
4. Status prawny jednostek organizacyjnych o charakterze wyznaniowym
5. Finansowanie działalności związków wyznaniowych
6. Działalność oświatowa i wychowawcza
7. Budynki służące celom kultowym oraz wyznaniowe miejsca pochówku
8. Ochrona dóbr kultury o charakterze religijnym
9. Podsumowanie

Zakończenie

Źródła

Literatura

Agreements concerning the regulation of relationships between the state and non-Catholic religious denominations in the Italian legal order

Intese per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica nelPordinamento giuridico italiano

This product was added to our catalog on Monday 09 July, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 673 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 14
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 14
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 10
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 10
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 9
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 9
$ Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 11
$ Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 11
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce