Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373635524 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 1/2007
[9788373635524]
21,00zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński
ISBN:
978-83-7363-552-4
Pages: 272
Format: B5
Year: 2007

SPIS TREŚCI

Od redakcji

STUDIA I ARTYKUŁY

WIESŁAW BAR, Małżeństwo czasowe w prawie szariatu i ustawodawstwie państw islamskich
Temporary marriage in the law of shariat and in the legislation of islamic states (summary)

JAN BIAŁOCERKIEWICZ
, Jurysdykcja państwa wobec cudzoziemców (wybrane aspekty)
State jurisdiction towards foreigners (summary)

MICHALINA DUDA
, Obowiązek zapłaty kwoty bezpodstawnie określonej w fakturze jako VAT
The obligation of paying the sum unduly defined as vat on an invoice (summary)

ELŻBIETA DYNIA
, Polityka regionalna UE i instrumenty wspierania rozwoju regionalnego (państw członkowskich)
Regional policy of the European Union and the instruments guiding the regional development of member states (summary)

MAŁGORZATA ŁUSZCZYŃSKA
, Prawo ponadustawowe jako podstawa systemu filozoficzno-prawnego Czesława Martyniaka
Natural law as the foundation of the legal and philosophical system of Czesław Martyniak (summary)

HENRYK MISZTAL
, Walor papieskiego aktu kanonizacji i beatyfikacji
The value of the papal act of canonisation and beatification (summary)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Protokół do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów o Prawach Kobiet w Afryce, przyjęty w Maputo dnia 11 lipca 2003 r. (tłum. Kinga Stasiak)

Arabska Karta Prawa Człowieka, przyjęta w Tunisie dnia 22 maja 2004 r. (tłum. Kinga Stasiak)

Ustawa Ukrainy o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy (tłum. Dorota Kępa, Leszek Ćwikła)

RECENZJE

Leszek Ćwikła, Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344-1795 (rec. Jerzy Flaga)

Robert Grzeszczak
, Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej (rec. Kinga Stasiak)

SPRAWOZDANIA

Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny (V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kultura i Prawo, Trewir, 18-19 IX 2006) (Wiesław Kacprzyk)

Cuius regio, eius religio? (Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin, 22-23 IX 2006) (Leszek Ćwikła, Marzena Lipska)

Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie (I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 19-20 X 2006) (Anna Haładyj)

Hominum causa omne ius constitutum est (Sesja naukowa z okazji Jubileuszu Pani Profesor dr hab. Alicji Grześkowiak, Lublin, 25 X 2006) (Małgorzata Gałązka)

Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania (Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu Pani Profesor dr hab. Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Łódź, 23-24 XI 2006) (Wojciech Sz. Staszewski)

Arcybiskup Jan Łaski jako Prymas Polski i mąż stanu (Sesja naukowa, Majdan Sopocki, 7 XII 2006) (Ryszard Mazurkiewicz)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Bibliografia pracowników Wydziału za rok 2000

This product was added to our catalog on Thursday 26 July, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 680 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce
$ Kontrola podatkowa. Geneza i rozwój procedury
$ Kontrola podatkowa. Geneza i rozwój procedury
Danina publiczna w służbie samorządu
Danina publiczna w służbie samorządu
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego
$ Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych
$ Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych
$ W służbie nauki prawa finansowego
$ W służbie nauki prawa finansowego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce