Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373636026 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucji państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej
[9788373636026]
26,00zł
Product unavailable

Krzysztof Orzeszyna
ISBN:
978-83-7363-602-6
Pages: 358
Format: B5
Year: 2007

Przedmiot rozważań został rozpatrzony w trzech częściach. Część pierwsza dotyczyła miejsca kościołów oraz organizacji filozoficznych i światopoglądowych w wielokulturowym społeczeństwie obywatelskim w procesie integracji w Europie. W części drugiej omówione zostały zasady konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczące stosunku tych państw do kościołów. Część trzecia dotyczyła zasad relacji między państwem a kościołami w traktatach Unii Europejskiej. (z Zakończenia)


SPIS TREŚCI


Wstęp

Część I
MIEJSCE KOŚCIOŁÓW ORAZ ORGANIZACJI FILOZOFICZNYCH I ŚWIATOPOGLĄDOWYCH W WIELOKULTUROWYM POŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM W PROCESIE INTEGRACJI W EUROPIE

ROZDZIAŁ I
TOŻAMOŚĆ KULTUROWA I RELIGIJNA EUROPY
1. Wymiar cywilizacyjno-geograficzny tożsamości europejskiej
1.1. Symboliczna warstwa znaczeniowa tożsamości europejskiej
1.1.1. Etymologiczna warstwa znaczenia słowa „Europa"
1.1.2. Etymologiczna warstwa znaczenia słowa „tożsamość"
1.2. Geograficzno-przestrzenna warstwa znaczeniowa tożsamości europejskiej
1.3. Współzależność wymiaru symbolicznego i przestrzennego
1.4. Tożsamość cywilizacyjna Europy i religie
1.4.1. Uniwersalizm cywilizacji europejskiej
1.4.2. Pośrednictwo czynnika religijnego w formowaniu tożsamości narodowych i regionalnych
1.4.3. Znaczenie tożsamości europejskiej w procesie integracji europejskiej

ROZDZIAŁ II
PRZESŁANKI OBECNOŚCI KOŚCIOŁÓW W SPOŁECZEŃSTWIE
DEMOKRATYCZNYM

1. Społeczeństwo obywatelskie
2. Przestrzeń publiczna
3. Naród a społeczeństwo obywatelskie
4. Znaczenie pluralizmu politycznego oraz jego instytucjonalizacja w społeczeństwie demokratycznym
4.1. Współczesne rozumienie pluralizmu
4.2. Ideologiczny i religijny wymiar pluralizmu politycznego
5. Relacje państwo - kościół w społeczeństwie demokratycznym
5.1. Wielowarstwowość wolności religijnej
5.2. Dziewiętnastowieczna idea rozdziału państwa i kościoła
5.3. Współczesne rozumienie rozdziału państwa i kościoła
5.4. Personalistyczna koncepcja społeczeństwa demokratycznego
6. Wnioski


Część II
ZASADY RELACJI MIĘDZY PAŃSTWEM A KOŚCIOŁAMI
W KONSTYTUCJACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ I
PAŃSTWA WYZNANIOWE W UNII EUROPEJSKIEJ

1. Republika Cypru
1.1. Zasady ustrojowe
1.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
2. Królestwo Danii
2.1. Zasady ustrojowe
2.2. Formy regulacji państwa do kościoła
3. Republika Finlandii
3.1. Zasady ustrojowe
3.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
4. Republika Grecji
4.1. Zasady ustrojowe
4.1.1. Góra Athos
4.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
5. Republika Malty
5.1. Zasady ustrojowe
5.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
6. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
6.1. Zasady ustrojowe
6.1.1. Anglia
6.1.2. Szkocja
6.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
6.2.1. Anglia
6.2.2. Szkocja

ROZDZIAŁ II
PAŃSTWA ŚWIECKIE W UNII EUROPEJSKIEJ Z RADYKALNYM ROZDZIAŁEM MIĘDZY PAŃSTWEM A KOŚCIOŁEM

1. Republika Francuska
1.1. Zasady ustrojowe
1.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
2. Królestwo Niderlandów (Holandia)
2.1. Zasady ustrojowe
2.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
3. Republika Irlandii
3.1. Zasady ustrojowe
3.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła

ROZDZIAŁ III
PAŃSTWA ŚWIECKIE W UNII EUROPEJSKIEJ Z ROZDZIAŁEM PRZYJAZNYM MIĘDZY PAŃSTWEM A KOŚCIOŁEM I WYRAŹNYM UZNANIEM POZYCJI PRAWNEJ KOŚCIOŁÓW Z RACJI HISTORYCZNYCH

1. Republika Austrii
1.1. Zasady ustrojowe
1.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
2. Królestwo Belgii
2.1. Zasady ustrojowe
2.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościół a
3. Republika Bułgarii
3.1. Zasady ustrojowe
3.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
4. Republika Francuska - departamenty: Dolny Ren, Górny Ren, Mozela
4.1. Zasady ustrojowe
4.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
5. Wielkie Księstwo Luksemburga
5.1. Zasady ustrojowe
5.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
6. Republika Litewska
6.1. Zasady ustrojowe
6.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
7. Republika Federalna Niemiec
7.1. Zasady ustrojowe
7.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
8. Republika Rumunii
8.1. Zasady ustrojowe
8.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
9. Królestwo Szwecji
9.1. Zasady ustrojowe
9.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła

ROZDZIAŁ IV
PAŃSTWA ŚWIECKIE W UNII EUROPEJSKIEJ Z ROZDZIAŁEM
PRZYJAZNYM MIĘDZY PAŃSTWEM A KOŚCIOŁEM BEZ WYRAŹNEGO UZNANIA POZYCJI PRAWNEJ JEDNEGO Z KOŚCIOŁÓW

1. Republika Czech
1.1. Zasady ustrojowe
1.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
2. Republika Estonii
2.1. Zasady ustrojowe
2.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
3. Królestwo Hiszpanii
3.1. Zasady ustrojowe
3.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
4. Republika Łotewska
4.1. Zasady ustrojowe
4.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
5. Rzeczpospolita Polska
5.1. Zasady ustrojowe
5.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
6. Republika Portugalii
6.1. Zasady ustrojowe
6.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
7. Republika Słowacji
7.1. Zasady ustrojowe
7.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
8. Republika Słowenii
8.1. Zasady ustrojowe
8.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
9. Republika Węgierska
9.1. Zasady ustrojowe
9.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
10. Republika Włoska
10.1. Zasady ustrojowe
10.2. Formy regulacji stosunków państwa do kościoła
11. Wnioski


Część III
ZASADY RELACJI MIĘDZY PAŃSTWEM A KOŚCIOŁAMI W TRAKTATACH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ I
PROBLEMATYKA RELIGIJNA W TRAKTATACH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ
1. Założenia Unii Europejskiej w dziedzinie religijnej
1.1. Poszanowanie i rozwój kultur państw członkowskich
1.2. Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich
2. Zasada pomocniczości i proporcjonalności
3. Orzecznictwo Europejskich Trybunałów w materii religijnej
3.1. Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
3.3.1. Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i religii
3.1.2. Ograniczanie prawa do wolności religii i przekonań
3.2. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

ROZDZIAŁ II
POLITYKA RELIGIJNA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC KOŚCIOŁÓW I ORGANIZACJI ŚWIATOPOGLĄDOWYCH

1. Stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów w Deklaracji nr 11 i Karcie Praw Podstawowych
1.1. Deklaracja nr 11 do Traktatu Amsterdamskiego w sprawie statusu kościołów i wspólnot światopoglądowych
1.2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
2. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
3. Wnioski

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia
I. Źródła
II. Literatura

Aneks

Summary

Contents

This product was added to our catalog on Tuesday 25 September, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 694 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju
Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju
Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa
Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa
Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim
Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim
$ Parricidium w prawie rzymskim
$ Parricidium w prawie rzymskim
Nabycie przynależności do Kościoła katolickiego
Nabycie przynależności do Kościoła katolickiego
Bigamia w prawie rzymskim
Bigamia w prawie rzymskim
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce