Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788373635975 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
$ Scio cui credidi
[9788373635975]
71,00zł
25,00zł
Oszczędzasz: 46,00zł
Produkt dostępny

Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin

red. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Zbigniew Krzyszowski, ks. Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak SVD
ISBN:
978-83-7363-597-5
Stron: 1326
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2007


SPIS TREŚCI

Od redaktorów

From the Editors

Listy gratulacyjne


I. Wokół osoby i myśli Jubilata

Curriculum vitae
Publikacje Księdza Profesora Mariana Ruseckiego
Prace naukowe napisane pod kierunkiem Księdza Profesora Mariana Ruseckiego
Ks. KRZYSZTOF GÓŹDŹ, Fascynacja chrześcijaństwem
Ks. TADEUSZ DOLA, Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej ks. Mariana Ruseckiego
Ks. CZESŁAW S. BARTNIK, Metoda znakowo-personalistyczna w ujęciu Profesora Mariana Ruseckiego
Ks. KRZYSZTOF GUZOWSKI, Personalizm Objawienia i wiary w ujęciu ks. prof Mariana Ruseckiego
Ks. JACENTY MASTEJ, Paschalna wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego w myśli teologicznej Księdza Profesora Mariana Ruseckiego
Ks. ANDRZEJ ANDERWALD, Znakowe ujęcia cudu we współczesnej teologii fundamentalnej. Koncepcja Księdza Mariana Ruseckiego
Ks. RYSZARD TOMCZAK, Ewolucja interpretacji funkcji cudów Jezusa w teologii XX wieku w ujęciu M. Ruseckiego
Ks. ZBIGNIEW KRZYSZOWSKI, Mysterium Ecclesiae w myśli naukowej Księdza Profesora Mariana Ruseckiego
Ks. KRZYSZTOF KAUCHA, Wiarygodność Kościoła i jej uzasadnianie w twórczości naukowej M. Ruseckiego
Ks. MAREK ŻMUDZIŃSKI, Martyrologiczny charakter prymatu Biskupa Rzymu w świetle publikacji M. Ruseckiego
IRENEUSZ S. LEDWOŃ OFM, Problematyka teologicznoreligijna w myśli ks. Mariana Ruseckiego


II. Demonstrationes: christiana, catholica et religiosa

Ks. MAREK SKIERKOWSKI, "Centrum jedności" teologii fundamentalnej
MAX SECKLER, Imrinsezistische Fundamentaltheologie. Der Paradigmenwechsel vom Hdrer des Wortes zum Begriff des Christentums im Werk Karl Rahners
RINO FISICHELLA, L'intelligenza del mistero
KARL H. NEUFELD, Wer hat die Wahrheit? Heutige Spannungen zwischen Glaube und Wissenschaften
CESAR IZQUIERDO, "Por que, Sefior, callaste?". Silencio ? hablar de Dios en la historia
Ks. GRZEGORZ DZIEWULSKI, Martyrologiczny charakter Objawienia, jego trwania i przekazu w historii
Ks. ŁUKASZ KAMYKOWSKI, Pismo Święte - słowo Boże - Objawienie. Biblia jako problem w teologii fundamentalnej - przyczynek do dyskusji
DARIUSZ SALAMON SCJ, Tradycja w polskiej myśli teologicznej
CZESŁAW TEKLAK OFM, Zarys marksistowskich badań nad Jezusem z Nazaretu ze szczególnym uwzględnieniem ich rozwoju w Polsce w okresie po drugiej wojnie światowej
Ks. JERZY CUDA, Społeczna niezbędność motywacyjnej funkcji cudu
KRYSTIAN KAŁUŻA, "Der Anruf Gottes". Uberlegungen zum Wunderverstandnis Karl Rahners
Ks. WOJCIECH TABACZYŃSKI, Chrystofanie wielkanocne w świetle psychologii i psychopatologii spostrzegania
Ks. JACEK ULIASZ, Nieustanna nowość argumentu martyrologicznego
Ks. DANIEL SWEND, Motywacyjny walor argumentacji teodycealnej w ujęciu Hansa Waldenfelsa
Ks. ADAM SZPONAR, Świadectwo życia kapłańskiego jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa w świetle pism Stefana kardynała Wyszyńskiego
JOHANN REIKERSTORFER, Christlicher Glaube in "postsakularer Gesellschaft"
ROMAN SŁUPEK SDS, Struktura najwyższej władzy w Kościele w ujęciu Yves'a Congara
Ks. ANDRZEJ NOWICKI, Dwunastu jako znak wspólnoty Jezusa Chrystusa
HERMANN J. POTTMEYER, Le dogme de Vatican I et Finvitation oecumenique du papę Jean-Paul II dans Ut unum sint
Ks. JAN PERSZON, Realizacja prymatu Biskupa Rzymu w dyskusji nad Ut unum sint Jana Pawła II
Ks. PAWEŁ RABCZYŃSKI, Określenie i rozpoznanie znaków czasu
HANS WALDENFELS, In der Schule des Heiligen Geistes. Zwischen Ressourcement und Aggiornamento
BP TADEUSZ PIKUS, Przesłanki wiarogodności ruskiego prawosławia w jego początkowym okresie
Ks. FILIP KRAUZE, Wątki teologicznofundamentalne w badaniach nad problemem nauka-religia
Ks. EDWARD CHAT, Teologia fundamentalna a religiologia
PIERO CODA, II dialogo tra le religioni e la fede cristiana
EUGENIUSZ SAKOWICZ, Wspólnototwórczy i aksjologiczny wymiar religii współczesnego świata
FRANCISZEK SOLARZ OFMConv, Soborowa refleksja nad zbawieniem niechrześcijan.
KRZYSZTOF KOŚCIELNIAK, Theological perspectives, pastoral approaches and problems in christian-muslim dialogue
Ks. ANDRZEJ S. WAŃKA, Stolica Apostolska wobec New Age


III. Quaestiones theologicae

Ks. ROMAN BARTNICKI, Wypowiedź o nadejściu królestwa Bożego (Mk 1, 15a; por. Mt 4, 17.23) jako program i centrum przepowiadania Jezusa
BP MIECZYSŁAW CISŁO, Świeccy są Kościołem. Z teologii laikatu
Ks. ANDRZEJ CZAJA, Duch Święty w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Próba ukazania bogactwa myśli
Ks. BOGDAN CZESZ, Teologia wniebowstąpienia Pańskiego w nauczaniu kaznodziejskim Ojców Kościoła
STANISŁAW DĄBEK, Magnificat Mikołaja z Radomia w aspekcie duchowości devotio moderna
ANDRZEJ DERDZIUK OFMCap, Istotne aspekty posłuszeństwa w Kościele
BP ANDRZEJ F. DZIUBA, Służebność społeczno-kulturowa Kościoła w Polsce w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II
Ks. WŁADYSŁAW GŁOWA, Oficjum rymowane o św. Wacławie Adest dies laetitiae jako przejaw kultu jednego z czterech głównych patronów Polski
LEONARD GÓRKA SVD, Chrystus światłością narodów. Ekumeniczne wyzwanie dla ewangelizacji
STANISŁAW GRODŹ SVD, Stare wino w stare bukłaki czy młode wino w nowe bukłaki? Re-konstrukcja chrześcijaństwa w Ghanie
MAŁGORZATA GRZENIA, Chrystus jedynym Odkupicielem w świetle nauczania Jana Pawła II
Ks. RYSZARD KAMIŃSKI, Udział katolików w życiu publicznym. Aspekt teologicznopastoralny zagadnienia
Ks. CZESŁAW KRAKOWIAK, Niedzielna Eucharystia i celebracja sakramentów świętych
Ks. JÓZEF KRASIŃSKI, Kardynał John Henry Newman - konwertyta i eklezjolog
Ks. JÓZEF KUDASIEWICZ, Gatunek literacki opisu zwiastowania Pańskiego (Łk 1, 26-38)
JÓZEF KULISZ SJ, Intelektualny apostolat jezuitów w rozumieniu Teilharda de Chardin
HUGOLIN H. LANGKAMMER OFM, Christologie im Neuen Testament: Fragen und Antworten
ANDREA MILANO, II paradosso persona
Ks. JERZY MISIUREK, Podstawy i wartości kultu Serca Jezusa w świetle wypowiedzi Jana Pawła II
Ks. HENRYK MISZTAL, Cud w rozumieniu prawa kanonizacyjnego
ANDRZEJA. NAPIÓRKOWSKI OSPPE, Kultura: duchowością człowieka eklezjalnego
ANTONI J. NOWAK OFM, Deus caritas est w nauczaniu bł. Jana Dunsa Szkota OFM
Ks. SŁAWOMIR NOWOSAD, Kościelno-teologiczne fundamenty anglikanizmu
Ks. ANTONI PACIOREK, "Zmartwychwstał..." - orędzie wielkanocne w przekazie św. Mateusza (28, 1-8)
WALDEMAR PAŁĘCKI MSF, Zwyczaj ogłaszania Paschy i świąt ruchomych w liturgii Kościoła rzymskiego
Ks. KAZIMIERZ PANUŚ, Konferencje Notre-Dame - szczególny rodzaj kazania apologetycznego
Ks. IRENEUSZ PAWLAK, Odnowa muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II kontynuacją reformy trydenckiej
ANDRZEJ PIETRZAK SVD, Inkulturacja w ujęciu Michaela Amaladossa
Ks. JAROSŁAW M. POPŁAWSKI, Powołanie prezbitera i trudności w jego odczytaniu
Ks. WIESŁAW PRZYGODA, Działalność charytatywna Kościoła w świetle encykliki Benedykta XVI Deus caritas est
Ks. CZESŁAW RYCHLICKI, Chrześcijanin wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych
Ks. WALERIAN SŁOMKA, Teologiczne i antropologiczne przesłanki encykliki Benedykta XVI Deus caritas est
HELENA SŁOTWIŃSKA, Odkrywanie chrześcijańskiego powołania w katechezie
Ks. MARIUSZ SZRAM, Judeochrześcijańska chrystologia Imienia a tytuły chrystologiczne we wczesnej patrystyce
URSZULA SZWARC, Znaczenie terminu 'ójeb w tekście Pwt 32, 1-43
JERZY SZYMIK, Theologie. Scientia fidei, c'est-a-dire scientia sui generis
Ks. ANTONI TRONINA, "Objawienie Nemroda" w tradycji syryjskiej
Ks. STANISŁAW URBAŃSKI, Bogdan Jański - twórca polskiej szkoły duchowego odrodzenia narodu
Ks. MAREK WIELGOSZ, KS. ZBIGNIEW WIT, KS. Wojciech Danielski - świadek tajemnic Pana
BP JÓZEF WRÓBEL SCJ, Eklezjalny wymiar troski o zdrowie człowieka
Ks. MIROSŁAW S. WRÓBEL, Bóg objawiający się synom Abrahama w świetle konstytucji Dei verbum
Ks. MAREK T. ZAHAJKIEWICZ, Wzór świętej osoby prezentowany w średniowiecznym duszpasterstwie polskim
Ks. ZYGMUNT ZIELIŃSKI, Wykładnia czy interpretacja prawd wiary?


IV. Varia

Ks. JERZY BAGROWICZ, Czy są nam potrzebne autorytety w nauce i wychowaniu? Relacja mistrz-uczeń
SABINA BOBER, Czy historyk Kościoła musi być teologiem?
Ks. TADEUSZ DZIDEK, SYLWIA STEMPIN, Transcendencja człowieka w filmach Michelangela Antonioniego
ZYGMUNT HAJDUK SDS, Aksjologiczna neutralność nauki. Studium metodologiczne
Ks. MIROSŁAW KALINOWSKI, Zarządzanie bezpieczeństwem w środowiskach akademickich. Uzasadnienie współpracy policji i szkół wyższych
Ks. STANISŁAW KOWALCZYK, Heglowsko-marksistowska koncepcja dialektyki jako teorii bytu
Ks. ZDZISŁAW KROPLEWSKI, Warunki racjonalności argumentacji wewnątrzreligijnej. Próba systematyzacji
Ks. ADAM KUBIŚ, Umowy o współpracę Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie (1954-1982)
ZDZISŁAW KUPISIŃSKI SVD, Badania Katedry Historii i Etnologii Religii KUL nad religijnością ludową w Polsce
LUDWIK MADEJ, Lonergan's universe of discourse
Ks. JANUSZ MARIAŃSKI, Religia i moralność we współczesnym świecie - utożsamianie czy rozdzielanie?
Ks. PIOTR MOSKAL, Bóg albo absurd? Komentarz do stanowiska Mieczysława A. Krąpca
Ks. STANISŁAW NABYWANIEC, Polityka narodowościowa Ukraińców względem Łemków
Ks. ANDRZEJ SOŁTYS, Poznanie u podstaw wyróżnienia dziedzin kultury klasycznej
Ks. JÓZEF TUREK, Możliwości teistycznych preferencji w filozoficznych wyjaśnieniach kosmicznych koincydencji
HENRYK WĄSOWICZ, Róża i wiersz z krakowskiego komputu
ZOFIA J. ZDYBICKA USJK, Udział filozofii w określaniu prawdziwości religii
Ks. STANISŁAW ZIĘBA, Neolityczny fenomen człowieka
HENRYK ZIMOŃ SVD, Pogrzeb wtórny u ludu Konkomba z północnej Ghany

Wykaz skrótów

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 28 wrzesień 2007.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 37 z 390 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Człowiek w reflekcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii
Człowiek w reflekcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii
Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności
Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności
$ Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę
$ Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę
$ Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli
$ Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 3
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 3
$ Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
$ Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce