Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377023129 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Księga pism i regestów plebanów mirskich 1832-1836 w diecezji wileńskiej
Księga pism i regestów plebanów mirskich 1832-1836 w diecezji wileńskiej
34,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II
[9788377023129]
34,00zł
Product available

ks. Andrzej Kiciński
ISBN:
978-83-7702-312-9
Pages: 472
Format: B5
Year: 2011 (2nd edition)
Language: Polish

Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną opiera się przede wszystkim na Piśmie Świętym, które uczy, że każdy człowiek został stworzony "na obraz Boży (Rdz 1,27) i jest zdolny do poznania oraz miłowania swego Stwórcy (por. KDK 12). Termin "katecheza" pochodzi od greckiego czasownika katecheo: "wołać z góry", ale również: "wywołać echo". Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną jest trudnym wyzwaniem wywołania echa słowa Bożego: "A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre"(Rdz 1,31).


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP


ROZDZIAŁ PIERWSZY
Teologiczno-psychopedagogiczne podstawy katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną

I. Podstawy teologiczne katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Chrystocentryzm w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną
1.1. Katecheza jako spotkanie Chrystusa z człowiekiem
1.2. Katecheza jako spotkanie człowieka z Chrystusem

2. Teocentryzm w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.1. Katecheza ukazaniem drogi przez Chrystusa do Ojca w Duchu Świętym
2.2. Katecheza ukazywaniem tajemnicy Boga przychodzącego do człowieka

3. Eklezjocentryzm w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną
3.1."Kościół tworzy katechezę" - Kościół jako podmiot katechezy
3.2. "Katecheza tworzy Kościół" - Kościół jako przedmiot i cel katechezy

II. Wskazania Magisterium Kościoła dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Troska Kościoła o osoby z niepełnosprawnością intelektualną
1.1. Troska o osoby z niepełnosprawnością intelektualną wypływająca z wierności Słowu Bożemu
1.2. Troska o osoby z niepełnosprawnością intelektualną wypływająca z zasad ogólnoludzkich

2. Troska Kościoła o środowiska życia osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.1. Troska Kościoła o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w procesie inkulturacji wiary
2.2. Troska Kościoła o rodzinę osoby z niepełnosprawnością intelektualną

3. Troska Kościoła o katechezę osób z niepełnosprawnością intelektualną
3.1. Troska Kościołów lokalnych o katechezę osób z niepełnosprawnością intelektualną
3.2. Troska Kościoła w Polsce o katechezę osób z niepełnosprawnością intelektualną

III. Psychopedagogiczna charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Charakterystyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
1.1. Klasyczna charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
1.2. Współczesne poszukiwania charakterystyki osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
1.3. Recepcja wskazań psychopedagogicznych w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

2. Charakterystyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymi znacznym
2.1. Charakterystyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
2.2. Charakterystyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym
2.3. Recepcja wskazań psychopedagogicznych w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

3. Charakterystyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
3.1. Klasyczna charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
3.2. Współczesne poszukiwania charakterystyki osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
3.3. Recepcja wskazań psychopedagogicznych w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim


ROZDZIAŁ DRUGI
Środowiska katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną

I. Rodzina środowiskiem katechezy
1. Rodzice dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
1.1. Reakcja rodziców na niepełnosprawność intelektualną dziecka
1.2. Postawy środowiska wobec rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
1.3. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i wychowanie religijne

2. Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.1. Trudności w życiu rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.2. Atmosfera wychowawcza rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.3. Konieczność wsparcia rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną

3. Katecheza rodzinna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
3.1. Rodzina dziecka z niepełnosprawnością intelektualną pierwszym środowiskiem doświadczenia wiary
3.2. Rodzina dziecka z niepełnosprawnością intelektualną - domowym Kościołem
3.3. Wyzwania pastoralne wobec katechezy rodzinnej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

II. Parafia środowiskiem katechezy
1. Katecheza parafialna osób z niepełnosprawnością intelektualną
1.1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnocie parafialnej
1.2. Wyzwania stojące przed parafią jako środowiskiem katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną
1.3. Wyzwania pastoralne wobec katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.1. Katecheza przed bierzmowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.2. Katecheza przed Pierwszą Komunią Świętą osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.3. Katecheza przed przystąpieniem do sakramentu pokuty i pojednania osób z niepełnosprawnością intelektualną

3. Programy i pomoce dydaktyczne do katechezy parafialnej osób z niepełnosprawnością intelektualną
3.1. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną według Z. Rybarczyk
3.2. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną według W Gałczyńskiej
3.3. Katecheza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną według K. M. Lauscha

III. Szkoła specjalna środowiskiem katechezy
1. Szkoła specjalna środowiskiem wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
1.1. Struktura szkolnictwa specjalnego w Polsce
1.2. Założenia edukacji w szkole specjalnej
1.3. Zadania szkoły specjalnej

2. Katecheza w szkole specjalnej
2.1. Podstawa katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną w szkole
2.2. Założenia katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną w szkole
2.3. Zadania katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną w szkole

3. Programy i podręczniki do nauki religii w szkołach specjalnych
3.1. Program nauczania religii dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim
3.2. Programy podręczniki metodyczne i karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
3.3. Propozycja wychowania religijnego osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim


ROZDZIAŁ TRZECI
Dydaktyka katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną

I. Osobowość pedagoga i katechety oraz ich posługa osobom z niepełnosprawnością intelektualną
1. Pedagog specjalny
1.1. Kształcenie pedagogów specjalnych
1.2. Kwalifikacje pedagogów specjalnych
1.3. Osobowość pedagoga specjalnego

2. Katecheta specjalny
2.1. Kształcenie katechetów
2.2. Kwalifikacje katechety
2.3. Osobowość i funkcje katechety

II. Zasady wychowania i nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
1. Zasady postępowania dydaktycznego
1.1. Tradycyjna typologia zasad postępowania dydaktycznego
1.2. Typologia zasad nauczania wynikająca z koncepcji dialogu edukacyjnego

2. Zasady edukacji i rewalidacji
2.1. Układ schematyczny zasad edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych
2.2. Układ systemowy zasad edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych

3. Zasady dydaktyczne w katechezie
3.1. Kierunki rozwoju zasad dydaktycznych w katechezie
3.2. Kierunki rozwoju zasad dydaktycznych w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną

III. Metody nauczania i wspomagania rozwoju religijnego osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Metody organizacji zajęć
1.1. Metody ośrodków pracy
1.2. Metoda organizacji zajęć według M. Montessori
1.3. Metoda behawioralna organizacji zajęć

2. Metody aktywnego nauczania-uczenia się
2.1. Metody rehabilitacji i wspierania rozwoju
2.2. Metody postępowania wychowawczego

IV. Środki dydaktyczne w nauczaniu i wychowywaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Klasyfikacja środków dydaktycznych
1.1. Funkcje środków dydaktycznych
1.2. Zasady stosowania środków dydaktycznych

2. Przykłady zastosowania środków dydaktycznych w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.1. Przykład zastosowania tradycyjnych środków dydaktycznych
2.2. Przykłady zastosowania nowych środków dydaktycznych

ZAKOŃCZENIE

ANEKSY
I. Propozycja Z. Rybarczyk. Przyjdź, Panie Jezu!
II. Z. Rybarczyk - rachunek sumienia według Dziesięciu przykazań
III. Z. Rybarczyk - rachunek sumienia według Przykazań kościelnych
IV. Z. Rybarczyk - rachunek sumienia z grzechów głównych
V W. Gałczyńska. Mów do nas Paniejezu
VI. W. Gałczyńska - rachunek sumienia nr 1
VII. W. Gałczyńska - historie biblijne
VIII. W. Gałczyńska - rachunek sumienia nr 2
IX. W. Gałczyńska - rok liturgiczny
X. K. M. Lausch. I rok katechizacji przedkomunijnej. Tematyka katechez
XL K. M. Lausch. II rok katechizacji przedkomunijnej. Tematyka katechez
XII. K. M. Lausch. Materiały dla katechizacji grupy komunijnej. Tematyka katechez

BIBLIOGRAFIA
I. Źródła
1. Dokumenty Soboru Watykańskiego II
2. Nauczanie papieży
3. Dokumenty Stolicy Apostolskiej
4. Dokumenty Kościoła w Polsce
5. Dokumenty Kościołów partykularnych w innych krajach
6. Programy i pomoce katechetyczne
7. Dokumenty państwowe
7.1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)
7.2. Rozporządzenia wykonawcze
8. Dokumenty prawa międzynarodowego

II. Literatura przedmiotu
1. Literatura z zakresu katechezy i duszpasterstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. Literatura z zakresu psychologii i pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

III. Literatura pomocnicza
1. Słowniki i leksykony
2. Strony internetowe

SPIS TABEL I RYSUNKÓW
1. Spis tabel
2. Spis rysunków

INDEKS OSÓB

SUMMARY

This product was added to our catalog on Tuesday 25 October, 2011.
Reviews
Previous product  Product 42 of 352 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 4. Dzieci: Rodzina i społeczeństwo w nowym tysiącleciu
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 4. Dzieci: Rodzina i społeczeństwo w nowym tysiącleciu
e-book: Sens życia - wartości - religia. Studium socjologiczne
e-book: Sens życia - wartości - religia. Studium socjologiczne
Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła
Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła
Hermeneutyka osoby
Hermeneutyka osoby
Zeszyty Naukowe KUL 4/2016
Zeszyty Naukowe KUL 4/2016
Verbum vitae 21 (2012). Jak wychowywać?
Verbum vitae 21 (2012). Jak wychowywać?
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce