Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788373636408 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Obraz i żywioły
[9788373636408]
42,00zł
20,00zł
You save: 22,00zł
Product available

ed. Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak
ISBN:
978-83-7363-640-8
Pages: 488
Format: B5 (hard cover)
Year: 2008

Żywioły, przenikając życie biologiczne na ziemi i mistyczno-duchowe człowieka, wyzwalają potęgę wyobraźni i skłaniają zarazem do pokory i odczuwania nicości istnienia wobec Istoty. Uczą tego Biblia, teologia i duchowość, filozofia, ale i sama rzeczywistość. Z pozornego jedynie oddalenia od tych dyscyplin wyłaniają się obrazy żywiołów przekazane w sztukach plastycznych: wyobrażenia potopu, ziemi, skał, minerałów, a także światła, które nie jest tylko spalającym ogniem. Szeroki horyzont, jaki zakreślają żywioły zarówno w sferze doświadczenia religijnego, estetycznego, jak i poznania świata i kosmosu, przenika stałe dążenie człowieka do pogłębienia swojej wiedzy. W takim też wzajemnym ubogaceniu się, dzięki prezentacji własnych dociekań badawczych, spotykają się badacze, tropiący tajemnice przyrody - siłę żywiołów. (z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne Rektora KUL (STANISŁAW WILK SDB)

Wprowadzenie (MAŁGORZATA URSZULA MAZURCZAK)   

STANISŁAW ZIĘBA: Człowiek syntezą czterech żywiołów   
Man as a synthesis of the four elements   

Ks. STANISŁAW KOBIELUS: Żywioł wody jako szata zasłaniająca nagość Chrystusa w przedstawieniach Chrztu w Jordanie
The element of water as a robę covering Christ's nakedness in depictions of His baptism in the Jordan

TERESA PASZKOWSKA: Żywioły jako środek wyrazu dla doświadczeń duchowych (studium teologiczno-duchowościowe)
Les elements de la naturę comme expression de l'experience religieuse    

WANDA BAJOR: Immanencja czy transcendencja człowieka wobec żywiołów. Starożytność i średniowiecze
Immanenz oder Transzendenz des Menschen gegeniiber den Elementen. Antike und Mittelalter  

ZOFIA CIEĆKIEWICZ: Liczba cztery, czyli cztery żywioły   
Number four - a symbol of four elements   

ARKADIUSZ ADAMCZUK: Potop w ilustracji biblijnej od XV do XVIII wieku
Deluge in biblical illustrations XV-XVIII

GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA: Światło w ikonie jako źródło Bożej energii   
Light in the icon as the source of Devine energy  

MARIA MAŚLANKA-SORO: Charakter, symbolika i funkcja żywiołów w Boskiej Komedii Dantego
Le forze naturali, la loro funzione e dimensione simbolica nella Divina Commedia di Dante

KAROLINA TARGOSZ: Cztery żywioły w scenografii barokowej na przykładzie teatru operowego Władysława IV (1628-1648)
The four elements in the Baroąue theatre after example of the King Władysław IV opera (1628-1648)    

MAREK JAKUBÓW: Piękne żywioły. Postrzeganie zjawisk naturalnych w niemieckojęzycznej literaturze XIX wieku
Schóne Elemente. Die Wahrnehmung der Naturelemente in der deutschsprachigen Titeratur des 19. Jahrhunderts

MAŁGORZATA MATECKA: Żywioły wodne w twórczości Nikołaja Rimskiego-Korsakowa

PAWEŁ MATYASZEWSKI: Żywioł krwi, czyli mistyka wojny według Josepha de Maistrea   
Uelement du sang ou la mystiąue de la guerre selon Joseph de Maistre

ADAM KUNYSZ: Żywioł wody i jego funkcje w powieściach Virginii Woolf Do latarni morskiej i Krainie wód Grahama Swifta   
The element of water and its functions in V. Woolf’s To the Lighthouse and G. Swift's Waterland    

MAŁGORZATA URSZULA MAZURCZAK: Skały i kamienie w niderlandzkich krajobrazach malarskich XV-XVI wieku. Figury symboliczne czy odwzorowania tego co realne?
Stone, rock in the XVth century painting. Realism or a symbolic figurę of a stone, rock in the landscape of table Netherlandic painting   

KRYSTYNA MOISAN-JABŁOŃSKA: Obecność czterech żywiołów w polskiej sztuce XVII wieku
Ta presence des quatre elements dans 1'art polonais du XVIP siecle   

MAŁGORZATA ŻAK: Prezentacja żywiołu ziemi i wody na wybranych przykładach ogrodów w sztuce średniowiecznej  
The element of earth and water in pictorial Medieval gardens

MAŁGORZATA MILECKA: Znaczenie wody w działalności ojców cystersów w Polsce
The significance of water in the activities of the cistercians in Poland   

ZBIGNIEW BORKOWSKI: Żywioły jako siły kreujące krajobrazy
Elements as strengths creating landscapes   

MAREK KAMOLA, ANDRZEJ TYRAWSKI: Las a cztery żywioły
Forests and elements

MONIKA JANKIEWICZ-BRZOSTOWSKA: Wybrane średniowieczne wyobrażenia związane z żywiołem powietrza   
Selected mediaeval concepts regarding the element of air   

Ks. WOJCIECH ZDON: Żywioł narzędziem w ręku Boga. Wizje potopu w obrazach olejnych J.M.W. Turnera    
Die Elemente ais Werkzeug in Gottes Hand Visionen der Sintflut in den Ólbildern von J.M.W. Turner

BOŻENA NOWORYTA-KUKLIŃSKA: Znaki na niebie w scenach misterium paschy gdańskiego retabulum Mistrza Michała   
Die Zeichen am Himmel in den Szenen des Paschamysteriums des Danziger Retabels von Meister Michael   

SEWERYN ADAM KUTER: Żywiołowość włoskich obrazów Zaślubin Maryi z Józefem (XIV-XVI w.) - wpływ obyczajowości na sztukę sakralną
Die Grundziige der italienischen Bilder der Vermahlung Mariae mit Joseph des 14.-16. Jahrhunderts unter der Berucksichtigung des Einflusses des Brauchtums auf die sakrale Kunst

BEATA PURC-STĘPNIAK: Woda śmierci - woda życia. Moc i potęga wody w malarstwie europejskim od XV do XVII wieku
Water of death - Water of life. The power and force of water in european painting of XV-XVII century

MARIAN KUTZNER: Rzeczywistość rzeki i jej imaginacyjne obrazy artystyczne   
Reality of the river and its imagining

This product was added to our catalog on Monday 03 March, 2008.
Reviews
Previous product  Product 16 of 356 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Zmiany awifauny lęgowej zieleni miejskiej Lublina w latach 1982-2007 oraz ich przyczyny
$ Zmiany awifauny lęgowej zieleni miejskiej Lublina w latach 1982-2007 oraz ich przyczyny
$ Czesław Zgorzelski - Uczony i Wychowawca
$ Czesław Zgorzelski - Uczony i Wychowawca
Mistrz Twardowski w romantyzmie. Próba mitobiografii
Mistrz Twardowski w romantyzmie. Próba mitobiografii
$ Na ścieżkach neuronauki
$ Na ścieżkach neuronauki
$ Stary Testament a religie
$ Stary Testament a religie
$ Scripta Biblica et Orientalia 2(2010)
$ Scripta Biblica et Orientalia 2(2010)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce