Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Theology » 9788373636651 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
[9788373636651]
27,30zł
Product unavailable

Studia Biblica Lublinensia II

Krzysztof Mielcarek
ISBN:
978-83-7363-665-1
Pages: 314
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish

Zagadnienie onomastyki greckiej dotyczącej Jerozolimy w literaturze epoki hellenistycznej okazało się tematyką bogatą pod względem językowym, historycznym i teologicznym. Z pozoru proste zestawienie dwóch toponimów świętego miasta przyniosło w efekcie szeroką panoramę literackich i teologicznych sensów, które w pierwszym kontakcie z tekstem nie były wcale oczywiste. (z Zakończenia)


SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Łukaszowa koncepcja dwóch nazw Jerozolimy
1. Dotychczasowe próby rozstrzygnięcia onomastyki jerozolimskiej w Łk-Dz

2. Teologiczne wymiary Jeruzalem - jerozolima w dziele Łukaszowym
A. Jeruzalemw Ewangelii św. Łukasza
a. Jeruzalem i świątynia
b. Mesjańskie obietnice i tożsamość Mesjasza wobec Jeruzalem
c. Droga do Jeruzalem
d. Jeruzalem jako metafora ludu
B. Jerozolima w Ewangelii św. Łukasza
C. Jeruzalem w Dziejach Apostolskich
a. Jeruzalem i świątynia
b. Kontynuacja misji Mesjasza w działalności apostołów i w życiu Kościoła
c. Mieszkańcy Jeruzalem
D. Jerozolima w Dziejach Apostolskich
a. Geograficzne użycie nazwy hellenistycznej
b. Teksty mające warianty konkurencyjne z Jeruzalem lub budzące wątpliwości
c. Jerozolima w ostatniej sekcji Dziejów Apostolskich

Rozdział II
Analiza onomastyki jerozolimskiej w księgach LXX zawierających obydwie formy nazwy miasta
1. Jeruzalem - Jerozolima w Tb
A. Wprowadzenie i kontekst historyczno-literacki
B. Wątek narracyjny Księgi Tobiasza
a. Część wstępna (Tb 1,1-3,17)
b. Podróż Tobiasza (Tb 4,1-12,22)
c. Modlitwy końcowe i epilog
C. Analiza wybranych tekstów
a. Tb 1,4-8
b. Tb 5,14b
c. Tb 13,9-18
d. Tb 14,4-7

2. Obrazy i konteksty Jeruzalem - Jerozolima w 3 Ezd
A. Wprowadzenie i kontekst historyczno-literacki
B. Wątek narracyjny 3 Ezd ze świętym miastem w tle
C. Frazeologia 3 Ezd związana ze świętym miastem
a. Święte miasto Jeruzalem
b. Jerozolima - centrum kultu i przedmiot kary

3. Obrazy i konteksty Jeruzalem - Jerozolima w 1 Mch
A. Wprowadzenie i kontekst historyczno-literacki
B. Wątek narracyjny 1 Mch
C. Frazeologia 1 Mch związana ze świętym miastem
a. Święte miasto Jeruzalem
b. Jerozolima - miasto widziane oczami pogan i diaspory
D. Onomastyka 2 Mch i teologia księgi związana z świętym miastem

Rozdział III
Nazwa semicka i hellenistyczna w źródłach pozabiblijnych

1. Jeruzalem w hellenistycznych tekstach żydowskich
A. Jeruzalem w apokryfach
B. Filon Aleksandryjski i Józef Flawiusz o Jeruzalem

2. Jerozolima w literaturze hellenistycznej
A. Niezależne źródła pogańskie
B. Źródła pogańskie w dziełach żydowskich i chrześcijańskich
C. Źródła żydowskie

Rozdział IV
Onomastyka świętego miasta na tle wydarzeń epoki
1. Jerozolima w epoce perskiej i hellenistycznej
A. Od monarchii przez dyarchię do hierokracji
B. Rola arcykapłana
C. Ustrój społeczności świątynnej

2. Powstanie świątyni w Leontopolis i jej znaczenie w kształtowaniu nazewnictwa świętego miasta
A. Świątynia w Leontopolis i jej kontekst historyczny
a. Tożsamość Oniasza
b. Hellenizacja Jerozolimy
c. Reforma Jazona i jej konsekwencje
d. Chronologia i historia świątyni w Leontopolis
B. Teologiczne i polityczne znaczenie świątyni egipskiej
w kontekście onomastyki jerozolimskiej
a. Symbolika świątyni w Leontopolis
b. Świątynia Boga Izraela w Leontopolis czy w Jerozolimie?

Rozdział V
Teologia świętego miasta w Łk-Dz na tle Starego Testamentu i Ewangelii synoptycznych
1. Jeruzalem - Jerozolima w Starym Testamencie
A. Dziedzictwo Dawida i dawne obietnice Boga Izraela
B. Siedziba Boga - miasto-świątynia
C. Symbol mieszkańców i całego ludu
D. Miasto grzeszne i ukarane
E. Jeruzalem odnowione

2. Łukaszowe inspiracje w teologii Jeruzalem - Jerozolima

Zakończenie

Summary in English

Bibliografia

Wybór tekstów źródłowych
Skorowidz tekstów biblijnych i pozabiblijnych
Skorowidz autorów
Skorowidz ważniejszych terminów greckich
Table of Contents

Current Reviews: 1
This product was added to our catalog on Friday 14 March, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 262 of 346 in category Theology  Next product
Studia Biblica Lublinensia - Pozostałe książki z serii:
$ Il peccato di Gabaa. Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia
$ Il peccato di Gabaa. Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia
10,00zł
$ Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii
$ Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii
15,00zł
$ Królestwo Boże jest wśród Was. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej
$ Królestwo Boże jest wśród Was. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej
8,00zł
$ Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic. Społeczno-geograficzny wymiar Łukaszowego uniwersalizmu zbawczego w Dz 8,25-40
$ Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic. Społeczno-geograficzny wymiar Łukaszowego uniwersalizmu zbawczego w Dz 8,25-40
15,00zł
$ Soteriologiczna metafora wody w księdze Izajasza
$ Soteriologiczna metafora wody w księdze Izajasza
11,00zł
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
15,00zł

Customers who bought this product also purchased
$ Wszechświat matematyczny
$ Wszechświat matematyczny
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
$ Świętego Bonawentury teologia historii (oprawa miękka)
$ Świętego Bonawentury teologia historii (oprawa miękka)
Drzewo kosmiczne Izraela w tekstach Ez 31 i Dn 4,7-14. Studium literacko-teologiczne
Drzewo kosmiczne Izraela w tekstach Ez 31 i Dn 4,7-14. Studium literacko-teologiczne
Moralność objawiona w Biblii
Moralność objawiona w Biblii
Nazwać dobro po imieniu. Sumienie w anglikańskiej teologii moralnej
Nazwać dobro po imieniu. Sumienie w anglikańskiej teologii moralnej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce