Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373637535 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
68,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa
[9788373637535]
46,20zł
14,00zł
You save: 32,20zł
Product available

ks. Stanisław Dyk
ISBN:
978-83-7363-753-5 (2nd edition)
Pages: 448
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish

Misteriów Jezusa nie da się zrozumieć w sposób czysto intelektualny, lecz domagają się one pokory i pełniejszego wniknięcia w nie przez wiarę. Należy raczej zatrzymać się w obliczu danego wydarzenia, danych słów, danego czynu, nasłuchując, ucząc się, adorując i okazując posłuszeństwo. [...] Nasze pojęcia i słowa są konieczne do wyrażenia i komunikowania Chrystusa, lecz należy pamiętać, że to On sam jest ostatecznym i objawiającym Słowem. "Chrystusa nie można określić za pomocą naszych miar. Przychodzi on ze sfery nieznanej. Jest Kimś niezwykłym, kto przez swoich posłańców objawia nam to czy owo znamię swojej istoty, sam jednak przekracza wszelkie znamię i wszelki zarys. Jest Tym, o którym mówią synoptycy i Paweł, i Jan, i Piotr, i Jakub, i Juda, ale każdy z nich czyni to, nieporadnie się jąkając". (R. Guardini; z rozdziału piątego)


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I: TEOLOGICZY SENS MISTERIÓW ŻYCIA JEZUSA

1. Biblijne znaczenie terminu „misterium"
1.1. Mystérion w Starym Testamencie
1.2. Misteria Jezusa w Ewangeliach synoptycznych
1.3. Chrystologiczne znaczenie „misterium" w listach św. Pawła

2. Rozwój kościelnej refleksji nad misteriami życia Jezusa
2.1. Misteria życia Jezusa w teologii systematycznej
2.2. Misteria życia Jezusa w duchowości chrześcijańskiej
2.3. Teologiczne cechy misteriów życia Jezusa według Katechizmu Kościoła Katolickiego


Rozdział II: EGZEGETYCZNA ANALIZA SYNOPTYCZNYCH NARRACJI O MISTERIACH PUBLICZNEGO ŻYCIA JEZUSA

1. Chrzest Jezusa
1.1. Przekaz Marka (1,9-11)
1.2. Przekaz Mateusza (3,13-17)
1.3. Przekaz Łukasza (3,21-22)
1.4. Kerygmat misterium chrztu Jezusa

2. Kuszenie Jezusa
2.1. Przekaz Marka (1,12-13)
2.2. Przekaz Mateusza (4,1-11)
2.3. Przekaz Łukasza (4,1-13)
2.4. Kerygmat misterium kuszenia Jezusa

3. Przemienienie Jezusa
3.1. Przekaz Marka (9,2-10)
3.2. Przekaz Mateusza (17,1-9)
3.3. Przekaz Łukasza (9,28-36)
3.4. Kerygmat misterium przemienienia Jezusa


Rozdział III: ZNACZENIE MISTERIÓW PUBLICZNEGO ŻYCIA JEZUSA W LITURGII

1. Misterium chrztu Jezusa w liturgii święta Chrztu Pańskiego
1.1. Interpretacja misterium chrztu Jezusa w Lekcjonarzu
1.2. Wymowa misterium Chrztu w świetle tekstów euchologicznych
1.3. Znaczenie misterium chrztu Jezusa w układzie roku liturgicznego

2. Misterium kuszenia Jezusa w liturgii pierwszej niedzieli Wielkiego Postu
2.1. Interpretacja misterium kuszenia Jezusa w Lekcjonarzu
2.2. Wymowa misterium Kuszenia w świetle tekstów euchologicznych
2.3. Znaczenie misterium kuszenia Jezusa w układzie roku liturgicznego

3. Misterium przemienienia Jezusa w liturgii
3.1. Misterium Przemienienia w liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu
3.1.1. Interpretacja misterium Przemienienia w Lekcjonarzu
3.1.2. Wymowa misterium Przemienienia w świetle tekstów euchologicznych
3.1.3. Znaczenie misterium Przemienienia w układzie roku liturgicznego
3.2. Misterium Przemienienia w liturgii święta Przemienienia Pańskiego
3.2.1. Interpretacja misterium Przemienienia w Lekcjonarzu
3.2.2. Wymowa misterium Przemienienia w świetle tekstów euchologicznych
3.2.3. Znaczenie misterium Przemienienia w układzie roku liturgicznego


Rozdział IV: TEOLOGIA MISTERIÓW PUBLICZNEGO ŻYCIA JEZUSA

1. Teologia misterium chrztu Jezusa
1.1. Chrzest objawieniem istoty Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego
1.2. Chrzest objawieniem uniżenia Jezusa i zapowiedzią Męki
1.3. Chrzest objawieniem wywyższenia Jezusa i zapowiedzią Zmartwychwstania
1.4. Chrzest objawieniem posłuszeństwa Jezusa wobec Ojca
1.5. Chrzest objawieniem Jezusowej solidarności z grzesznikami i dobroci Ojca
1.6. Chrzest inauguracją mesjańskiej misji Jezusa w mocy Ducha Świętego
1.7. Chrzest Jezusa zapowiedzią chrztu sakramentalnego

2. Teologia misterium kuszenia Jezusa
2.1. Jezus zwycięzcą szatana - przeciwnika planu Bożej miłości
2.2. Jezus prawdziwym Izraelem - posłusznym Synem Boga
2.3. Jezus nowym Adamem
2.4. Kuszenie zapowiedzią Męki
2.5. Modlitwa i Duch Święty Jezusową mocą w zwycięstwie nad kuszeniem
2.6. Kuszenie w życiu chrześcijanina

3. Teologia misterium przemienienia Jezusa
3.1. Przemienienie zapowiedzią paschalnej drogi Jezusa
3.1.1. Przemieniony Jezus „Nowym Mojżeszem"
3.1.2. Przemieniony Jezus umiłowanym - cierpiącym Synem Bożym
3.1.3. Przemienienie objawieniem Jezusowej „drogi" męki i chwały
3.1.4. Imperatyw naśladowania „drogi" Jezusa
3.1.5. Chrześcijańskie naśladowanie paschalnej drogi Jezusa
3.2. Przemienienie objawieniem bóstwa Jezusa
3.2.1. Przemienienie Jezusa objawieniem boskiej chwały
3.2.2. Przemienienie zapowiedzią przemiany chrześcijanina


Rozdział V: SPOSÓB HOMILIJNEGO PRZEKAZU MISTERIÓW PUBLICZNEGO ŻYCIA JEZUSA

1. Głoszenie kerygmatu misteriów Chrztu, Kuszenia i Przemienienia
1.1. Przezwyciężenie błędów w głoszeniu kerygmatu misteriów publicznego życia Jezusa
1.2. Uwzględnienie perspektywy paschalnej
1.3. Interpretacja historiozbawcza misteriów publicznego życia Jezusa
1.4. Uwzględnienie problemu synoptycznego
1.5. Wyjaśnienie jednego aspektu kerygmatu

2. Głoszenie teologicznego pouczenia o prawdzie zawartej w kerygmacie misteriów publicznego życia Jezusa
2.1. Unikanie błędów w głoszeniu prawd wiary misteriów Chrztu, Kuszenia i Przemienienia
2.2. Uwzględnienie współczesnej refleksji chrystologicznej
2.3. Wyeksponowanie teologicznych cech misteriów publicznego życia Jezusa
2.4. Zgodność z duchem liturgii

3. Antropologiczna aktualizacja misteriów publicznego życia Jezusa
3.1. Interpretacja życia słuchaczy w świetle misteriów publicznego życia Jezusa
3.2. Uwzględnienie współczesnego kontekstu społeczno-kulturowego
3.3. Język homilii o misteriach publicznego życia Jezusa

4. Doprowadzenie do udziału w misteriach publicznego życia Jezusa aktualizujących się w liturgii
4.1. Prowadzenie do spotkania w wierze z Jezusem w Eucharysti
4.2. Wprowadzenie w sprawowane misterium
4.3. Liturgiczny charakter homilii o misteriach publicznego życia Jezusa
4.4. Integrująca funkcja homilii wobec całej celebracji eucharystycznej
4.5. Łączenie liturgicznej aktualizacji misteriów publicznego życia Jezusa z życiem wiernych

5. Głoszenie misteriów publicznego życia Jezusa jako normy chrześcijańskiego życia
5.1. Wezwania moralne oparte na osobistej więzi z Jezusem
5.2. Pareneza zgodna z porządkiem ewangelicznym
5.3. Konkretność i uzasadnienie parenezy misteriów publicznego życia Jezusa
5.4. Zgodność wezwań moralnych z układem roku liturgicznego
5.5. Unikanie moralizatorskiego podejścia do misteriów publicznego życia Jezusa

6. Forma homilii o misteriach Chrztu, Kuszenia i Przemienienia

Zakończenie

Bibliografia

Contemporary Preaching (Summary)

This product was added to our catalog on Tuesday 18 November, 2008.
Reviews
Previous product  Product 51 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Verbum Vitae 35 (2019). Dlaczego przez czas do wieczności?
Verbum Vitae 35 (2019). Dlaczego przez czas do wieczności?
$ Ut honorificetur Deus. Wybór pism
$ Ut honorificetur Deus. Wybór pism
Opera omnia T. XIII-3 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-3 - W rozmowie z czasem
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce