Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 9788373636927 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Święta 2020
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
55,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Rozwój życia duchowego i afektywność
[9788373636927]
39,90zł
Produkt niedostępny

Studium na podstawie pism św. Franciszka Salezego

Stanisław T. Zarzycki SAC
ISBN:
978-83-7363-692-7
Stron: 656
Format: B5
Rok wydania: 2008

Czy Salezy dokonuje zróżnicowania życia duchowego w zależności od stanów Kościoła i odmiennych dróg jego rozwoju? W jakim stopniu rozwój duchowy, o którym pisze Święty, uwzględnia siły natury, ich żywiołowość i włącza je w pełne duchowe urzeczywistnienie się człowieka? Co znaczy, że "caritas jest doskonałością miłości" naturalnej i w jakiej relacji winny pozostawać ze sobą te kategorie miłości? Jaką rolę w rozwoju duchowym chrześcijanina pełni jego afektywność? Dzisiaj w sensie ogólnym rozumiemy przez nią całość poruszeń zachodzących w psychice człowieka od reakcji na najbardziej proste bodźce po oddziaływanie na nią boskiego przedmiotu. Czy zawsze jej udział jest pozytywny, stymulujący ten rozwój, czy też może ona wpływać na niego negatywnie? Jaką rolę odgrywa ona w procesie rozwoju i w poszczególnych jego fazach? W jaki sposób, według Salezego, dochodzi do integracji życia afektywnego z życiem duchowym? Jakiego rodzaju ascezę poleca Święty i jak pojmuje szczyty życia duchowego, życia mistycznego? (ze Wstępu)


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
CZŁOWIEK STWORZONY PRZEZ BOGA I ODKUPIONY W CHRYSTUSIE - PODSTAWY ANTROPOLOGII TEOLOGICZNEJ

1. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże
1.1. Elementy składowe obrazu i podobieństwa Bożego
1.2. Struktura obrazu Bożego w człowieku
1.3. Cel stworzenia człowieka i świata

2. Obraz Boży w człowieku zniekształcony przez grzech

3. Człowiek odkupiony w Chrystusie - „na nowo stworzony"
3.1. „... nabyty za wielką cenę" (1 Kor 6, 20)
3.2. Skutki odkupienia dla urzeczywistnienia chrześcijańskiego powołania

4. Wnioski


Rozdział II
DYNAMIZM DĄŻENIOWY SERCA LUDZKIEGO: AFEKTYWNOŚĆ W ŚWIETLE PSYCHOLOGICZNYM I TEOLOGICZNYM

1. Serce jako centrum jednoczące człowieka
1. 1. Serce we wzajemnej relacji z ciałem, duszą i duchem
1. 2. Serce we wzajemnej relacji z rozumem, wolą i pamięcią

2. Skłonności naturalne
2.1. Naturalna skłonność serca ludzkiego ku Bogu
2.2. Immanentne skłonności naturalne

3. Pożądanie zmysłowe
3.1. Uczucia zmysłowe
3.2. Uczucie miłości w dynamizmie uczuciowym człowieka
3.3. Krytyka stoickiej apatheia

4. Umysł i poznanie prawdy i piękna
4.1. Koncepcja poznania
4.2. Poznanie przez podobieństwo

5. Wyższy dynamizm dążeniowy: wola i miłość
5.1. Wolność wyboru
5.2. Wola jako władza nakazująca
5.3. Wola jako władza afektywna
5.3.1. Afekty - ich zróżnicowanie i ustopniowanie
5.3.2. Miłość w dynamizmie afektów
5.4. Rodzaje miłości

6. Wnioski


Rozdział III
DAR ŻYCIA BOŻEGO I JEGO PIERWSZY KSZTAŁT U CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIONEGO. AFEKTYWNY WYMIAR POCZĄTKÓW ŻYCIA DUCHOWEGO

1. Działanie łaski Bożej uprzedzającej „serce" człowieka – współdziałanie woli

2. Wiara nadprzyrodzona: akt wiary i jego aspekt afektywny

3. Nadzieja w dynamizmie miłości interesownej

4. Ku pokucie doskonałej z miłości do Boga

5. Miłość nadprzyrodzona

6. Wnioski


Rozdział IV
ETAP POCZĄTKUJĄCYCH W ŻYCIU DUCHOWYM. UKIERUNKOWANIE AFEKTYWNOŚCI NA BOGA

1. Natura itinerarium życia duchowego - stan moralno-duchowy początkujących

2. Koncepcja życia duchowego

3. Koncepcja doskonałości życia chrześcijańskiego
3.1. Istota doskonałości chrześcijańskiej - miłość
3.2. Powszechne powołanie do doskonałości chrześcijańskiej -pobożność
3.3. Skutki pobożności i siła jej przyciągania

4. Sposoby urzeczywistnienia życia duchowego: przesłanki teologiczne - praktyki duchowe
4.1. Pragnienie doskonałości
4.1.1. Konieczność i skuteczność pragnienia doskonałości
4.1.2. Ku rozeznaniu autentycznego pragnienia doskonałości
4.1.3. Sposób oczyszczenia i realizacji pragnień u początkujących
4.2. Modlitwa, czyli teologia mistyczna
4.2.1. Rodzaje modlitw i sposób ich przeżywania przez początkujących
4.2.1.1. Modlitwa ustna
4.2.1.2. Medytacja
4.2.1.2.1. Pojęcie medytacji
4.2.1.2.2. Przygotowanie do medytacji
4.2.1.2.3. Rozważanie dla wzbudzenia afektów
4.2.1.2.4. Afekty i postanowienia - metoda porządkowania namiętności
4.2.1.3. Modlitwa prośby
4.2.1.4. Pocieszenie
4.2.1.4.1. Pojęcie pocieszenia, jego źródła i natura
4.2.1.4.2. Efektywny sposób przeżywania pocieszenia przez początkujących
4.2.1.4.3. Niebezpieczeństwa związane z pocieszeniami
4.2.1.5. Oschłość
4.2.1.5.1. Przyczyny oschłości
4.2.1.5.2. Sposób przezwyciężania oschłości przez początkujących
4.3. Rola Eucharystii i sakramentu pokuty w życiu duchowym
4.3.1. Eucharystia
4.3.1.1. Teologiczne aspekty Mszy świętej
4.3.1.2. Duchowe wymiary Eucharystii i sposób jej przeżywania - Komunia św
4.3.2. Sakrament pokuty
4.4. Umartwienie
4.4.1. Pojęcie umartwienia i jego istota
4.4.2. Konieczność umartwienia do doskonałości
4.4.3. Praktyka umartwienia
4.4.3.1. Umartwienie ciała i zmysłów
4.4.3.2. Umartwienie namiętności
4.4.3.3. Umartwienie władz wyższych
4.5. Walka z grzechami głównymi
4.6. Walka z pokusami
4.6.1. Cele opatrznościowe pokusy
4.6.2. Ewolucja pokusy
4.6.3. Opieranie się pokusom

5. O moralny i duchowy sposób działania

6. Wnioski


Rozdział V
ETAP POSTĘPUJĄCYCH W ŻYCIU DUCHOWYM: WZROST W MIŁOŚCI AFEKTYWNEJ I EFEKTYWNEJ

1. Natura postępu duchowego i jego wewnętrzne dynamizmy

2. Postęp w życiu duchowym jako proces rozwoju cnót
2.1. Pojęcie cnoty
2.2. Miłość do Boga zawiera w sobie wszystkie cnoty
2.3. Postęp na drodze usprawiedliwienia przez wzrost miłości nadprzyrodzonej

3. Rozwój cnót teologalnych
3.1. Wzrost wiary ożywianej przez miłość
3.2. Ku nadziei jako ufności w Bogu
3.3. Postęp w miłości do Boga i bliźniego
3.3.1. Praktyka miłości afektywnej
3.3.1.1. Na modlitwie serca
3.3.1.1.1. Praktyka samotności duchowej
3.3.1.1.2. Praktyka aktów strzelistych
3.3.1.1.3. Praktyka miłości upodobania i życzliwości
3.3.1.1.3.1. Miłość upodobania w Bogu
3.3.1.1.3.2. Współczucie dla cierpień Chrystusa
3.3.1.2. Afektywna miłość bliźniego
3.3.1.3. Przyjaźń
3.3.1.4. Niewłaściwa miłość afektywna samego siebie
3.3.1.5. Miłość życzliwości względem Boga
3.3.2. Praktyka miłości efektywnej jako pełnienie woli Bożej
3.3.2.1. Upodobnienie woli ludzkiej do „woli Bożej wyznaczonej"
3.3.2.1.1. Zgodność woli ludzkiej z „wolą Bożą wyznaczoną" w przykazaniach
3.3.2.1.2. Przykazanie miłości Boga
3.3.2.1.3. Miłość bliźniego
3.3.2.2. Upodobnienie woli ludzkiej do „woli Bożej wyznaczonej" w radach ewangelicznych
3.3.2.2.1. Trzy główne rady ewangeliczne
3.3.2.2.1.1. Czystość
3.3.2.2.1.2. Ubóstwo
3.3.2.2.1.3. Posłuszeństwo
3.3.2.2.2. Dodatkowe rady ewangeliczne potrzebne do nabycia cnót
3.3.2.2.2.1. Wybór cnót
3.3.2.2.2.2. Praktyka „małych cnót"
3.3.2.2.2.2.1. Pokora
3.3.2.2.2.2.2. Łagodność wobec bliźniego
3.3.2.3. Upodobnienie woli ludzkiej do „woli Bożej wyznaczonej" w natchnieniach niebieskich
3.3.2.4. Uległość względem woli Bożego upodobania w przeciwnościach i utrapieniach życia - praktyka cnót
3.3.2.4.1. Prostota
3.3.2.4.2. Cierpliwość
3.3.2.4.3. Zdanie się na wolę Bożego upodobania
3.3.2.4.4. Udział uczuć i afektów w cnotach

4. Oratio vitalis - duchowa wartość uczynków

5. Sposób przeżywania Eucharystii jako ofiary
5.1. Komunia św. i jej owoce
5.2. Adoracja Najświętszego Sakramentu

6. Postępujący wobec pocieszenia duchowego

7. Oschłości na modlitwie i korzyści z nich wynikające

8. Wnioski


Rozdział szósty
ETAP DOSKONAŁYCH: ZJEDNOCZENIE DUSZY Z BOGIEM I JEGO WOLĄ. SUBLIMACJA AFEKTYWNOŚCI

1. Dary Ducha Świętego i ich rola w rozwoju duchowym
1.1. Istota darów Ducha Świętego
1.2. Wzrost darów Ducha Świętego
1.3. Związek darów Ducha Świętego z miłością nadprzyrodzoną

2. Miłość Boża a owoce Ducha Świętego i błogosławieństwa ewangeliczne

3. Kontemplacja
3.1. Istota kontemplacji
3.2. Sposób przeżywania kontemplacji

4. Miłosne skupienie duszy

5. Modlitwa odpocznienia

6. Zjednoczenie z Bogiem i z Jego wolą w miłości afektywnej i efektywnej
6.1. Ku zjednoczeniu z Bogiem w miłości afektywnej
6.1.1. Sposoby zjednoczenia
6.1.1.1. Ze względu na zróżnicowane działanie Boga i współdziałanie człowieka
6.1.1.2. Ze względu na intensywność uczucia miłości -roztopienie duszy
6.1.1.3. Zjednoczenie z Bogiem w ekstazie i porywie
6.1.1.3.1. Ekstaza i poryw duszy od strony rozumu
6.1.1.3.2. Ekstaza i poryw duszy od strony woli
6.1.1.3.2.1. Skutki ekstazy afektywnej
6.1.1.3.2.1.1. Rana miłości i stygmaty
6.1.1.3.2.1.2. Śmierć miłujących Boga
6.1.1.3.2.1.3. 6.2. Ku zjednoczenie z wolą Bożą w miłości efektywnej na modlitwie i w działaniu
6.2.1. Wiara naga i prosta
6.2.2. Całkowita ufność w Bogu
6.2.3. Czysta miłość Boga
6.2.4. Miłość bliźniego i uległość
6.2.5. Owoce i skutki miłości Boga i bliźniego
6.2.5.1. Radość
6.2.5.2. Pokój
6.2.5.3. Gorliwość miłości - sublimacja uczuć
6.2.5.4. Transformacja działania - urzeczywistnienie pobożności
6.2.6. Ekstaza życia i działania
6.2.7. „Święta obojętność"
6.2.7.1. Doskonałe ogołocenie i śmierć woli własnej w woli Bożej - zjednoczenie z wolą Bożego upodobania
6.2.7.2. „Życie woli ludzkiej w woli Bożej"

7. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Resume

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 20 maj 2008.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 737 z 1042 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych
Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie
Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce