Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373637009 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
[9788373637009]
36,75zł
Product unavailable

red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak
ISBN:
978-83-7363-700-9
Pages: 734
Format: B5 (hard cover)
Year: 2008


Spis treści

Wykaz skrótów

Słowo od redaktorów

PRAWO

Prawo w strukturach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

I. Katedra Filozofii Prawa
1. Historia Katedry
2. Kierunki badań naukowych
3. Osiągnięcia naukowe
4. Działalność dydaktyczna, społeczna i organizacyjna

II. Katedra Historii Państwa i Prawa
1. Historia ustroju i prawa na KUL w latach 1918-1944
1.1. Działalność dydaktyczna
1.2. Główne kierunki badań naukowych
2. Historia ustroju i prawa na KUL w latach 1944-2008
2.1. Działalność dydaktyczna
2.2. Główne kierunki badań naukowych

III. Katedra Prawa Amerykańskiego i Porównawczego
1. Powstanie Katedry
2. Główne kierunki badań naukowych

IV. Katedra Prawa Rzymskiego
1. Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na KUL
1.1. W latach 1918-1944
1.2. W latach 1944-2008
2. Działalność naukowo-dydaktyczna
3. Działalność organizacyjna

V. Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
1. Nauczanie prawa prywatnego międzynarodowego na KUL
2. Powstanie Katedry
3. Działalność naukowo-dydaktyczna

VI. Katedra Postępowania Cywilnego (Procedury Cywilnej)
1. W latach 1921-1923
2. W latach 1924-1929
3. W latach 1930-1952
4. W latach 1985-1998
5. W latach 1998-2008
5.1. Główne kierunki badań naukowych
5.2. Działalność dydaktyczna
5.3. Działalność organizacyjna

VII. I Katedra Prawa Cywilnego
1. Nauczanie prawa cywilnego na KUL
1.1. W latach 1920-1944
1.2. W latach 1944-2008
2. Działalność dydaktyczna i organizacyjna Katedry

VIII. II Katedra Prawa Cywilnego
1. Historia Katedry
2. Pracownicy i działalność naukowa
3. Działalność społeczna
4. Działalność organizacyjna

IX. Katedra Prawa Handlowego
1. Prawo handlowe na KUL
1.1. W latach 1918-1947
1.2. W latach 1988-1994
2. Powstanie Katedry i główne kierunki badań naukowych w latach 1995-2008

X. Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
1. Problematyka społeczna na KUL
1.1. W latach 1918-1939
1.2. W latach 1944-1983
2. Powstanie Katedry i jej pracownicy
2.1. Główne kierunki badań naukowych
2.2. W latach 1984-1994
2.3. W latach 1995-2008
3. Działalność dydaktyczna
4. Działalność społeczna i organizacyjna

XI. Katedra Kryminalistyki

XII. Katedra Prawa Karnego
1. Działalność naukowo-dydaktyczna
1.1. W latach 1920-1952
1.2. W latach 1981-2008
2. Działalność organizacyjna

XIII. Katedra Prawa Medycznego i Medycyny Sądowej
1. Powstanie i działalność dydaktyczna
2. Główne kierunki badań naukowych

XIV. Katedra Procedury Karnej
1. Nauczanie prawa karnego procesowego na KUL
1.1. W latach 1920-1952
1.2. W latach 1981-2008
2. Wykładowcy prawa karnego procesowego na KUL
2.1. W latach 1918-1952
2.2. W latach 1983-2008

XV. I Katedra Prawa Administracyjnego
1. Powstanie i rozwój Katedry w latach 1918-1952
2. W latach 1981-2008
3. Pracownicy naukowo-dydaktyczni
4. Działalność dydaktyczna i główne kierunki badań naukowych
5. Działalność organizacyjna

XVI. Katedra Finansów i Prawa Finansowego
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni
3. Główne kierunki badań naukowych
4. Osiągnięcia naukowe
5. Działalność dydaktyczna, społeczna i organizacyjna

XVII. Katedra Prawa Konstytucyjnego
1. Prawo konstytucyjne na KUL w latach 1918-1939
2. Katedra Prawa Konstytucyjnego w latach 1983-2008

XVIII. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
1. W latach 1919-1939
2. W latach 1944-1950
3. W latach 1983-2008

XIX. Katedra Prawa Unii Europejskiej
1. Powstanie Katedry
2. Działalność naukowo-dydaktyczna
3. Działalność organizacyjna

XX. Katedra Prawa Wyznaniowego
1. Nauka i dydaktyka prawa wyznaniowego przed utworzeniem Katedry
2. Powstanie Katedry
3. Badania naukowe
4. Działalność organizacyjna

PRAWO KANONICZNE

Prawo kanoniczne w strukturach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

I. Katedra Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego
1. Początki i rozwój Katedry
2. Działalność naukowa
3. Działalność dydaktyczna
4. Działalność organizacyjna

II. Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego
1. Początki nauczania kościelnego prawa polskiego na KUL i powstanie Katedry
2. Główne kierunki badań naukowych
3. Osiągnięcia naukowe
4. Działalność dydaktyczno-naukowa i organizacyjna

III. Katedra Kościelnego Prawa Karnego
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni
3. Główne kierunki badań naukowych
3.1. W latach 1918-1984
3.2. W latach 1984-2008

IV. Katedra Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego
1. Powstanie Katedry i główne kierunki badań naukowych w latach 1918-1983
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i główne kierunki badań naukowych w latach 1983-2008

V. Katedra Kościelnego Prawa Procesowego
1. Powstanie Katedry i główne kierunki badań naukowych w latach 1918-1983
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni w latach 1983-2008
3. Główne kierunki badań naukowych i działalność organizacyjna

VI. Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
1. W latach 1918-1939
2. W latach 1944-1984
3. W latach 1984-2008

VII. Katedra Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
1. Początki i rozwój prawa zakonnego na KUL
2. Powstanie Katedry
2.1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i główne kierunki badań naukowych
2.2. Działalność organizacyjna

VIII. Katedra Prawa Kanonizacyjnego
1. Nauka prawa kanonizacyjnego na KUL w latach 1918-1984
2. Powstanie Katedry
2.1. Pracownicy i główne kierunki badań naukowych
2.2. Działalność naukowo-badawczą
2.3. Działalność organizacyjna

IX. Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1. Nauka prawa Kościołów wschodnich na KUL
2. Powstanie Katedry
3. Działalność naukowo-dydaktyczna

X. Katedra Prawa Sakramentów Świętych
1. Nauczanie prawa sakramentów na KULw latach 1926-1984
2. Powstanie Katedry i działalność naukowo dydaktyczna w latach 1984-2008

XI. Katedra Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego
1. Miejsce teologii i norm ogólnych o prawie w strukturach KUL
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i główne kierunki badań naukowych

XII. Katedra Kościelnego Prawa Majątkowego

ADMINISTRACJA

Administracja w strukturach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

I. Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego
1. Powstanie Katedry
2. Działalność naukowa
3. Działalność dydaktyczna i organizacyjna

II. Katedra Bankowości i Finansów Publicznych
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna

III. Katedra Historii Administracji
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Działalność dydaktyczna i organizacyjna

IV. Katedra Nauki Administracji
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i główne kierunki badań naukowych
3. Działalność dydaktyczna i organizacyjna

V. II Katedra Prawa Administracyjnego
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Działalność dydaktyczna i organizacyjna

VI. Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem
1. Powstanie Katedry
2. Główne kierunki badań naukowych
3. Działalność dydaktyczna i organizacyjna

STUDIA PODYPLOMOWE I JEDNOSTKI OGÓLNOWYDZIAŁOWE

I. Szkoła Prawa Ukraińskiego
1. Powstanie Szkoły
2. Działalność naukowo-dydaktyczna

II. Centrum Informatyki Prawniczej
1. Powstanie Centrum
2. Pracownicy i badania naukowe
3. Działalność organizacyjna

III. Koło Naukowe Studentów Prawa
1. Powstanie i rozwój Koła
2. Działalność naukowa
3. Działalność organizacyjna

IV. Koło Naukowe Kanonistów
1. Powstanie i rozwój Koła
2. Działalność naukowa
3. Działalność organizacyjna

V. Koło Naukowe Studentów Administracji
1. Powstanie i struktura organizacyjna Koła
2. Działalność

VI. Uniwersytecka Poradnia Prawna
1. Geneza klinicznego nauczania prawa w Polsce
2. Uniwersytecka Poradnia Prawna KUL
2.1. Powstanie i organizacja UPP KUL
2.2. Cele UPP KUL
2.3. Współpraca UPP KUL z innymi organizacjami

VII. Biblioteka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
1. Historia
1.1. Biblioteki wydziałowe w strukturze KUL
1.2. Powstanie i rozwój Biblioteki WPPKiA
1.3. Finansowanie działalności
1.4. Pracownicy
1.5. Pomieszczenia

Podsumowanie

Summary

Indeks osobowy


 

This product was added to our catalog on Wednesday 21 May, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 745 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej
Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej
$ Normatywny wymiar amerykańskich wczesnych konstytucji stanowych
$ Normatywny wymiar amerykańskich wczesnych konstytucji stanowych
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku
Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym
Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym
Prawo wobec moralności. Antonia Rosminiego koncepcja filozofii prawa
Prawo wobec moralności. Antonia Rosminiego koncepcja filozofii prawa
Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia
Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce