Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 1153 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prawo wobec moralności. Antonia Rosminiego koncepcja filozofii prawa
[1153]
29,40zł
Product unavailable

Krzysztof Wroczyński
ISBN:
978-83-7363-702-3
Pages: 292
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Uwaga redakcyjna

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Część pierwsza
TŁO HISTORYCZNE I FILOZOFICZNY PROGRAM ANTONIA ROSMINIEGO SERBATIEGO

Rozdział I. Antonio Rosmini - myśliciel epoki odnowy filozoficznej
1. Droga życia Antonia Rosminiego Serbatiego
2. Antonio Rosmini i wydarzenia współczesne - Risorgimento

Rozdział II. Specyfika twórczości i oddziaływanie doktryny A. Rosminiego
1. Cele filozofowania
2. Rozwój twórczości filozoficznej

Rozdział III. Wprowadzenie do A. Rosminiego filozofii prawa
1. Motywy napisania traktatu i jego miejsce w doktrynie
2. Stosunek A. Rosminiego do zastanych doktryn prawa naturalnego
3. Podział filozofii prawa
4. Struktura i zasięg tematyczny traktatu o prawie


Część druga
PRAWO MORALNE I FILOZOFICZNY „SYSTEM PRAWA MORALNEGO"

Rozdział I. Źródło i istota prawa moralnego - etyka A. Rosminiego
1. Wyjaśniające i normatywne ujęcie moralności
1.1. Panorama głównych dzieł etycznych
1.2. Filozofia teoretyczna i filozofia praktyczna
1.3. Sprawności pozamoralne a moralność
1.4. Stopniowy układ norm moralnych - zasada moralności
2. Idea bytu jako naczelna zasada prawa moralnego
3. Dobro subiektywne i obiektywne - eudajmonologia i etyka
3.1. Dobro subiektywne przedmiotem eudajmonologii
3.2. Dobro obiektywne przedmiotem etyki
4. Wola i rozum w funkcji przyczyn działań moralnych

Rozdział II. System moralny jako wstęp do A. Rosminiego filozofii prawa
1. O istocie moralności
1.1. Epistemologiczne założenie doktryny moralnej
1.2. Byt moralny i ujawnienie się moralności w podmiocie
1.3. Przedmiotowa i osobowa konieczność prawa moralnego
2. Krytyka błędnych ujęć zasady moralnej
3. Zasady moralności w świetle celu ostatecznego człowieka - zasada religijna
3.1. Zasada moralna i religijna
3.2. Zasada religijna i moralna w perspektywie życia osobowego


Część trzecia
ISTOTA PRAWA I JEGO ZWIĄZEK Z MORALNOŚCIĄ

Rozdział I. Definicja prawa i jego relacja do obowiązku
1. Definicja prawa i jej elementy istotne
1.1. Analiza elementów definicji prawa
1.2. Powinność moralna i prawna
2. Obowiązek i uprawnienie - wzajemna relacja
3. Natura i zasięg powinności prawnej

Rozdział II. Zasady wyprowadzania praw
1. Zasady logiczno-metodologiczne determinacji praw
2. Własność i wolność w funkcji zasad wyprowadzania praw
3. Krytyka zasady „możliwej koegzystencji osób" jako zasady wyprowadzania praw


Część czwarta
PRAWA PODMIOTOWE CZŁOWIEKA

Rozdział I. Indywidualne prawa przyrodzone człowieka i prawa nabyte
1. Rozróżnienia terminologiczne
1.1. Prawa konnaturalne na tle ogólnego pojęcia prawa
1.2. Problem nazywania praw przyrodzonych „naturalnymi" - prawa racjonalne
1.3. Poznawanie praw przyrodzonych poprzez inklinacje naturalne
1.4. Prawa przyrodzone jako prawa konnaturalne
1.5. Prawa nabyte
2. Prawa przyrodzone a natura ludzka i osoba
2.1. Naturalna wolność
2.2. Naturalna własność
2.3. Osoba - prawo w sensie egzystencjalnym

Rozdział II. Negacja i obrona przyrodzonych praw naturalnych
1. Negacja lub ograniczenie praw jednostki
1.1. Niezbywalność praw przyrodzonych
1.2. Ograniczenie formalnego prawa do wolności (osobowej)
1.3. Ograniczenie prawa materialnego do własności (osobowej)
2. Obrona przyrodzonych praw człowieka
2.1. Prawo osoby do samoposiadania i obrony z użyciem siły przed utratą dóbr osobowych
2.2. Słuszne użycie siły dla utrzymania dóbr naturalnych
2.3. Prawo do obrony osób drugich - sprawiedliwość i prawo do obrony religii

Rozdział III. Prawa człowieka w ogólnej klasyfikacji prawa
i ich zasięg treściowy
1. Ogólna klasyfikacja praw ze względu na źródła uprawnienia
2. Problem uszczegółowienia praw konnaturalnych jako praw człowieka i ich relacja do ogółu praw ludzkich

Rozdział IV. Stosunek Antonia Rosminiego do filozofii św. Tomasza z Akwinu
1. Zasadnicza akceptacja filozofii św. Tomasza - główny przedmiot sporów i obrona przed zarzutami
1.1. Osobista akceptacja filozofii św. Tomasza
1.2. Główne zarzuty przeciwko koncepcjom Rosminiego
1.3. Obrona przed zarzutami
2. Od św. Tomasza do A. Rosminiego - rozwój filozofii chrześcijańskiej
3. Prawo naturalne u św. Tomasza i A. Rosminiego
3.1. Transcendentne źródła prawa naturalnego
3.2. Stosunek obu myślicieli do inklinacji naturalnych
3.3. Prawo naturalne i inklinacje naturalne a prawo stanowione

Zakończenie
Riassunto
Bibliografia
Indeks osób

This product was added to our catalog on Monday 09 June, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 748 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Człowiek w kulturze 18/2006. Antonio Rosmini
Człowiek w kulturze 18/2006. Antonio Rosmini
$ Zarys filozofii polityki
$ Zarys filozofii polityki
$ Logika czasu empirycznego
$ Logika czasu empirycznego
$ Normatywny wymiar amerykańskich wczesnych konstytucji stanowych
$ Normatywny wymiar amerykańskich wczesnych konstytucji stanowych
Formal Ontology of Action
Formal Ontology of Action
Znaki czasu - czas znaków
Znaki czasu - czas znaków
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce