Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 9788373636941 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Kultura a rynek. T. 2
[9788373636941]
28,35zł
Produkt niedostępny

red. Sławomir Partycki

Tom 2
ISBN:
978-83-7363-694-1
Stron: 470
Format: B5
Rok wydania: 2008


SPIS TREŚCI

Tom 2

Kultura, dystrybucja, konsumpcja

Felicjan Bylok, Kultura i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie
Agnieszka Izabela Baruk, Czy opakowanie skutecznie spełnia rolę milczącego sprzedawcy?
Aнатолий Легчилин, Феномен «массовости» в условиях коммерциализации
Bиктор Крючковский, Елена Савчук, Mаркетинговый менеджмент в развитии национального и глобального рынков
Aneta Duda, Rola mitów w reklamowym dyskursie kultowych marek
Maria Sroczyńska, W stronę społeczeństwa konsumpcyjnego. Przypadek rytuału religijnego
Светлана Ляшко, Потребление как социальный процесс конструирования стиля и образа жизни
Наталья Якушина, Особенности потребительского поведения на рынке сотовой связи России
Jadwiga Gierczycka, Ochrona konsumenta w unii europejskiej
Grzegorz Adamczyk, Młodzieżowe style konsumpcji i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania. Próba socjologicznej typologii na przykładzie badań empirycznychw Polsce, Niemczech i Korei południowej
Maria Miczyńska-Kowalska, Społeczeństwo konsumenckie jako rys kultury ponowoczesnej w ujęciu Zygmunta Baumana
Agnieszka Jeran, Konsument postmodernistyczny jako konsument marek
Wiesław Szopiński, Wiesława Kuźniar, Wpływ wybranych cech produktu na zachowanie konsumentana przykładzie miasta Tarnobrzeg
Grzegorz Węgrzyn, Kulturowy wymiar własności
Ryszard Tłuczek, Suwerenność państwa. Tożsamość narodowa. Społeczeństwo konsumpcyjne
Владимир Гулий, Нина Гулий, Александр Белый, Прогнозные оценки инвестиционной привлекательности отрасли
Elżbieta Szul, Spacerowanie - atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego?
Małgorzata Koszembar-Wiklik, Public relations i blogi - wizerunek organizacji niedochodowych
Sławomira Kamińska-Berezowska, Problemy tożsamości organizacji związkowych w branży górniczej
Валериу Мошняга, Денежные переводы трудовых мигрантов и их использование в Молдове
Александр Байков, Проблемы теории ценных бумаг в гражданском праве Латвии
Magdalena Borowiec, Rozumienie pieniądza w teorii systemów społecznych Niklasa Luhmanna
Wojciech Zagojski, Nowoczesne formy oszczędzania we współczesnym społeczeństwie
Anna Kulik, Życie na kredyt. Generowanie sztucznych potrzeb w społeczeństwie konsumpcyjnym
Czesław Kubasiewicz, Social lending czyli pożyczki społecznościowe
Andrzej Kowalczyk, Bezgotówkowe społeczeństwo - rzecz o urealnianiu fikcji
Сергей Игнатьев, Маркетинговый подход к повышению конкурентоспособности региона на примере Латгалии (Латвия)
Marta Bucholc, Religijna etyka braterstwa w zracjonalizowanym świecie
Elena Kucheryavaya, Budowanie wizerunku instytucji społeczeństwa obywatelskiego w społeczeństwie informacyjnym
Виктория Голубева, Некоторые аспекты внешнеторговых отношений в условиях глобализации
Marta Sikora, Reklama jako element kultury młodzieżowej - w świetle badań własnych
Marcin Kotras, Charakterystyka przywództwa politycznego w regionie łódzkim
Karolina Wojtasik, Emila Zoli magiczny świat konsumpcji
Григорий Никитин, Художественное образование в условиях рынка
Agnieszka Drewniak, Rozwój network marketingu szansą czy zagrożeniem dla współczesnych firm?
Olga Filipiak, Ruch konsumencki w Polsce
Krystyna Wróbel, Product placement jako przykład zastosowania perswazji peryferycznej w komunikacji marketingowej

Kultura a zmiany społeczno-gospodarcze


Danuta Walczak-Duraj, Specyfika kapitału społecznego kobiet wiejskich
Виктор Крючковский, Экспертиза деловой активности региона в условиях трудно прогнозируемых хозяйственных рисков
Владислав Волков, Понятие «этническое меньшинство» в латвийской социологии 1991-2007 годов
Bogdan Klepacki, Barbara Kusto, Kapitał ludzki we władzach samorządu gminnego - próba pomiaru
Ромуалдас Повилайтис, Культурная дифференциация литовского села в условиях рыночной экономики
Jan Duraj, Miejsce i rola spółdzielni socjalnej w rozwoju społecznym
Zofia Chyra-Rolicz, Spółdzielczość czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego na ziemiach polskich w XIX i XX w.
Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Społeczno-ekonomiczne aspekty marginalizacji długotrwale bezrobotnych
Александр Ганчев, Изменяющаяся идентичность в замкнутых сообществах гастарбайтеров
Анжела Мокану, Совершенствование системы образования Республики Молдова в условиях перехода к рыночной экономике: социальные аспекты
Бахытгуль Мамыканова, Воздействие высшего технического образования как института культуры на социально экономические перемены в обществе (на материалах Республики Казахстан)
Елена Бобкова, Социализация молодежи в контексте модели социального действия
Ольга Бацилєва, Проблеми соціалізації студентської молоді у сучасних соціально-економічних умовах
Аста Стейкунене, Bыражение культуры молодежи Литвы в условиях трансформации экономики
Юрий Машошин, Мобильнотелефонная преступность - вызов современному обществу
Wioletta Knapik, Wiejska społeczność lokalna na tle globalizacji kulturowej
Gabriela Teresińska-Pruchniak, Rola czynników społecznych w rozwoju lokalnym i realizacji zadań samorządu lokalnego
Сергей Панков, Подходы к анализу социально-экономической и эколого-экономической устойчивости региона
Ewa Albińska, Organizacja funkcjonowania gminy zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego
Анатолий Белоусов, Татьяна Захарова, социально-экономические и экологические аспекты повышения региональной продовольственной безопасности(на примере ставропольского края)
Валерий Николаевский, Трудовая миграция из Украины: причины, тенденции, вызовы для социальной безопасности
Tomasz Jurkiewicz, Społeczny wymiar bezrobocia
Arkadiusz Przybyłka, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego – efekty i wyzwania
Agnieszka Siedlecka, Samozaopatrzenie - metoda zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych wiejskich gospodarstw domowych na przykładzie województwa lubelskiego i mazowieckiego
Ніна Хумарова, Екологічна культура та освіта у забезпеченні збалансованого розвитку суспільства
Radosław Kisielewski, Kształtowanie produktów turystyki kulturowej na przykładzie Nałęczowa
Monika Torczyńska-Jarecka, Poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ekonomicznego i prawnego w zmieniającym się społeczeństwie
Алексей Хумаров, Направления активизации интеграционных процессов в приморских регионах
Teresa Gądek-Hawlena, Dostępność transportowa i jej wpływ na poznanie odmienności kulturowych regionów
Dorota Tomczyszyn, Integracja społeczna osób niepełnosprawnych w ocenie mieszkańców powiatu bialskiego
Beata Szluz, Człowiek niepełnosprawny na rynku pracy - szanse i zagrożenia
Małgorzata Sawicka-Kujawa, Kultura ludowa i jej znaczenie dla kultury narodowej
Magdalena Czerniakiewicz-Kostecka, Kultura organizacyjna w systemie szkolnictwa na przykładzie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie
Michał Wójcik, Cyfrowe nierówności a marginalizacja społeczna
Bartosz Abramowicz, Dialog społeczny i obywatelski - główne idee oraz Polskie doświadczenia i perspektywy
Sylwia Szajc, Community of practice - wprowadzanie innowacji, kapitał społeczny i wiedza organizacyjna
Piotr Zbigniew Bielski, Rolnictwo ekologiczne jako zawód i powołanie
Edyta Płaskonka, Finansowanie kultury w Polsce w ramach regionalnych programów operacyjnych na tle czynników rozwoju regionalnego oraz polityki kulturalnej Unii Europejskiej
Dawid Błaszczak, Zmiany ekonomiczne i globalizacja w nauczaniu Jana Pawła II i katolickiej nauki społecznej
Karol Fjałkowski, Kultura a historia społeczno-gospodarcza w ujęciu Douglassa C. Northa
Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersalizacja kultury w wiejskiej społeczności lokalnej
Dariusz Dudzik, Skutki uboczne otwarcia rynków pracy w unii europejskiej
Ewa Augustyniak, Kultura organizacyjna szkoły wartości i postawy organizacji
Julita Kożuch, Biruta Skrętowicz, Wydatki publiczne na kulturę w latach 2001-2006
Paweł Kocoń, Kapitał społeczny a public relations
Светлана Хаминич, Kультура как приоритет качества образования
Zdzisław Zagórski, Struktura szans życiowych a transformacja postkomunistyczna (Wybrane aspekty problematyki)

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 13 czerwiec 2008.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 750 z 1067 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Szkoła - edukacja i wychowanie
$ Szkoła - edukacja i wychowanie
Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne
Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne
Koinonia - urzeczywistnianie jedności Kościoła
Koinonia - urzeczywistnianie jedności Kościoła
Traktat o Kościele
Traktat o Kościele
$ Na ścieżkach neuronauki
$ Na ścieżkach neuronauki
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 1. Wokół aktualnych problemów wychowania i nauczania
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 1. Wokół aktualnych problemów wychowania i nauczania
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce