Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » SP33 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
"Historyja barzo cudna" wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło
"Historyja barzo cudna" wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 1(33)/2008
[SP33]
21,00zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 222
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish

Spis treści

In Memoriam. Jan Białocerkiewicz (1945-2008) (Tadeusz Wasilewski, Marcin Kałduński)


STUDIA I ARTYKUŁY

JACEK CHACIŃSKI
O niektórych zagadnieniach dotyczących układu zbiorowego pracy
About Selected Problems of a Collective Labour Agreement (summary)

JAN IZDEBSKI
Zasady ochrony przed dumpingiem
Antidumping Protection (summary)

JAN KRAJCZYŃSKI
Deontologia członków studenckich poradni prawnych
Deontology of the Members of Legał Clinics (summary)

PAWEŁ SOBCZYK
Problem kognicji Trybunału Konstytucyjnego w zakresie badania zgodności ustawy o zmianie Konstytucji z Konstytucją RP
The Problem of the Cognizance of the Constitutional Tribunal and the Verification of Conformity of the Act Amending the Constitution with the Constitution of the Republic of Poland (summary)

PIOTR TELUSIEWICZ
Zajęcie ruchomości należących do osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem alimentacyjnym
Seizure of Chattels Belonging to a Person Residing with a Maintenance Debtor (summary)

HANNA WITCZAK
Przyczyny niegodności dziedziczenia (uwagi dotyczące art. 928 § 1 kc)
The Causes of Unworthiness to Inherit (Remarks to Article 928 par. 1 of the Civil Code)


MATERIAŁY I GLOSY

Rewindykacja gdańskich zabytków sakralnych (Kamil Zeidler, Mirosław Zeidler)

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 4 lipca 2007 r. XI Waz 90/07 utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 28 lutego 2007 r. II W 6/07 w sprawie o wykroczenie drogowe z art. 97 ustawy -

Kodeks wykroczeń (kw) i art. 20 ustawy - Prawo o ruchy drogowym (prd) -przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym (Artur Mezgłewski)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Ustawa Ukrainy o prokuraturze (tłum. Małgorzata Buk)


RECENZJE

Antoni Dębiński, Henryk Kowalski, Marek Kuryłowicz (red.), Salus rei publice suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu (rec. Jerzy Fłaga)

La nueva realidad religiosa espańola: 25 ańos de la Ley Organica de Libertad
Religiosa, Ministerio de Justicia (rec. Wiesław Bar)

Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym (rec. Józef Krukowski)

Uwe Wesel, Recht, Unrecht und Gerechtigkeit. Von der Weimarer Republik bis heute (rec. Maciej Jońca)


SPRAWOZDANIA

Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary (Konferencja Naukowa, Katowice-Ustroń Jaszowiec, 19-20 X 2007) (Wojciech Szczepan Staszewski)

Prawo rzymskie a kultura prawna Europy (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 22-23 X 2007) (Dorota Stołarek)

Życie i twórczość Profesora Ignacego Czumy (1891-1963) (Konferencja Naukowa, Lublin, 29 X 2007) (Krzysztof Ostaszewski)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych w roku 2007 z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (oprać. Lidia Fiejdasz)

This product was added to our catalog on Monday 20 October, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 765 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Naród polski w publicystyce PRL
Naród polski w publicystyce PRL
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 4(36)/2008
Studia Prawnicze KUL, 4(36)/2008
Badania religiologiczne w Polsce
Badania religiologiczne w Polsce
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce