Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373637313 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Bogu i Ojczyźnie. KUL w wypowiedziach Prymasów Polski
[9788373637313]
52,50zł
30,00zł
You save: 22,50zł
Product unavailable

Redakcja i wybór: Alina Rynio, Janina Gawrysiakowa, Marian Butkiewicz
ISBN:
978-83-7363-731-3
Pages: 448
Format: B5 (hard cover)
Year: 2008
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Od Redakcji (Alina Rynio)
Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - Stanisława Wilka SDB


Z WYPOWIEDZI KARD. AUGUSTA HLONDA

List do JM ks. rektora Józefa Kruszyńskiego. Poznań, 25 grudnia 1930
Słowo na Dzień Uniwersytetu Katolickiego Lubelskiego. Poznań, 29 stycznia 1931
Memoriał do Kongregacji do spraw Seminariów i Uniwersytetów. Poznań, 12 lipca 1933
Prośba o wsparcie finansowe dla KUL. Poznań, 26 listopada 1945
List do JM ks. dr. Antoniego Słomkowskiego. Poznań, 9 grudnia 1945
Odezwa w sprawie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gniezno, 17 kwietnia 1947
List do ks. prałata dr. Antoniego Słomkowskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Warszawa, 14 lipca 1947
List do ks. prałata dr. Antoniego Słomkowskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Warszawa, 7 września 1948
List do Towarzystwa Naukowego KUL. Warszawa, 15 grudnia 1948


PRZEMÓWIENIA, ODEZWY I LISTY KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Słowo wielkiego kanclerza KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski a społeczeństwo
Przemówienie wielkiego kanclerza KUL. Ze świata ideałów Katolickiego Uniwersytetu
Odezwa do Towarzystwa Przyjaciół KUL. Gniezno, kwiecień 1949
Odezwa w sprawie dorocznego "Dnia KUL". Gniezno, 16 maja 1951
Kazanie podczas inauguracji roku akademickiego 1951-1952
Przemówienie z okazji inauguracji roku akademickiego 1956-1957. Prośby Prymasa do młodych
Odezwa do duchowieństwa polskiego w sprawie pomocy materialnej dla KUL-u. Warszawa, 25 listopada 1956
Kazanie podczas inauguracji roku akademickiego 1957-1958. Dwie strony jednego medalu
Przemówienie z okazji inauguracji roku akademickiego 1957-1958. Rzetelna praca naukowa dla narodu - naszą ambicją
Kazanie na czterdziestolecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Czterdzieści lat dźwigania wzwyż człowieka. Lublin, 21 września 1958.
Przemówienie na akademii czterdziestolecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 21 września 1958
Wypowiedź do studentów Wydziału Teologii dla Świeckich KUL. Pierwsza Słuchaczka teologii w Nazarecie. Warszawa, 3 maja 1960
Kazanie podczas inauguracji roku akademickiego 1960-1961. Harmonia władz w pracy nad sobą
Przemówienie na zakończenie inauguracji roku akademickiego 1960-1961. Symbol wolności narodu
Przemówienie do Senatu Akademickiego i do kapłanów. Przed Soborem Watykańskim II. Lublin, 5 listopada 1961
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1961-1962. "Deo et Patriae..."
Wypowiedź podczas Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa. Postulowana odnowa duszpasterstwa. 20 sierpnia 1962
Przemówienie na zakończenie Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa. Kapłan w świecie współczesnym. 22 sierpnia 1962
Przemówienie z okazji inauguracji roku akademickiego 1963-1964. Rzym, Radio Vaticana, 9 listopada 1963
Przemówienie do studentek KUL. Na "Poczekajce" życia. Lublin, 16 kwietnia 1964
Przemówienie z okazji nadania tytułu doktora honoris causa ks. Rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego. Za wolność naszą i waszą. KUL polski dla KUL belgijskiego. 7 czerwca 1964
Przemówienie podczas inauguracji Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa. Program wykładów na tle całokształtu pracy Wielkiej Nowenny. 27 sierpnia 1964
Przemówienie podczas inauguracji Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa. Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae. 23 sierpnia 1965
Kazanie wygłoszone podczas Te Deum Tysiąclecia. Lublin, 6 czerwca 1966
Przemówienie na zakończenie inauguracji roku akademickiego 1966-1967. Veritatem facientes in caritate
Przemówienie podczas inauguracji Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa. Laikat w misterium Kościoła. 22 sierpnia 1967
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1967-1968
Przemówienie podczas Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa. Problem chrześcijańskiego wychowania młodzieży. 21 sierpnia 1968
Kazanie podczas inauguracji roku akademickiego 1968-1969. 50 lat służby Deo et Patriae
Słowo na zakończenie uroczystości 50-lecia KUL podczas inauguracji roku akademickiego 1968-1969
Przemówienie do członków Towarzystwa Przyjaciół KUL. Uniwersytet Katolicki w społeczeństwie polskim. Warszawa, 18 kwietnia 1971
Przemówienie z okazji 20-lecia Instytutu Geografii Historycznej KUL. 11 kwietnia 1973
Wystąpienie podczas sesji naukowej z okazji 20-lecia Instytutu Geografii Historycznej KUL. 11 kwietnia 1973
Przemówienie podczas inauguracji Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa. Wychowawcze możliwości i zadania rodziny w Polsce. 21 sierpnia 1973
Kazanie podczas inauguracji roku akademickiego 1973-1974. Droga do wielkości
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1973-1974
Przemówienie z okazji 40-lecia Towarzystwa Naukowego KUL oraz poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę frontowej elewacji Uczelni. Veritati et Caritati. 17 maja 1974
Słowo na 40-lecie Towarzystwa Naukowego KUL. 17 maja 1974
Przemówienie podczas Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa. Kościół znakiem zbawienia w świecie. 20 sierpnia 1974
Przemówienie z okazji 30. rocznicy powstania Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Prymat osoby nad rzeczą. 7 marca 1976
Słowo biskupów polskich do młodzieży KUL. Jasna Góra, 8 września 1976
List biskupów polskich do księży studentów KUL. Jasna Góra, 8 września 1976
Uwagi Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zadań naukowo-wychowawczych KUL. Warszawa, wrzesień 1976
Homilia podczas inauguracji roku akademickiego 1976-1977
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1976-1977
Słowo do pielgrzymów Towarzystwa Przyjaciół KUL. Rzym, 26 października 1976
List z okazji inauguracji roku akademickiego 1977-1978. Warszawa-Lublin, 16 października 1977
List na sześćdziesiąt lat istnienia i pracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Warszawa, 18 września 1978
Kazanie z okazji sześćdziesięciolecia KUL. Veritati et Caritati, 12 listopada 1978
Słowo na zakończenie inauguracji roku akademickiego 1978-1979
Homilia podczas inauguracji roku akademickiego 1979-1980. Droga awansu społecznego
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1979-1980
List do świadków promocji doktorskiej laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza. Warszawa, 3 maja 1981


Z WYPOWIEDZI KARD. JÓZEFA GLEMPA

Kazanie podczas inauguracji roku akademickiego 1981-1982. Świadczenie miłości Bogu i bliźniemu
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1981-1982
List dotyczący wznowienia pracy w KUL. Warszawa, 23 stycznia 1982
Homilia podczas inauguracji roku akademickiego 1982-1983. "Strzeżcie się uczonych"
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1982-1983
Przemówienie na uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Pawła II i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Lublin, 30 maja 1983
List z okazji inauguracji roku akademickiego 1983-1984. Rzym, 10 października 1983
Homilia podczas inauguracji roku akademickiego 1984-1985. Przyjąć Słowo z mocą i w Duchu Świętym
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1984-1985. Katolicki Uniwersytet Lubelski w dziele zmagania się o dobro
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1987-1988. Polska nadzieją dla świata
Słowo do uczestników Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego KUL. Pokój służy rozwojowi. Warszawa, 5 sierpnia 1988
Słowo podczas inauguracji roku akademickiego 1988-1989. W trosce o człowieka
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1990-1991 oraz z okazji nadania doktoratu honoris causa ks. abp. Bronisławowi Dąbrowskiemu. Być obecnym w życiu publicznym. Lublin, 21 października 1990
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1991-1992
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1992-1993. Odkrywać siebie w prawdzie miłości
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1994-1995
Przemówienie podczas inauguracji Duszpasterskich Wykładów Akademickich. To Bóg daje człowiekowi wolność. 28 sierpnia 1995
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1995-1996. Kościół wnosi w życie społeczne wiele myśli oświeconych wiarą
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1996-1997. Budować na trwałym fundamencie
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 1998-1999. Potrzeba dzisiaj niepodległości ducha
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2000-2001. Świadomie i odpowiedzialnie wejść w następne stulecie
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2002-2003. W duchu konstytucji "Gaudium et spes"
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2004-2005. Odkrywać prawdę dla dobra człowieka
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2005-2006. Światu potrzebna jest Ewangelia
Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2006-2007. By powstał piękny ogród godności człowieka


WYPOWIEDZI ROŻNE

Komunikat o wznowieniu działalności Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Lublinie - ks. bp Stefan Wyszyński. Lublin, 25 października 1946
Uchwała o przeznaczeniu tacy kościelnej z uroczystości Bożego Narodzenia na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - ks. bp Stefan Wyszyński. Lublin, 17 listopada 1946
Wezwanie do ofiarności na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - ks. bp Stefan Wyszyński. Lublin, 17 listopada 1946
Rozporządzenie Biskupa Lubelskiego na Dzień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - ks. bp Stefan Wyszyński. Lublin, 1 kwietnia 1947
Rozporządzenie o przeznaczeniu tacy kościelnej z uroczystości Bożego Narodzenia na Katolicki Uniwersytet Lubelski - ks. bp Stefan Wyszyński. Lublin, 1 listopada 1947
Odezwa w sprawie kwesty na Katolicki Uniwersytet Lubelski - ks. bp Stefan Wyszyński. Lublin, Wielkanoc 1948
List Biskupa Lubelskiego do słuchaczy Instytutu Wyższej Kultury Religijnej - ks. bp Stefan Wyszyński. Lublin, 6 października 1948
Streszczenie przemówienia prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas inauguracji roku akademickiego 1951-1952
List Prymasa Polski do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w sprawie ingerencji władz w życie akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - ks. abp Stefan Wyszyński. Warszawa, 17 lipca 1952
List prymasa Stefana Wyszyńskiego do ks. prof, dra Józefa Iwanickiego, Rektora KUL. Warszawa, 8 grudnia 1952
Referat prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa. Chrześcijańskie a neopogańskie koncepcje kobiety. Lublin, 28 sierpnia 1957
Odezwa Prymasa Polski na czterdziestolecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - ks. kard. Stefan Wyszyński. Warszawa, 15 sierpnia 1958
Pismo ks. Stefana kard. Wyszyńskiego do ks. Mariana Rechowicza, Rektora KUL. Wielkanoc 1960
Pismo ks. Stefana kard. Wyszyńskiego do ks. Mariana Rechowicza, Rektora KUL. Warszawa, 27 kwietnia 1961 - W sprawie rozwinięcia organizacji niektórych studiów na KUL
Pismo Księdza Prymasa i Biskupów polskich uczestników Soboru Watykańskiego II do ks. bpa Piotra Kałwy. Rzym, 22 października 1962
Pismo ks. Stefana kard. Wyszyńskiego do pracowników administracyjnych KUL. Boże Narodzenie 1962
Ks. prymas Stefan Wyszyński do profesorów katolickiej nauki społecznej. Nasze dezyderaty. Jasna Góra, 22 stycznia 1963
Pismo ks. Stefana kard. Wyszyńskiego do ks. Mariana Rechowicza, Rektora KUL. Warszawa, 5 kwietnia 1965
Telegram prymasa Stefana Wyszyńskiego na inaugurację roku akademickiego 1965-1966
Przedmowa kard. Stefana Wyszyńskiego w księdze na pięćdziesięciolecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Pismo ks. Stefana kard. Wyszyńskiego do ks. Wincentego Granata, Rektora KUL. Warszawa, 15 czerwca 1970
List Sekretarza Stanu kard. J. Villota do Księdza Prymasa. Watykan, 20 listopada 1970
Pismo ks. Stefana kard. Wyszyńskiego do Rektora KUL. Warszawa, 25 maja 1971
Streszczenie słowa wstępnego prymasa Stefana Wyszyńskiego do uczestników Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa. 18-20 sierpnia 1971
Słowo wstępne ks. Stefana kard. Wyszyńskiego w Encyklopedii Katolickiej. Gniezno, 25 marca 1973
List ks. Stefana kard. Wyszyńskiego do dra Stefana Sawickiego, prorektora KUL. Warszawa, 1 maja 1974
Homilia wygłoszona przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w czasie mszy świętej w intencji Jana Parandowskiego. Warszawa, 8 października 1976
List z Sekretariatu Prymasa Polski. Warszawa, 15 listopada 1978
Przemówienie ks. kard. Józefa Glempa na uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa. Lublin, 8 czerwca 1985
Przemówienie ks. kard. Józefa Glempa na uroczystości przyznania mu tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 20 października 1985

Wykaz skrótów

This product was added to our catalog on Tuesday 18 November, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 56 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera omnia T. VII-1 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Opera omnia T. VII-1 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Vademecum doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Vademecum doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
$ Kościół w czasach Jana Pawła II
$ Kościół w czasach Jana Pawła II
$ Tytoń
$ Tytoń
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce