Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373637733 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
[9788373637733]
31,50zł
12,00zł
You save: 19,50zł
Product available

Seria: Jeden Pan, jedna wiara, t. 17
Piotr Kopiec
ISBN:
978-83-7363-773-3
Pages: 274
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish

Przedstawione opracowanie ma trójetapowy cel: 1) Wskazanie, że chrystocentryzm w teologii Dietricha Bonhoeffera jest rozumiany w ten sposób, by widzieć Chrystusa blisko człowieka, w ludzkiej rzeczywistości, nie tylko tej eschatologicznej, niebieskiej, ale także tej ziemskiej, cielesnej, obarczonej smutkiem, cierpieniem i brzydotą, iż Chrystus łączy w sobie obie rzeczywistości. Chrystus wszedł realnie w świat, a jego obecność należy rozumieć nie tylko duchowo czy metafizycznie, ale wręcz empirycznie. 2) Przedstawienie "chrystologicznej determinanty" eklezjologii, a więc ścisłego uwarunkowania zdefiniowanego Kościoła w opisanej perspektywie chrystocentrycznej. 3) Udowodnienie, iż pojęcie wiarygodności Kościoła jest określone właśnie przez tak rozumianą chrystocentryczność. Analiza tych trzech zagadnień teologii Bonhoeffera oraz synteza płynących z niej wniosków pozwolą zarówno na komplementarne jej ujęcie, jak i na wydobycie refleksji dotyczącej wiarygodności Kościoła. Owa perspektywa głównego zagadnienia da również okazję do przedstawienia całego kompleksu głębokich myśli Bonhoeffera, jego idei, intuicji i wniosków wzbogacających ogólną myśl teologiczną i wiarę oraz refleksję nad nią współczesnego chrześcijanina. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział I
DETERMINANTY EKLEZJOLOGII BONHOEFFERA

1.1. Determinanta doktrynalna
1.1.1. Pojęcie Kościoła w świetle filozoficznych kategorii Kanta i Hegla
1.1.2. Schleiermachera koncepcja religii
1.1.3. Interpretacja chrześcijaństwa w ujęciu teologii liberalnej
1.1.4. Karl Holi i renesans luterański
1.2. Determinanta biograficzna
1.2.1. Wpływ atmosfery domu rodzinnego
1.2.2. Walka o Kościół (Kirchenkampf)
1.2.3. Seminarium w Finkenwalde
1.2.4. Więzienie w Tegel


Rozdział II
KOŚCIÓŁ EMPIRYCZNY

2.1. Elementarne pojęcia socjologii Kościoła
2.1.1. Osoba
2.1.2. Relacja osobowo-wspólnotowa
2.1.3. Osoba kolektywna
2.1.4. Akty wolitywne
2.1.5. Grupy społeczne
2.1.6. Duch obiektywny
2.2. Elementarne założenia antropologii Kościoła
2.2.1. Zarys antropologii luterańskiej
2.2.2. Istota grzechu pierworodnego
2.2.3. Dialektyczny schemat Adama i Chrystusa
2.3. Realizacja i aktualizacja Kościoła
2.3.1. Realizacja Kościoła - zastępcze działanie Chrystusa
2.3.2. Aktualizacja Kościoła - Sanctorum communio
2.4. Empiryczny kształt Kościoła
2.4.1. Sanctorum communio a Kościół empiryczny
2.4.2. Kościół ludowy a Kościół dobrowolny
2.4.3. Kościół jako wspólnota ducha
Podsumowanie


Rozdział III
KOŚCIÓŁ NAŚLADOWANIA

3.1. Analiza relacji naśladowania
3.1.1. Istota naśladowania
3.1.2. Komponenty naśladowania
3.1.3. Naśladowanie a pośrednictwo Chrystusa
3.1.4. Naśladowanie a "nadzwyczajność" chrześcijaństwa
3.1.5. Naśladowanie a "większa sprawiedliwość"
3.1.6. Antropologia naśladowcy
3.2. Eklezjologia Ciała Chrystusa
3.2.1. Eklezjologiczna perspektywa istoty wcielenia
3.2.2. Sakramentalna perspektywa naśladowania
3.2.3. Przymioty eklezjalne
3.3. Widzialność Kościoła jako konsekwencja naśladowania
3.4. Konkretyzacja eklezjologii naśladowania
3.4.1. Eklezjologiczna analiza wspólnoty chrześcijańskiej
3.4.2. Eklezjologia polityczna


Rozdział IV
KOŚCIÓŁ DLA ŚWIATA

4.1. Hermeneutyczne zasady interpretacji teologii Ethik i Widerstand und Ergebung
4.2. Kościół jako zwiastun przykazania Bożego
4.2.1. Pojęcie i przymioty etyki
4.2.2. Teologiczny fundament etyki - pojęcie przykazania Bożego
4.2.3. Analiza pojęcia mandatu Bożego
4.2.4. Eklezjologiczna konkretyzacja przykazania Bożego
4.2.5. Kościół a świat
4.3. Chrześcijaństwo w dorastającym świecie
4.3.1. Rzeczywistość dorastającego świata
4.3.2. Bezreligijna chrystologia
4.3.3. Kościół w bezreligijnym świecie

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA
ZUSAMMENFASSUNG

This product was added to our catalog on Tuesday 18 November, 2008.
Reviews
Previous product  Product 57 of 389 in category Theology  Next product
Jeden Pan, jedna wiara - Pozostałe książki z serii
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
20,00zł
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
10,00zł
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
6,30zł
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
5,25zł
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
13,65zł
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
9,45zł
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
5,25zł
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
13,65zł
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
5,25zł
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
5,25zł
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
2,10zł
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
2,10zł
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
2,00zł
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
2,10zł

Customers who bought this product also purchased
$ Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej
$ Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej
Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera
Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera
Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa
Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa
$ Vox Patrum. T. 52/2
$ Vox Patrum. T. 52/2
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 3
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 3
$ Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii
$ Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce