Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788373637528 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Administracyjno-prawne aspekty realizacji wspólnej polityki rolnej w Polsce
[9788373637528]
26,25zł
16,00zł
You save: 10,25zł
Product available

Marcin Szewczak
ISBN:
978-83-7363-752-8
Pages: 278
Format: A5
Year: 2008
Language: Polish

Podstawowym celem monografii jest wskazanie roli, jaką spełniają wyspecjalizowane podmioty administracji publicznej, działające w formie agencji rolnych - Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w administrowaniu mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. W publikacji świadomie pominięte zostały Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Rezerw Materiałowych, co wynika z faktu, że zakres ich bezpośredniej działalności nie obejmuje mechanizmów związanych ze wspólnotową polityką rolną. Monografia nie zajmuje się również szczegółową analizą założeń administracyjno-prawnych planowanych do realizacji w latach 2007-2013 ze względu na fakt, iż obszerność tego tematu zasługuje na odrębne przedstawienie. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów 

Wstęp 

Rozdział I
POWSTANIE I ROZWÓJ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Wprowadzenie
1. Prawne podstawy Wspólnej Polityki Rolnej
1.1. Rys historyczny
1.2. Postanowienia Traktatu Rzymskiego
1.3. Instrumenty prawne Wspólnej Polityki Rolnej

2. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej
2.1. Pierwszy etap reform 
2.2. Reforma Mac Sharry'ego 
2.3. Reforma lat 2000-2006
2.4. Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej po 2007 roku 

3. Dostosowanie polskiego prawa do prawa UE w zakresie rolnictwa
3.1. Układ Stowarzyszeniowy z Unią Europejską
3.2. Ustalenia rolne w traktacie negocjacyjnym 
Podsumowanie


Rozdział II
ROZWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE AGENCJI ROLNYCH W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Wprowadzenie
1. Kraje Europy Zachodniej
1.1. Niemiecki Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia
1.2. Włoskie agencje rolne

2. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej
2.1. Litewska Krajowa Agencja Płatnicza
2.2. Słowacka Rolna Agencja Płatnicza
2.3. Czeski Państwowy Rolniczy Fundusz Interwencyjny
2.4. Agencja Republiki Słowenii ds. Rynków Rolnych i Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.5. Węgierska Agencja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Podsumowanie


Rozdział III
ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SPRAWACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W POLSCE

Wprowadzenie
1. Właściwość organów w postępowaniu w sprawach Wspólnej Polityki Rolnej

2. Miejsce agencji rolnych w systemie administracji publicznej

3. Kompetencje organów administracji rządowej w sprawach polityki rolnej
3.1. Zadania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3.2. Rola i kompetencje Ministerstwa Finansów

4. Kompetencje administracji samorządowej

5. Zadania administracji celnej
Podsumowanie


Rozdział IV
AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Wprowadzenie
1. Charakter prawny i struktura Agencji

2. Organizacja rynków rolnych
2.1. Organizacja rynku zbóż
2.2. Organizacja rynku mleka
2.3. Organizacja rynku cukru
2.4. Organizacja rynku owoców i warzyw
2.5. Organizacja rynku mięsa
2.6. Organizacja rynku tytoniu, rynku chmielu i rynku suszu paszowego
2.7. Organizacja rynków działów specjalnych produkcji rolnej

3. Zadania Agencji w ramach handlu zagranicznego
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Środki administrowania obrotem towarami z zagranicą
3.3. Rola Agencji w udzielaniu pozwoleń wywozowych i przywozowych
3.4. Refundacje wywozowe

4. Pozostałe działania Agencji
4.1. Administrowanie rynkiem biokomponentów i biopaliw
4.2. Inne działania
Podsumowanie


Rozdział V
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Wprowadzenie
1. Ewolucja działalności Agencji

2. Zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencji płatniczej
2.1. Realizacja systemu płatności bezpośrednich
2.2. Administrowanie Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006
2.3. Udzielanie pomocy w ramach rynku rybnego
2.4. Działania w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw

3. Rola Agencji we wdrażaniu pomocy z funduszy strukturalnych
3.1. Wdrażanie Programu SAPARD
3.2. Sektorowy Program Operacyjny "Rolnictwo" 2004-2006
3.3. Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" 2004-2006
3.4. Zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie 2007-2013

4. Instrumenty pomocy krajowej udzielanej przez Agencję
Podsumowanie

Zakończenie

Źródła i literatura

This product was added to our catalog on Thursday 27 November, 2008.
Reviews
Previous product  Product 17 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne
Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne
Bankowy tytuł egzekucyjny
Bankowy tytuł egzekucyjny
$ Wkład polskich kanonistów do nauki prawa kanonizacyjnego
$ Wkład polskich kanonistów do nauki prawa kanonizacyjnego
Ewolucja kościelnego prawa polskiego w świetle kodyfikacji do XIX wieku
Ewolucja kościelnego prawa polskiego w świetle kodyfikacji do XIX wieku
$ Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych
$ Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych
$ Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej
$ Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce