Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373637207 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne
[9788373637207]
25,20zł
Product unavailable

Michał Domagała
ISBN:
978-83-7363-720-7
Pages: 264
Format: A5
Year: 2008
Language: Polish

Przedmiotem niniejszego opracowania są zarówno badania zjawiska bezpieczeństwa energetycznego jako jednego z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa, jak i jego odzwierciedlenie w normach prawa. Treść opracowania obejmuje także charakter prawny oraz zakres kompetencji organów administracji publicznej w sferze zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz odnosi się do obowiązków podmiotów niepublicznych w tym obszarze. Należy jednak zaznaczyć, że opracowanie nie obejmuje kwestii związanych z wykorzystaniem energii atomowej jako sposobu podniesienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zagadnienie to jest przedmiotem odrębnych regulacji europejskich i polskich [...]. Publikacja wyłącznie w ograniczonym zakresie odnosi się też do zagadnień związanych z aspektami ekologicznymi bezpieczeństwa energetycznego. Ten zakres zagadnień jest bowiem przedmiotem szczególnych uregulowań prawnych i rządzi się odmiennymi zasadami ich stosowania. (ze Wstępu)


Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp


Rozdział I
Bezpieczeństwo energetyczne

1. Pojęcie bezpieczeństwa
2. Zakres pojęcia bezpieczeństwa energetycznego
2.1. Podmiotowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego
2.2. Przedmiotowe ujęcie bezpieczeństwa energetycznego
2.2.1. Aspekt polityczny
2.2.2. Aspekt gospodarczy
2.2.3. Aspekt ekologiczny
2.3. Bezpieczeństwo energetyczne w znaczeniu przestrzennym
3. Wnioski


Rozdział II
Kompetencje Prezydenta oraz organów administracji rządowej w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

1. Kompetencje Prezydenta
2. Rada Ministrów
3. Minister właściwy do spraw gospodarki
3.1. Zadania z zakresu polityki energetycznej państwa
3.2. Nadzór nad krajowymi systemami energetycznymi
4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
4.1. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie energetyki
4.2. Zatwierdzanie i kontrolowanie taryf przedsiębiorstw energetycznych
4.3. Przeprowadzanie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych
5. Wojewoda
6. Agencja Rezerw Materiałowych
7. Wnioski


Rozdział III
Kompetencje organów administracji samorządowej w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

1. Samorząd gminy
2. Samorząd powiatu
3. Samorząd województwa
4. Wnioski


Rozdział IV
Szczególny status przedsiębiorstw energetycznych związany z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego

1. Pojęcie przedsiębiorstwa energetycznego
2. Obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego odnoszące się do wewnętrznej sfery funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
2.1. Obowiązek utrzymania odpowiednich zapasów paliw
2.1.1. Przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła
2.1.2. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i handlem ropą naftową i paliwami
2.2. Obowiązek posiadania procedur mających zastosowanie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
2.2.1. Zasady postępowania w przypadku niedoborów ropy naftowej i produktów naftowych
2.2.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia niedoborów gazu ziemnego
2.3. Obowiązek utrzymania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji dostaw paliw i energii
2.4. Obowiązek sporządzenia planów rozwoju
3. Obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego odnoszące się do zewnętrznej sfery funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
3.1. Obowiązek zawarcia umowy przyłączenia do sieci
3.2. Obowiązek zawierania umów sprzedaży paliw i energii
4. Wnioski

Zakończenie
Źródła i literatura

This product was added to our catalog on Thursday 18 December, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 780 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Vol. 1
Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Vol. 1
Melody in Government Phonology
Melody in Government Phonology
$ Cuius regio, eius religio? II
$ Cuius regio, eius religio? II
$ Recepcja nauczania Jana Pawła II w uchwałach Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego
$ Recepcja nauczania Jana Pawła II w uchwałach Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce