Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373637740 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Bankowy tytuł egzekucyjny
[9788373637740]
26,25zł
Product unavailable

Rafał Sura
ISBN:
978-83-7363-774-0
Pages: 312
Format: A5
Year: 2008
Language: Polish

Przedmiotem opracowania jest przywilej egzekucyjny banków w postaci uprawnienia do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych i dochodzenia na ich podstawie wierzytelności bankowych. Wybór tematyki nie jest przypadkowy, prezentowana praca ma bowiem za zadanie ukazać niezwykle trudną i zarazem bardzo istotną - z punktu widzenia praktycznego - problematykę dotyczącą funkcjonowania w obrocie prawnym bankowego tytułu egzekucyjnego - instytucji, która ma swoją długą historię oraz zajmuje szczególne miejsce w piśmiennictwie prawniczym i judykaturze. Celem monografii jest wskazanie roli, jaką spełnia bankowy tytuł egzekucyjny i odpowiedź na pytanie, czy dalsze utrzymywanie w polskim ustawodawstwie tej instytucji, która nie jest spotykana w takiej formie w krajach Unii Europejskiej, jest uzasadnione. Praca uwzględnia stan prawny na dzień 30 kwietnia 2008 roku. (ze Wstępu)


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Zarys rozwoju polskiego systemu bankowego
1.1. Rozwój polskiego systemu bankowego w ujęciu historycznym
1.1.2. System bankowy w Polsce przedrozbiorowej
1.1.3. System bankowy na terenach byłych zaborów
1.1.3.1. Uwagi ogólne
1.1.3.2. Zabór rosyjski
1.1.3.3. Zabór austriacki
1.1.3.4. Zabór niemiecki
1.1.4. System bankowy II Rzeczypospolitej Polskiej
1.1.4.1. Uwagi ogólne
1.1.4.2. Okres 1920-1924
1.1.4.3. Okres 1924-1928
1.1.4.4. Okres 1928-1939
1.1.5. System bankowy po II wojnie światowej
1.1.5.1. Uwagi ogólne
1.1.5.2. Tworzenie nowych i reaktywowanie przedwojennych instytucji bankowych
1.1.5.3. Utworzenie Narodowego Banku Polskiego i likwidacja Banku Polskiego S.A.
1.1.5.4. Kolejne przekształcenia systemu bankowego
1.1.5.4.1. Reforma z 1948 roku i jej korekta z 1951 roku
1.1.5.4.2. Okres 1958-1968
1.1.5.4.3. Okres 1968-1980
1.1.5.5. System bankowy w okresie 1980-1989
1.1.5.6. Rozwój systemu bankowego po 1989 roku
1.2. Wnioski

Rozdział 2
Pojęcie, funkcje i rodzaje banków oraz podstawy egzekucji wierzytelności bankowych
2.1. Pojęcie banku w ujęciu prawnym na gruncie polskiego prawa bankowego i regulacji Unii Europejskiej
2.1.1. Uwagi ogólne
2.1.2. Pojęcie banku w regulacjach prawnych obowiązującących w II Rzeczypospolitej Polskiej
2.1.3. Pojęcie banku w regulacjach prawnych obowiązującących w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2.1.4. Pojęcie banku w regulacjach prawnych obowiązującących po 1989 roku
2.1.5. Pojęcie banku w regulacjach prawnych Unii Europejskiej
2.2. Pojęcie banku w ujęciu ekonomicznym
2.3. Rodzaje i funkcje banków w Polsce i Unii Europejskiej
2.3.1. Uwagi ogólne
2.3.2. Rodzaje i funkcje banków w Polsce
2.3.3. Rodzaje i funkcje i banków w Unii Europejskiej
2.4. Podstawy egzekucji wierzytelności bankowych
2.4.1. Uwagi ogólne
2.4.2. Tytuł egzekucyjny
2.4.3. Tytuł wykonawczy i klauzula wykonalności
2.4.4. Dalszy i ponowny tytuł wykonawczy
2.4.5. Europejski tytuł egzekucyjny
2.5. Wnioski

Rozdział 3
Bankowy tytuł egzekucyjny jako szczególne uprawnienie banków

3.1. Ewolucja uprawnienia do nadawania bankowym tytułom egzekucyjnym klauzul wykonalności
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Geneza i rozwój uprawnienia
Spis treści
3.1.3. Uprawnienie banków do nadawania bankowym tytułom egzekucyjnym klauzul wykonalności
3.1.3.1. Uwagi ogólne
3.1.3.2. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
3.1.3.3. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
3.1.4. Poddanie jurysdykcji sądów powszechnych prawa do nadawania bankowym tytułom egzekucyjnym klauzul wykonalności
3.2. Bankowy tytuł egzekucyjny podstawą egzekucji wierzytelności bankowych na gruncie ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku
3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.3. Charakter prawny bankowego tytułu egzekucyjnego
3.2.4. Przesłanki konieczne do nadania bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
3.2.4.1. Uwagi ogólne
3.2.4.2. Podmiot uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego
3.2.4.3. Bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko osobie dokonującącej bezpośrednio z bankiem czynności bankowej
3.2.4.4. Bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko osobie będącącej dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności bankowej wynikającącej z czynności bankowej
3.2.4.5. Dopuszczalność wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko osobie, na którą przeszedł obowiązek spełnienia świadczenia
3.2.4.5.1. Uwagi ogólne
3.2.4.5.2. Przejemca długu jako podmiot zobowiązany z bankowego tytułu egzekucyjnego
3.2.4.5.3. Podmiot, na który przeszedł obowiązek spełnienia świadczenia w wyniku przekształcenia osoby prawnej jako zobowiązany z bankowego tytułu egzekucyjnego
3.2.4.5.4. Spadkobierca dłużnika jako podmiot zobowiązany z bankowego tytułu egzekucyjnego
3.2.4.5.5. Współmałżonek dłużnika jako podmiot zobowiązany z bankowego tytułu egzekucyjnego
3.2.4.6. Bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko następcom prawnym osoby, która jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności bankowej
3.2.4.7. Pisemne oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
3.2.4.8. Wysokość oraz wymagalność dochodzonego roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym
3.2.4.9. Treść bankowego tytułu egzekucyjnego
3.3. Wnioski

Rozdział 4
Postępowanie sądowe w sprawie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu
4.1. Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu
4.1.1. Uwagi ogólne
4.1.2. Właściwość sądu
4.1.3. Skład sądu
4.1.4. Wszczęcie, przebieg i zakończenie postępowania
4.2. Środki zaskarżenia postanowień sądu wydanych w postępowaniu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu 4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Zażalenie przewidziane w art. 795 KPC
4.3. Powództwo o ustalenie przewidziane w art. 189 KPC
4.4. Powództwo opozycyjne przewidziane w art. 840 KPC
4.5. Wnioski

Zakończenie

Akty prawne i literatura

This product was added to our catalog on Thursday 18 December, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 781 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Nieważność umowy o pracę
$ Nieważność umowy o pracę
Schorzenie sclerosis multiplex, a zdolność osoby do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kościoła katolickiego
Schorzenie sclerosis multiplex, a zdolność osoby do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kościoła katolickiego
Ochrona dziecka poczętego w Polskim prawie karnym
Ochrona dziecka poczętego w Polskim prawie karnym
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle KAN. 1095 n. 3
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle KAN. 1095 n. 3
Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych
Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych
Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej
Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce